Från Sara Greta till Lilla svarta Sara : väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur; Anders Persson, Daniel Lindmark; 2009

Från Sara Greta till Lilla svarta Sara : väckelsen i litteraturen och väckelsens litteratur

av Anders Persson, Daniel Lindmark
Väckelserörelserna var från första början involverade i en intensiv skriftutgivning. Parallellt med att väckelsen spred sitt budskap i muntlig och skriftlig form blev den själv föremål för litterära framställningar i romaner, reseskildringar, tidningar och tidskrifter. Denna bok vill bidra till att kasta nytt ljus över bilden av väckelsen i litteraturen liksom över den genremässiga och idémässiga mångfalden i väckelsens egen litterära verksamhet.
Väckelserörelserna var från första början involverade i en intensiv skriftutgivning. Parallellt med att väckelsen spred sitt budskap i muntlig och skriftlig form blev den själv föremål för litterära framställningar i romaner, reseskildringar, tidningar och tidskrifter. Denna bok vill bidra till att kasta nytt ljus över bilden av väckelsen i litteraturen liksom över den genremässiga och idémässiga mångfalden i väckelsens egen litterära verksamhet.
Utgiven: 2009
ISBN: 9789175804453
Förlag: Artos & Norma Bokförlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 340 st
Väckelserörelserna var från första början involverade i en intensiv skriftutgivning. Parallellt med att väckelsen spred sitt budskap i muntlig och skriftlig form blev den själv föremål för litterära framställningar i romaner, reseskildringar, tidningar och tidskrifter. Denna bok vill bidra till att kasta nytt ljus över bilden av väckelsen i litteraturen liksom över den genremässiga och idémässiga mångfalden i väckelsens egen litterära verksamhet.
Väckelserörelserna var från första början involverade i en intensiv skriftutgivning. Parallellt med att väckelsen spred sitt budskap i muntlig och skriftlig form blev den själv föremål för litterära framställningar i romaner, reseskildringar, tidningar och tidskrifter. Denna bok vill bidra till att kasta nytt ljus över bilden av väckelsen i litteraturen liksom över den genremässiga och idémässiga mångfalden i väckelsens egen litterära verksamhet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)