Från förskrivning till användning : farmaceutens roll för en bättre läkemedelsanvändning; Anders Carlsten, Staffan Castensson; 2011

Från förskrivning till användning : farmaceutens roll för en bättre läkemedelsanvändning Upplaga 1

av Anders Carlsten, Staffan Castensson
Frågan kring läkemedelsanvändning har fått allt större uppmärksamhet under senare år inte minst i samband med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Denna bok tar fasta på apotekens och farmaceutens roll för att förbättra läkemedelsanvändningen bland annat genom att utgöra en länk mellan förskrivaren och användaren av läkemedel. Boken tar upp ett antal aspekter på hur detta arbete kan praktiseras t.ex. genom rådgivning, samverkan med sjukvården, utveckling av receptprocessen, en förbättrad följsamhet, en god etik och hänsyn till miljön. Bokens ambition är att ge en aktuell bild av kunskapsläget inom respektive område. Boken vänder sig dels till personer som arbetar på apotek, dels till de som påbörjat en utbildning till apotekare och receptarie och andra som är intresserade av området läkemedelsanvändning. För studenter passar boken också bra som förberedelse inför apotekspraktiken och ett urval kapitel som kurslitteratur i ämnet Samhällsfarmaci.
Frågan kring läkemedelsanvändning har fått allt större uppmärksamhet under senare år inte minst i samband med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Denna bok tar fasta på apotekens och farmaceutens roll för att förbättra läkemedelsanvändningen bland annat genom att utgöra en länk mellan förskrivaren och användaren av läkemedel. Boken tar upp ett antal aspekter på hur detta arbete kan praktiseras t.ex. genom rådgivning, samverkan med sjukvården, utveckling av receptprocessen, en förbättrad följsamhet, en god etik och hänsyn till miljön. Bokens ambition är att ge en aktuell bild av kunskapsläget inom respektive område. Boken vänder sig dels till personer som arbetar på apotek, dels till de som påbörjat en utbildning till apotekare och receptarie och andra som är intresserade av området läkemedelsanvändning. För studenter passar boken också bra som förberedelse inför apotekspraktiken och ett urval kapitel som kurslitteratur i ämnet Samhällsfarmaci.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789197651080
Förlag: Apotekarsocieteten
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 184 st
Frågan kring läkemedelsanvändning har fått allt större uppmärksamhet under senare år inte minst i samband med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Denna bok tar fasta på apotekens och farmaceutens roll för att förbättra läkemedelsanvändningen bland annat genom att utgöra en länk mellan förskrivaren och användaren av läkemedel. Boken tar upp ett antal aspekter på hur detta arbete kan praktiseras t.ex. genom rådgivning, samverkan med sjukvården, utveckling av receptprocessen, en förbättrad följsamhet, en god etik och hänsyn till miljön. Bokens ambition är att ge en aktuell bild av kunskapsläget inom respektive område. Boken vänder sig dels till personer som arbetar på apotek, dels till de som påbörjat en utbildning till apotekare och receptarie och andra som är intresserade av området läkemedelsanvändning. För studenter passar boken också bra som förberedelse inför apotekspraktiken och ett urval kapitel som kurslitteratur i ämnet Samhällsfarmaci.
Frågan kring läkemedelsanvändning har fått allt större uppmärksamhet under senare år inte minst i samband med omregleringen av den svenska apoteksmarknaden. Denna bok tar fasta på apotekens och farmaceutens roll för att förbättra läkemedelsanvändningen bland annat genom att utgöra en länk mellan förskrivaren och användaren av läkemedel. Boken tar upp ett antal aspekter på hur detta arbete kan praktiseras t.ex. genom rådgivning, samverkan med sjukvården, utveckling av receptprocessen, en förbättrad följsamhet, en god etik och hänsyn till miljön. Bokens ambition är att ge en aktuell bild av kunskapsläget inom respektive område. Boken vänder sig dels till personer som arbetar på apotek, dels till de som påbörjat en utbildning till apotekare och receptarie och andra som är intresserade av området läkemedelsanvändning. För studenter passar boken också bra som förberedelse inför apotekspraktiken och ett urval kapitel som kurslitteratur i ämnet Samhällsfarmaci.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)