Fritidshemmets historiska dilemman : en nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan; Malin Rohlin; 2013
5+ säljare

Fritidshemmets historiska dilemman : en nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan Upplaga 1

av Malin Rohlin
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den "problematiska fritiden" förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans slut fram till att föräldrarna kommer hem från arbetet. Hur den problematiska fritiden ska lösas är ett tema med rötter i Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Bergs idéer kring sekelskiftet 1900, då den s.k. arbetsstugan grundades. Malin Rohlin lyfter fram olika aspekter som bidragit till ett visst tänkande och vissa föreställningar om fritidshemmet under olika tidsperioder.

Läs mer
I boken problematiseras bl.a. styrningen av fritidshemmet och författaren visar hur olika arenor tagit form – den sociala arenan, den socialpedagogiska arenan och den utbildningspedagogiska. Handlar fritidshemmets verksamhet t.ex. bara om vård och omsorg? Hur påverkas fritidspedagogutbildningen och synen på fritidspedagogens roll under de olika tidsperioderna? Det är i spänningsfältet mellan skolans och samhällets behov som fritidshemmets verksamhet definieras. Malin Rohlin visar att framväxten av dagens fritidshem styrs och har styrts av olika aktörer och intressen under olika tidsperioder.
Boken vänder sig till skolledare, lärare, fritidspedagoger, studerande, politiker och tjänstemän, som på olika sätt berörs av den verksamhet som idag utformas i samarbetet mellan fritidshem och skola.

Om författarna
Malin Rohlin är universitetslektor och prefekt på Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet.
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den "problematiska fritiden" förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans slut fram till att föräldrarna kommer hem från arbetet. Hur den problematiska fritiden ska lösas är ett tema med rötter i Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Bergs idéer kring sekelskiftet 1900, då den s.k. arbetsstugan grundades. Malin Rohlin lyfter fram olika aspekter som bidragit till ett visst tänkande och vissa föreställningar om fritidshemmet under olika tidsperioder.

Läs mer
I boken problematiseras bl.a. styrningen av fritidshemmet och författaren visar hur olika arenor tagit form – den sociala arenan, den socialpedagogiska arenan och den utbildningspedagogiska. Handlar fritidshemmets verksamhet t.ex. bara om vård och omsorg? Hur påverkas fritidspedagogutbildningen och synen på fritidspedagogens roll under de olika tidsperioderna? Det är i spänningsfältet mellan skolans och samhällets behov som fritidshemmets verksamhet definieras. Malin Rohlin visar att framväxten av dagens fritidshem styrs och har styrts av olika aktörer och intressen under olika tidsperioder.
Boken vänder sig till skolledare, lärare, fritidspedagoger, studerande, politiker och tjänstemän, som på olika sätt berörs av den verksamhet som idag utformas i samarbetet mellan fritidshem och skola.

Om författarna
Malin Rohlin är universitetslektor och prefekt på Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789176566794
Förlag: Stockholms Universitets förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 215 st
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den "problematiska fritiden" förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans slut fram till att föräldrarna kommer hem från arbetet. Hur den problematiska fritiden ska lösas är ett tema med rötter i Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Bergs idéer kring sekelskiftet 1900, då den s.k. arbetsstugan grundades. Malin Rohlin lyfter fram olika aspekter som bidragit till ett visst tänkande och vissa föreställningar om fritidshemmet under olika tidsperioder.

Läs mer
I boken problematiseras bl.a. styrningen av fritidshemmet och författaren visar hur olika arenor tagit form – den sociala arenan, den socialpedagogiska arenan och den utbildningspedagogiska. Handlar fritidshemmets verksamhet t.ex. bara om vård och omsorg? Hur påverkas fritidspedagogutbildningen och synen på fritidspedagogens roll under de olika tidsperioderna? Det är i spänningsfältet mellan skolans och samhällets behov som fritidshemmets verksamhet definieras. Malin Rohlin visar att framväxten av dagens fritidshem styrs och har styrts av olika aktörer och intressen under olika tidsperioder.
Boken vänder sig till skolledare, lärare, fritidspedagoger, studerande, politiker och tjänstemän, som på olika sätt berörs av den verksamhet som idag utformas i samarbetet mellan fritidshem och skola.

Om författarna
Malin Rohlin är universitetslektor och prefekt på Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet.
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den "problematiska fritiden" förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans slut fram till att föräldrarna kommer hem från arbetet. Hur den problematiska fritiden ska lösas är ett tema med rötter i Anna Hierta-Retzius och Fridtjuv Bergs idéer kring sekelskiftet 1900, då den s.k. arbetsstugan grundades. Malin Rohlin lyfter fram olika aspekter som bidragit till ett visst tänkande och vissa föreställningar om fritidshemmet under olika tidsperioder.

Läs mer
I boken problematiseras bl.a. styrningen av fritidshemmet och författaren visar hur olika arenor tagit form – den sociala arenan, den socialpedagogiska arenan och den utbildningspedagogiska. Handlar fritidshemmets verksamhet t.ex. bara om vård och omsorg? Hur påverkas fritidspedagogutbildningen och synen på fritidspedagogens roll under de olika tidsperioderna? Det är i spänningsfältet mellan skolans och samhällets behov som fritidshemmets verksamhet definieras. Malin Rohlin visar att framväxten av dagens fritidshem styrs och har styrts av olika aktörer och intressen under olika tidsperioder.
Boken vänder sig till skolledare, lärare, fritidspedagoger, studerande, politiker och tjänstemän, som på olika sätt berörs av den verksamhet som idag utformas i samarbetet mellan fritidshem och skola.

Om författarna
Malin Rohlin är universitetslektor och prefekt på Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner vid Stockholms universitet.
Begagnad bok
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
145 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar