Friluftshistoria; Sörlin, Sandell; 1999

Friluftshistoria Upplaga 1

av Sörlin, Sandell
Boken skildrar svensk friluftsliv under 100 år. Från målmedvetna män med lindade ben, vandringsstavar och samiska vägvisare på väg uppför fjällsidorna i 1900-talets början till dagens ekoturism och miljöpedagogik. Friluftslivet har både varit en reaktion mot och en del av moderniteten under industrisamhällets period. Det har ofta i officiella sammanhang framhållits som en metod för att uppnå olika syften (hälsa, militär styrka, nationell identitet osv), men det är dess egenvärde som varit avgörande för den bredd och det genomslag som friluftslivet haft och ännu har. Läsaren får en översikt över en viktig, men av forskningen ganska bortglömd sida av svenskt folkliv och kultur under 1900-talet. Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Umeå universitet. Klas Sandell är universitetslektor i kuturgeografi och docent. Övriga författare är i huvudsak knutna till Umeå universitet, men här återfinns även författare med mer praktisk anknytning till friluftsliv och turism. (Seelig)
Boken skildrar svensk friluftsliv under 100 år. Från målmedvetna män med lindade ben, vandringsstavar och samiska vägvisare på väg uppför fjällsidorna i 1900-talets början till dagens ekoturism och miljöpedagogik. Friluftslivet har både varit en reaktion mot och en del av moderniteten under industrisamhällets period. Det har ofta i officiella sammanhang framhållits som en metod för att uppnå olika syften (hälsa, militär styrka, nationell identitet osv), men det är dess egenvärde som varit avgörande för den bredd och det genomslag som friluftslivet haft och ännu har. Läsaren får en översikt över en viktig, men av forskningen ganska bortglömd sida av svenskt folkliv och kultur under 1900-talet. Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Umeå universitet. Klas Sandell är universitetslektor i kuturgeografi och docent. Övriga författare är i huvudsak knutna till Umeå universitet, men här återfinns även författare med mer praktisk anknytning till friluftsliv och turism. (Seelig)
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1999
ISBN: 9789172038813
Förlag: Carlsson
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 285 st
Boken skildrar svensk friluftsliv under 100 år. Från målmedvetna män med lindade ben, vandringsstavar och samiska vägvisare på väg uppför fjällsidorna i 1900-talets början till dagens ekoturism och miljöpedagogik. Friluftslivet har både varit en reaktion mot och en del av moderniteten under industrisamhällets period. Det har ofta i officiella sammanhang framhållits som en metod för att uppnå olika syften (hälsa, militär styrka, nationell identitet osv), men det är dess egenvärde som varit avgörande för den bredd och det genomslag som friluftslivet haft och ännu har. Läsaren får en översikt över en viktig, men av forskningen ganska bortglömd sida av svenskt folkliv och kultur under 1900-talet. Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Umeå universitet. Klas Sandell är universitetslektor i kuturgeografi och docent. Övriga författare är i huvudsak knutna till Umeå universitet, men här återfinns även författare med mer praktisk anknytning till friluftsliv och turism. (Seelig)
Boken skildrar svensk friluftsliv under 100 år. Från målmedvetna män med lindade ben, vandringsstavar och samiska vägvisare på väg uppför fjällsidorna i 1900-talets början till dagens ekoturism och miljöpedagogik. Friluftslivet har både varit en reaktion mot och en del av moderniteten under industrisamhällets period. Det har ofta i officiella sammanhang framhållits som en metod för att uppnå olika syften (hälsa, militär styrka, nationell identitet osv), men det är dess egenvärde som varit avgörande för den bredd och det genomslag som friluftslivet haft och ännu har. Läsaren får en översikt över en viktig, men av forskningen ganska bortglömd sida av svenskt folkliv och kultur under 1900-talet. Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid Umeå universitet. Klas Sandell är universitetslektor i kuturgeografi och docent. Övriga författare är i huvudsak knutna till Umeå universitet, men här återfinns även författare med mer praktisk anknytning till friluftsliv och turism. (Seelig)
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)