Från svenska modellen till Svenskt Näringsliv : om SAF och den svenska arbetsmarknadens organisering under 1990-talet; Hans De Geer; 2007

Från svenska modellen till Svenskt Näringsliv : om SAF och den svenska arbetsmarknadens organisering under 1990-talet Upplaga 1

av Hans De Geer
Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen?

1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner och organisationer. Inte minst förändrades synen på företagandets roll och villkor.
Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen?

1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner och organisationer. Inte minst förändrades synen på företagandets roll och villkor.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789175680811
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 205 st
Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen?

1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner och organisationer. Inte minst förändrades synen på företagandets roll och villkor.
Varför monterade arbetsgivarna ned den svenska modellen på lönebildningens område? Varför gav de upp sitt inflytande i de statliga myndigheternas styrelser? Hur formades den nya lönebildningsmodellen?

1990-talet blev strukturomvandlingens tid i det svenska näringslivet. Det gällde också arbetsmarknadens institutioner och organisationer. Inte minst förändrades synen på företagandets roll och villkor.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)