Forska lagom och vara världsbäst : Sverige inför forskningens globala strukturomvandling; Mats Benner, Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, _Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Sverker Sörlin, Martin Wallin, Sven Widmalm; 2008

Forska lagom och vara världsbäst : Sverige inför forskningens globala strukturomvandling Upplaga 1

av Mats Benner, Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco
m.fl.
Utan att positionera sig klokt och framgångsrikt i forskningens globala strukturomvandling kommer svensk forskning att successivt förlora kapacitet på alla plan, skriver Mats Benner och Sverker Sörlin i inledningen till Forska lagom och vara världsbäst. Hela kunskapssystemet globaliseras och alla typer av resurser kommer att flöda i högre grad över gränserna. Den omvandling som nu sker och kommer att ske under de närmaste decennierna, påverkar hela världen utan undantag. Den svenska forskningspolitiken måste i mycket högre grad än hittills utformas i ett globalt sammanhang. I Forska lagom och vara världsbäst vill författarna formulera en samlad diskussion om den svenska kunskapssektorns tillstånd och framtida utveckling. Övriga författare: Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Martin Wallin och Sven Widmalm.
Utan att positionera sig klokt och framgångsrikt i forskningens globala strukturomvandling kommer svensk forskning att successivt förlora kapacitet på alla plan, skriver Mats Benner och Sverker Sörlin i inledningen till Forska lagom och vara världsbäst. Hela kunskapssystemet globaliseras och alla typer av resurser kommer att flöda i högre grad över gränserna. Den omvandling som nu sker och kommer att ske under de närmaste decennierna, påverkar hela världen utan undantag. Den svenska forskningspolitiken måste i mycket högre grad än hittills utformas i ett globalt sammanhang. I Forska lagom och vara världsbäst vill författarna formulera en samlad diskussion om den svenska kunskapssektorns tillstånd och framtida utveckling. Övriga författare: Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Martin Wallin och Sven Widmalm.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789185695751
Förlag: SNS Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 296 st
Utan att positionera sig klokt och framgångsrikt i forskningens globala strukturomvandling kommer svensk forskning att successivt förlora kapacitet på alla plan, skriver Mats Benner och Sverker Sörlin i inledningen till Forska lagom och vara världsbäst. Hela kunskapssystemet globaliseras och alla typer av resurser kommer att flöda i högre grad över gränserna. Den omvandling som nu sker och kommer att ske under de närmaste decennierna, påverkar hela världen utan undantag. Den svenska forskningspolitiken måste i mycket högre grad än hittills utformas i ett globalt sammanhang. I Forska lagom och vara världsbäst vill författarna formulera en samlad diskussion om den svenska kunskapssektorns tillstånd och framtida utveckling. Övriga författare: Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Martin Wallin och Sven Widmalm.
Utan att positionera sig klokt och framgångsrikt i forskningens globala strukturomvandling kommer svensk forskning att successivt förlora kapacitet på alla plan, skriver Mats Benner och Sverker Sörlin i inledningen till Forska lagom och vara världsbäst. Hela kunskapssystemet globaliseras och alla typer av resurser kommer att flöda i högre grad över gränserna. Den omvandling som nu sker och kommer att ske under de närmaste decennierna, påverkar hela världen utan undantag. Den svenska forskningspolitiken måste i mycket högre grad än hittills utformas i ett globalt sammanhang. I Forska lagom och vara världsbäst vill författarna formulera en samlad diskussion om den svenska kunskapssektorns tillstånd och framtida utveckling. Övriga författare: Carl Bennet, Charlotte Brogren, Patrik Brundin, Enrico Deiaco, Marie Demker, Olle Edqvist, Lars Engwall, Anders Granberg, Merle Jacob, Staffan Jacobsson, Thomas Johannesson, Daniel Ljungberg, Britta Lundgren, Mats Magnusson, Maureen McKelvey, Göran Melin, Martin Wallin och Sven Widmalm.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)