Företagsekonomisk metodlära; Ingeman Arbnor, Björn Bjerke; 1994
2 säljare

Företagsekonomisk metodlära Upplaga 2

av Ingeman Arbnor, Björn Bjerke
En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga. Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken benämns; Analytiskt synsätt, Systemsynsätt och Aktörsynsätt, och går grundligt igenom förutsättningarna för, bakgrunden till och konsekvenserna av att använda respektive synsätt i olika praktiska och teoretiska situationer. I detta verk illustreras kopplingarna mellan grundläggande föreställningar – synsätt – metoder/tekniker – det praktiska fallet; något som sällan sker inom metodlära för utveckling av affärskunskap.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga. Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken benämns; Analytiskt synsätt, Systemsynsätt och Aktörsynsätt, och går grundligt igenom förutsättningarna för, bakgrunden till och konsekvenserna av att använda respektive synsätt i olika praktiska och teoretiska situationer. I detta verk illustreras kopplingarna mellan grundläggande föreställningar – synsätt – metoder/tekniker – det praktiska fallet; något som sällan sker inom metodlära för utveckling av affärskunskap.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 1994
ISBN: 9789144409221
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 563 st
En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga. Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken benämns; Analytiskt synsätt, Systemsynsätt och Aktörsynsätt, och går grundligt igenom förutsättningarna för, bakgrunden till och konsekvenserna av att använda respektive synsätt i olika praktiska och teoretiska situationer. I detta verk illustreras kopplingarna mellan grundläggande föreställningar – synsätt – metoder/tekniker – det praktiska fallet; något som sällan sker inom metodlära för utveckling av affärskunskap.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
En central fråga för all företagande, utredande och forskande verksamhet är vad de metoder, modeller, teorier och utsagor vi talar om som kunskap, egentligen är kunskaper om. Hur man utvecklar ett företag, genomför en utredning eller arbetar med forskning, påverkas i hög grad av vilket synsätt man utgår från, när man tar ställning till vilka metoder man avser att bruka och/eller utveckla för verksamheten ifråga. Företagsekonomisk metodlära behandlar utförligt tre olika synsätt, som i boken benämns; Analytiskt synsätt, Systemsynsätt och Aktörsynsätt, och går grundligt igenom förutsättningarna för, bakgrunden till och konsekvenserna av att använda respektive synsätt i olika praktiska och teoretiska situationer. I detta verk illustreras kopplingarna mellan grundläggande föreställningar – synsätt – metoder/tekniker – det praktiska fallet; något som sällan sker inom metodlära för utveckling av affärskunskap.Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok
233 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
233 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar