God kommunal hushållning måste man arbeta för; Hans Knutsson, Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Torbjörn Tagesson; 2006
endast ny

God kommunal hushållning måste man arbeta för Upplaga 1

av Hans Knutsson, Ola Mattisson, Ulf Ramberg, Torbjörn Tagesson
Kommunal hushållning med begränsade resurser är ämnet för denna bok. Med definitionen av ordet ekonomi - hushållning med knappa resurser - ringande i öronen slår författarna ett slag för den svenska kommunen, dess kraft och livsvilja. De berättar om några kommuner som har lyckats ta sig förbi fromma förhoppningar om mer pengar och om kommuner som över tiden har mejslat fram ett sätt att hushålla med sina, alltid begränsade, resurser.
Våra svenska kommuner har i olika omgångar sagts vara i kris - tillgängliga resurser räcker inte till att fullfölja det kommunala uppdraget. Författarnas lösning till alla kommunala politiker och tjänstemän som arbetar med att hålla balansen är entydig: det är genom en enträgen och målmedveten satsning på organisation och styrning av egna resurser som kommunerna bäst klarar sitt uppdrag. Spänningen mellan mål och medel finns alltid, men den förvärras när den kommunala organisationen inte förmår balansera uppdrag mot tillgängliga resurser.
Hur en kommun hushåller med sina knappa resurser delas av författarna in i fyra olika hushållningsstrategier. Läsaren får i boken stifta bekantskap med kostnadsstrategin, bromsstrategin, nämndsstrategin och den goda hushållningsstrategin. Vilken strategi en kommun följer framträder som ett mönster av dess beslut och handlingar och bestäms av det sätt som kommunen via organisationen arbetar med att balansera målsättningar mot resursanvändning.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Kommunal hushållning med begränsade resurser är ämnet för denna bok. Med definitionen av ordet ekonomi - hushållning med knappa resurser - ringande i öronen slår författarna ett slag för den svenska kommunen, dess kraft och livsvilja. De berättar om några kommuner som har lyckats ta sig förbi fromma förhoppningar om mer pengar och om kommuner som över tiden har mejslat fram ett sätt att hushålla med sina, alltid begränsade, resurser.
Våra svenska kommuner har i olika omgångar sagts vara i kris - tillgängliga resurser räcker inte till att fullfölja det kommunala uppdraget. Författarnas lösning till alla kommunala politiker och tjänstemän som arbetar med att hålla balansen är entydig: det är genom en enträgen och målmedveten satsning på organisation och styrning av egna resurser som kommunerna bäst klarar sitt uppdrag. Spänningen mellan mål och medel finns alltid, men den förvärras när den kommunala organisationen inte förmår balansera uppdrag mot tillgängliga resurser.
Hur en kommun hushåller med sina knappa resurser delas av författarna in i fyra olika hushållningsstrategier. Läsaren får i boken stifta bekantskap med kostnadsstrategin, bromsstrategin, nämndsstrategin och den goda hushållningsstrategin. Vilken strategi en kommun följer framträder som ett mönster av dess beslut och handlingar och bestäms av det sätt som kommunen via organisationen arbetar med att balansera målsättningar mot resursanvändning.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144064192
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 96 st
Kommunal hushållning med begränsade resurser är ämnet för denna bok. Med definitionen av ordet ekonomi - hushållning med knappa resurser - ringande i öronen slår författarna ett slag för den svenska kommunen, dess kraft och livsvilja. De berättar om några kommuner som har lyckats ta sig förbi fromma förhoppningar om mer pengar och om kommuner som över tiden har mejslat fram ett sätt att hushålla med sina, alltid begränsade, resurser.
Våra svenska kommuner har i olika omgångar sagts vara i kris - tillgängliga resurser räcker inte till att fullfölja det kommunala uppdraget. Författarnas lösning till alla kommunala politiker och tjänstemän som arbetar med att hålla balansen är entydig: det är genom en enträgen och målmedveten satsning på organisation och styrning av egna resurser som kommunerna bäst klarar sitt uppdrag. Spänningen mellan mål och medel finns alltid, men den förvärras när den kommunala organisationen inte förmår balansera uppdrag mot tillgängliga resurser.
Hur en kommun hushåller med sina knappa resurser delas av författarna in i fyra olika hushållningsstrategier. Läsaren får i boken stifta bekantskap med kostnadsstrategin, bromsstrategin, nämndsstrategin och den goda hushållningsstrategin. Vilken strategi en kommun följer framträder som ett mönster av dess beslut och handlingar och bestäms av det sätt som kommunen via organisationen arbetar med att balansera målsättningar mot resursanvändning.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Kommunal hushållning med begränsade resurser är ämnet för denna bok. Med definitionen av ordet ekonomi - hushållning med knappa resurser - ringande i öronen slår författarna ett slag för den svenska kommunen, dess kraft och livsvilja. De berättar om några kommuner som har lyckats ta sig förbi fromma förhoppningar om mer pengar och om kommuner som över tiden har mejslat fram ett sätt att hushålla med sina, alltid begränsade, resurser.
Våra svenska kommuner har i olika omgångar sagts vara i kris - tillgängliga resurser räcker inte till att fullfölja det kommunala uppdraget. Författarnas lösning till alla kommunala politiker och tjänstemän som arbetar med att hålla balansen är entydig: det är genom en enträgen och målmedveten satsning på organisation och styrning av egna resurser som kommunerna bäst klarar sitt uppdrag. Spänningen mellan mål och medel finns alltid, men den förvärras när den kommunala organisationen inte förmår balansera uppdrag mot tillgängliga resurser.
Hur en kommun hushåller med sina knappa resurser delas av författarna in i fyra olika hushållningsstrategier. Läsaren får i boken stifta bekantskap med kostnadsstrategin, bromsstrategin, nämndsstrategin och den goda hushållningsstrategin. Vilken strategi en kommun följer framträder som ett mönster av dess beslut och handlingar och bestäms av det sätt som kommunen via organisationen arbetar med att balansera målsättningar mot resursanvändning.

E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Ny bok
152 kr159 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
152 kr159 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)