Pedagogik - kurslitteratur

Vetenskapen runt att fostra, undervisa och utbilda. Få saker är så viktigt i livet som bra lärare. På Studentapan hittar du all kurslitteratur för att du ska lyckas inom pedagogiken.

År

Tillgänglighet

Jakten på demokrati i förskolan; Gabriella Ekelund; 2011
-42%
4 säljare
av Gabriella Ekelund (2011)
139 kr
Nypris: 236 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Historieundervisningens byggstenar; Magnus Hermansson Adler; 2004
5 säljare
av Magnus Hermansson Adler (2004)
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Chemistry(3) - Introducing inorganic, organic and physical chemistry; Gareth (Chair of Department of Chemistry,  Chair of D Price; 2021
-8%
3 säljare
av Gareth (Chair of Department of Chemistry, Chair of D Price (2021)
835 kr
Nypris: 905 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Motivation och medkänsla : att samtal med tonåringar; Mia Börjesson; 2012
2 säljare
av Mia Börjesson (2012)
359 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Hur vi lär; Noel Entwistle, Dai Hounsell, Ference Marton; 2000
2 säljare
Hur vi lär Upplaga 3
av Noel Entwistle, Dai Hounsell, Ference Marton (2000)
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
IFRS - I teori och praktik; Jan Marton, Anna Karin Pettersson, Pernilla Lundqvist; 2016
5+ säljare
av Jan Marton, Anna Karin Pettersson, Pernilla Lundqvist (2016)
250 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Barn- och ungdomspsykiatri; Marianne Cederblad; 1999
slutsåld
av Marianne Cederblad (1999)
Tillfälligt slut
Historieundervisningens byggstenar; Magnus Hermansson Adler; 2009
5+ säljare
av Magnus Hermansson Adler (2009)
125 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lärarens handbok : läroplaner, skollag, diskrimineringslag, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention; Ulf P. Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö, Anita Börlin, Gunnar Richardson, Olof Hülphers, Tomas Brytting; 2008
slutsåld
av Ulf P. Lundgren, Ingrid Pramling Samuelsson, Roger Säljö m.fl. (2008)
Tillfälligt slut
Läsaren som textskapare; Lars Wolf; 2002
5+ säljare
av Lars Wolf (2002)
125 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass; Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark; 2014
3 säljare
av Robert Lättman-Masch, Mats Wejdmark (2014)
185 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Skolans arbetsmiljö : praktiska typfall; Tor Nitzelius, Göran Söderlöf; 2007
slutsåld
av Tor Nitzelius, Göran Söderlöf (2007)
Tillfälligt slut
Doing a Literature Review - Releasing the Research Imagination; Christopher Hart; 2018
-18%
1 säljare
av Christopher Hart (2018)
335 kr
Nypris: 407 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lärande, skola, bildning : grundbok för lärare; Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg; 2010
5+ säljare
av Ulf P. Lundgren, Roger Säljö, Caroline Liberg (2010)
225 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Interkulturellt samspel i skolan; Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin; 2009
5+ säljare
av Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin (2009)
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Handledning och praktisk yrkesteori; Per Lauvås, Gunnar Handal; 2001
5+ säljare
av Per Lauvås, Gunnar Handal (2001)
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Strategier och förändringsmyter : ett organisationsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete; Pär Larsson, Jan Löwstedt; 2010
1 säljare
av Pär Larsson, Jan Löwstedt (2010)
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Boken om pedagogerna; null; 1995
2 säljare
1995
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Studieteknik; Jan Trost, Sandra Torres-Örsten; 2012
-34%
5+ säljare
Studieteknik Upplaga 2
av Jan Trost, Sandra Torres-Örsten (2012)
145 kr
Nypris: 218 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lärande bedömning; Anders Jönsson; 2017
5+ säljare
av Anders Jönsson (2017)
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Lärare som ledare :  i och utanför klassrummet; Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede; 2012
-57%
5+ säljare
av Gunnar Berg, Frank Sundh, Christer Wede (2012)
175 kr
Nypris: 406 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar