Från upptäckt till presentation : Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund; Bengt Starrin, Lars Dahlgren, Gerry Larsson, Sven Styrborn; 1991

Från upptäckt till presentation : Om kvalitativ metod och teorigenerering på empirisk grund Upplaga 1

av Bengt Starrin, Lars Dahlgren, Gerry Larsson, Sven Styrborn
I denna bok ges en introduktion till hur man kan arbeta teorigererande med kvalitativa metoder eller mjuka data. Boken består av tre delar: en teoretisk, en praktisk och en exemplifierande. I den teoretiska delen redovisas två olika vägar – bevisets och upptäcktens väg – i det kunskapssökande arbetet. I den praktiska delen ges några tumregler för hur man kan gå tillväga när man formulerar modeller och teorier. I denna del behandlas även datorers användning vid analys av mjuka data samt de problem som är förknippade med presentation av kvalitativa studier. I den exemplifierande delen redovisas fyra teorigenererande arbeten. Boken är avsedd för dem som ska genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom det samhälls- och vårdvetenskapliga området och är lämplig i grundläggande metodundervisning.
I denna bok ges en introduktion till hur man kan arbeta teorigererande med kvalitativa metoder eller mjuka data. Boken består av tre delar: en teoretisk, en praktisk och en exemplifierande. I den teoretiska delen redovisas två olika vägar – bevisets och upptäcktens väg – i det kunskapssökande arbetet. I den praktiska delen ges några tumregler för hur man kan gå tillväga när man formulerar modeller och teorier. I denna del behandlas även datorers användning vid analys av mjuka data samt de problem som är förknippade med presentation av kvalitativa studier. I den exemplifierande delen redovisas fyra teorigenererande arbeten. Boken är avsedd för dem som ska genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom det samhälls- och vårdvetenskapliga området och är lämplig i grundläggande metodundervisning.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1991
ISBN: 9789144321219
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 136 st
I denna bok ges en introduktion till hur man kan arbeta teorigererande med kvalitativa metoder eller mjuka data. Boken består av tre delar: en teoretisk, en praktisk och en exemplifierande. I den teoretiska delen redovisas två olika vägar – bevisets och upptäcktens väg – i det kunskapssökande arbetet. I den praktiska delen ges några tumregler för hur man kan gå tillväga när man formulerar modeller och teorier. I denna del behandlas även datorers användning vid analys av mjuka data samt de problem som är förknippade med presentation av kvalitativa studier. I den exemplifierande delen redovisas fyra teorigenererande arbeten. Boken är avsedd för dem som ska genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom det samhälls- och vårdvetenskapliga området och är lämplig i grundläggande metodundervisning.
I denna bok ges en introduktion till hur man kan arbeta teorigererande med kvalitativa metoder eller mjuka data. Boken består av tre delar: en teoretisk, en praktisk och en exemplifierande. I den teoretiska delen redovisas två olika vägar – bevisets och upptäcktens väg – i det kunskapssökande arbetet. I den praktiska delen ges några tumregler för hur man kan gå tillväga när man formulerar modeller och teorier. I denna del behandlas även datorers användning vid analys av mjuka data samt de problem som är förknippade med presentation av kvalitativa studier. I den exemplifierande delen redovisas fyra teorigenererande arbeten. Boken är avsedd för dem som ska genomföra forsknings- och utvecklingsarbete inom det samhälls- och vårdvetenskapliga området och är lämplig i grundläggande metodundervisning.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)