Läkemedelskemi; Alf Claesson, Bengt Danielsson, Uno Svensson; 2005
5+ säljare

Läkemedelskemi Upplaga 3

av Alf Claesson, Bengt Danielsson, Uno Svensson
Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel. I de första kapitlen ges en bakgrund till hur man designar/uppfinner nya läkemedel, t.ex. hur man kan konstruera selektiva enzymhämmare samt vilka olika typer av makromolekyler som är mål för läkemedelsmolekyler. För att kemisten skall kunna starta sitt arbete fram till en substans som kan prövas på människa, krävs en tillräckligt bra ledtråd. Grundläggande tankegångar för att finna denna berörs, liksom optimeringen av ledtråden. Här beskrivs även vilka faktorer som avgör hur starkt en läkemedelsmolekyl binds till en viss receptor samt hur struktur-effektsamband kan behandlas matematiskt/kvantitativt. Läkemedlens omvandling (metabolism) i kroppen är en biokemisk process som läkemedelskemisten måste förstå för att kunna konstruera nya strukturer med goda farmakokinetiska egenskaper. Ett av bokens kapitel ger en introduktion till läkemedelsmetabolism och farmakokinetik. Avslutningsvis behandlas industriell utveckling av läkemedel, bland annat berättas om tillkomsten av de tre läkemedlen imatinib (Glivec®), ximelagatran (Exarta®)och gabapentin/pregabalin (Neurontin®/Lyrica®). Boken vänder sig främst till farmacistuderande, men även till yrkesverksamma farmaceuter och andra läsare som är intresserade av läkemedelskemi.
Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel. I de första kapitlen ges en bakgrund till hur man designar/uppfinner nya läkemedel, t.ex. hur man kan konstruera selektiva enzymhämmare samt vilka olika typer av makromolekyler som är mål för läkemedelsmolekyler. För att kemisten skall kunna starta sitt arbete fram till en substans som kan prövas på människa, krävs en tillräckligt bra ledtråd. Grundläggande tankegångar för att finna denna berörs, liksom optimeringen av ledtråden. Här beskrivs även vilka faktorer som avgör hur starkt en läkemedelsmolekyl binds till en viss receptor samt hur struktur-effektsamband kan behandlas matematiskt/kvantitativt. Läkemedlens omvandling (metabolism) i kroppen är en biokemisk process som läkemedelskemisten måste förstå för att kunna konstruera nya strukturer med goda farmakokinetiska egenskaper. Ett av bokens kapitel ger en introduktion till läkemedelsmetabolism och farmakokinetik. Avslutningsvis behandlas industriell utveckling av läkemedel, bland annat berättas om tillkomsten av de tre läkemedlen imatinib (Glivec®), ximelagatran (Exarta®)och gabapentin/pregabalin (Neurontin®/Lyrica®). Boken vänder sig främst till farmacistuderande, men även till yrkesverksamma farmaceuter och andra läsare som är intresserade av läkemedelskemi.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2005
ISBN: 9789197431873
Förlag: Apotekarsocieteten
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 480 st
4 upplagor
Upplaga 4 (2016)
från 375 kr
Upplaga 2 (1996)
från 239 kr
Upplaga 1 (1993)
Tillfälligt slut
Upplaga 3 (2005)
från 229 kr
Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel. I de första kapitlen ges en bakgrund till hur man designar/uppfinner nya läkemedel, t.ex. hur man kan konstruera selektiva enzymhämmare samt vilka olika typer av makromolekyler som är mål för läkemedelsmolekyler. För att kemisten skall kunna starta sitt arbete fram till en substans som kan prövas på människa, krävs en tillräckligt bra ledtråd. Grundläggande tankegångar för att finna denna berörs, liksom optimeringen av ledtråden. Här beskrivs även vilka faktorer som avgör hur starkt en läkemedelsmolekyl binds till en viss receptor samt hur struktur-effektsamband kan behandlas matematiskt/kvantitativt. Läkemedlens omvandling (metabolism) i kroppen är en biokemisk process som läkemedelskemisten måste förstå för att kunna konstruera nya strukturer med goda farmakokinetiska egenskaper. Ett av bokens kapitel ger en introduktion till läkemedelsmetabolism och farmakokinetik. Avslutningsvis behandlas industriell utveckling av läkemedel, bland annat berättas om tillkomsten av de tre läkemedlen imatinib (Glivec®), ximelagatran (Exarta®)och gabapentin/pregabalin (Neurontin®/Lyrica®). Boken vänder sig främst till farmacistuderande, men även till yrkesverksamma farmaceuter och andra läsare som är intresserade av läkemedelskemi.
Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel. I de första kapitlen ges en bakgrund till hur man designar/uppfinner nya läkemedel, t.ex. hur man kan konstruera selektiva enzymhämmare samt vilka olika typer av makromolekyler som är mål för läkemedelsmolekyler. För att kemisten skall kunna starta sitt arbete fram till en substans som kan prövas på människa, krävs en tillräckligt bra ledtråd. Grundläggande tankegångar för att finna denna berörs, liksom optimeringen av ledtråden. Här beskrivs även vilka faktorer som avgör hur starkt en läkemedelsmolekyl binds till en viss receptor samt hur struktur-effektsamband kan behandlas matematiskt/kvantitativt. Läkemedlens omvandling (metabolism) i kroppen är en biokemisk process som läkemedelskemisten måste förstå för att kunna konstruera nya strukturer med goda farmakokinetiska egenskaper. Ett av bokens kapitel ger en introduktion till läkemedelsmetabolism och farmakokinetik. Avslutningsvis behandlas industriell utveckling av läkemedel, bland annat berättas om tillkomsten av de tre läkemedlen imatinib (Glivec®), ximelagatran (Exarta®)och gabapentin/pregabalin (Neurontin®/Lyrica®). Boken vänder sig främst till farmacistuderande, men även till yrkesverksamma farmaceuter och andra läsare som är intresserade av läkemedelskemi.
Begagnad bok
229 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
229 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar