"Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna" : jungfru- och moderstematiken hos C.J.L. Almqvist och P.D.A. Atterbom; Anders Persson; 1999

"Försonarn vid sitt bröst, en stjernkrönt Qvinna" : jungfru- och moderstematiken hos C.J.L. Almqvist och P.D.A. Atterbom

av Anders Persson
Denna doktorsavhandling utgår från den under några decennier uppblomstrande
romantiska Mariadiktningen. Boken uppehåller sig utförligt vid de båda författarnas gestaltningar av Jesu moder men ägnar även uppmärksamhet åt andra med Maria besläktade jungfru- och modersgestalter, bl.a. Amorina i Almqvists roman med samma namn och Nyxgestalten i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö.
Denna doktorsavhandling utgår från den under några decennier uppblomstrande
romantiska Mariadiktningen. Boken uppehåller sig utförligt vid de båda författarnas gestaltningar av Jesu moder men ägnar även uppmärksamhet åt andra med Maria besläktade jungfru- och modersgestalter, bl.a. Amorina i Almqvists roman med samma namn och Nyxgestalten i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö.
Utgiven: 1999
ISBN: 9789172170087
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Format: Häftad
Språk: Engelska
Sidor: 304 st
Denna doktorsavhandling utgår från den under några decennier uppblomstrande
romantiska Mariadiktningen. Boken uppehåller sig utförligt vid de båda författarnas gestaltningar av Jesu moder men ägnar även uppmärksamhet åt andra med Maria besläktade jungfru- och modersgestalter, bl.a. Amorina i Almqvists roman med samma namn och Nyxgestalten i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö.
Denna doktorsavhandling utgår från den under några decennier uppblomstrande
romantiska Mariadiktningen. Boken uppehåller sig utförligt vid de båda författarnas gestaltningar av Jesu moder men ägnar även uppmärksamhet åt andra med Maria besläktade jungfru- och modersgestalter, bl.a. Amorina i Almqvists roman med samma namn och Nyxgestalten i Atterboms sagospel Lycksalighetens ö.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)