Från systemteori till familjeterapi; Borrik Schjødt, Thor Aage Egeland; 1994

Från systemteori till familjeterapi Upplaga 1

av Borrik Schjødt, Thor Aage Egeland
Denna grundbok i familjeterapi ger en bred introduktion till familjeterapins historia, dess grundläggande idéer och de viktigaste familjeterapeutiska modellerna. Boken behandlar bl a: - familjeterapins historia från 1950-talet till våra dagar, - det teoretiska fundamentet för familjeterapi, inklusive en introduktion till systemteori, livscykelteori och kommunikationsteori, - de viktigaste familjeterapeutiska modellerna, med fokus på deras teoretiska bas och praktiska användning. Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildning i psykologi, socialt arbete, vård och omsorg. Den är av intresse för alla som arbetar med familjer: psykologer, socionomer, vårdpersonal och präster.
Denna grundbok i familjeterapi ger en bred introduktion till familjeterapins historia, dess grundläggande idéer och de viktigaste familjeterapeutiska modellerna. Boken behandlar bl a: - familjeterapins historia från 1950-talet till våra dagar, - det teoretiska fundamentet för familjeterapi, inklusive en introduktion till systemteori, livscykelteori och kommunikationsteori, - de viktigaste familjeterapeutiska modellerna, med fokus på deras teoretiska bas och praktiska användning. Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildning i psykologi, socialt arbete, vård och omsorg. Den är av intresse för alla som arbetar med familjer: psykologer, socionomer, vårdpersonal och präster.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1994
ISBN: 9789144463216
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 204 st
Denna grundbok i familjeterapi ger en bred introduktion till familjeterapins historia, dess grundläggande idéer och de viktigaste familjeterapeutiska modellerna. Boken behandlar bl a: - familjeterapins historia från 1950-talet till våra dagar, - det teoretiska fundamentet för familjeterapi, inklusive en introduktion till systemteori, livscykelteori och kommunikationsteori, - de viktigaste familjeterapeutiska modellerna, med fokus på deras teoretiska bas och praktiska användning. Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildning i psykologi, socialt arbete, vård och omsorg. Den är av intresse för alla som arbetar med familjer: psykologer, socionomer, vårdpersonal och präster.
Denna grundbok i familjeterapi ger en bred introduktion till familjeterapins historia, dess grundläggande idéer och de viktigaste familjeterapeutiska modellerna. Boken behandlar bl a: - familjeterapins historia från 1950-talet till våra dagar, - det teoretiska fundamentet för familjeterapi, inklusive en introduktion till systemteori, livscykelteori och kommunikationsteori, - de viktigaste familjeterapeutiska modellerna, med fokus på deras teoretiska bas och praktiska användning. Boken är avsedd för grundläggande högskole- och universitetsutbildning i psykologi, socialt arbete, vård och omsorg. Den är av intresse för alla som arbetar med familjer: psykologer, socionomer, vårdpersonal och präster.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)