Frihet och personlig säkerhet : de medborgerliga och politiska rättigheternas tillämpning i Sverige; Lena Karlbrink; 2011
5 säljare

Frihet och personlig säkerhet : de medborgerliga och politiska rättigheternas tillämpning i Sverige Upplaga 1

av Lena Karlbrink
Hur regleras egentligen skyddet och respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Sverige? Vilken lagstiftning finns rörande vår personliga frihet? På vilka grunder kan en person frihetsberövas, och vilka avvägningar måste göras för att få göra intrång i vårt hem och privatliv?

Läs mer
De medborgerliga och politiska rättigheterna som återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, har införlivats i svensk lagstiftning. Gemensamt för dessa rättigheter är att de är starkt förknippade med vår personliga säkerhet, rättssäkerhet och demokrati.
Den här boken tar upp ett antal medborgerliga och politiska rättigheter utifrån den svenska lagstiftningen och ger exempel på situationer då rättigheterna aktualiseras, som till exempel vid brottsutredningar och rättegång. Författarna redogör också för hur vi i Sverige kan hävda våra politiska rättigheter, som till exempel yttrandefriheten och rösträtten.
Boken vänder sig både till studenter vid olika utbildningar som rör mänskliga rättigheter och svensk rätt, och till praktiker inom rättsvårdande myndigheter eller annan offentlig förvaltning.

Om författarna
Lena Karlbrink är jur. kand. och universitetsadjunkt i folkrätt och mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, institutionen globala politiska studier, vid Kultur och Samhälle.
Hur regleras egentligen skyddet och respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Sverige? Vilken lagstiftning finns rörande vår personliga frihet? På vilka grunder kan en person frihetsberövas, och vilka avvägningar måste göras för att få göra intrång i vårt hem och privatliv?

Läs mer
De medborgerliga och politiska rättigheterna som återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, har införlivats i svensk lagstiftning. Gemensamt för dessa rättigheter är att de är starkt förknippade med vår personliga säkerhet, rättssäkerhet och demokrati.
Den här boken tar upp ett antal medborgerliga och politiska rättigheter utifrån den svenska lagstiftningen och ger exempel på situationer då rättigheterna aktualiseras, som till exempel vid brottsutredningar och rättegång. Författarna redogör också för hur vi i Sverige kan hävda våra politiska rättigheter, som till exempel yttrandefriheten och rösträtten.
Boken vänder sig både till studenter vid olika utbildningar som rör mänskliga rättigheter och svensk rätt, och till praktiker inom rättsvårdande myndigheter eller annan offentlig förvaltning.

Om författarna
Lena Karlbrink är jur. kand. och universitetsadjunkt i folkrätt och mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, institutionen globala politiska studier, vid Kultur och Samhälle.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147094202
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 189 st
Hur regleras egentligen skyddet och respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Sverige? Vilken lagstiftning finns rörande vår personliga frihet? På vilka grunder kan en person frihetsberövas, och vilka avvägningar måste göras för att få göra intrång i vårt hem och privatliv?

Läs mer
De medborgerliga och politiska rättigheterna som återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, har införlivats i svensk lagstiftning. Gemensamt för dessa rättigheter är att de är starkt förknippade med vår personliga säkerhet, rättssäkerhet och demokrati.
Den här boken tar upp ett antal medborgerliga och politiska rättigheter utifrån den svenska lagstiftningen och ger exempel på situationer då rättigheterna aktualiseras, som till exempel vid brottsutredningar och rättegång. Författarna redogör också för hur vi i Sverige kan hävda våra politiska rättigheter, som till exempel yttrandefriheten och rösträtten.
Boken vänder sig både till studenter vid olika utbildningar som rör mänskliga rättigheter och svensk rätt, och till praktiker inom rättsvårdande myndigheter eller annan offentlig förvaltning.

Om författarna
Lena Karlbrink är jur. kand. och universitetsadjunkt i folkrätt och mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, institutionen globala politiska studier, vid Kultur och Samhälle.
Hur regleras egentligen skyddet och respekten för de medborgerliga och politiska rättigheterna i Sverige? Vilken lagstiftning finns rörande vår personliga frihet? På vilka grunder kan en person frihetsberövas, och vilka avvägningar måste göras för att få göra intrång i vårt hem och privatliv?

Läs mer
De medborgerliga och politiska rättigheterna som återfinns i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna, har införlivats i svensk lagstiftning. Gemensamt för dessa rättigheter är att de är starkt förknippade med vår personliga säkerhet, rättssäkerhet och demokrati.
Den här boken tar upp ett antal medborgerliga och politiska rättigheter utifrån den svenska lagstiftningen och ger exempel på situationer då rättigheterna aktualiseras, som till exempel vid brottsutredningar och rättegång. Författarna redogör också för hur vi i Sverige kan hävda våra politiska rättigheter, som till exempel yttrandefriheten och rösträtten.
Boken vänder sig både till studenter vid olika utbildningar som rör mänskliga rättigheter och svensk rätt, och till praktiker inom rättsvårdande myndigheter eller annan offentlig förvaltning.

Om författarna
Lena Karlbrink är jur. kand. och universitetsadjunkt i folkrätt och mänskliga rättigheter vid Malmö högskola, institutionen globala politiska studier, vid Kultur och Samhälle.
Begagnad bok
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
99 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar