Gränslöst : 1700-tal speglat i nuet / Unbounded : the eighteenth century mirrored by the present; Kristoffer Arvidsson, Ritwa Herjulfsdotter, Viveka Kjellmer, Bia Mankell, Isabella Nilsson, Patrik Steorn; 2016

Gränslöst : 1700-tal speglat i nuet / Unbounded : the eighteenth century mirrored by the present

av Kristoffer Arvidsson, Ritwa Herjulfsdotter, Viveka Kjellmer, Bia Mankell, Isabella Nilsson
m.fl.
Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I det nya numret av Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Boken fungerar som katalog till utställningen ”Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet” vid Göteborgs konstmuseum med utmanande möten mellan konstformer och epoker. Forskningsprojektet fokuserar på det gränslösa, på upprättande och överskridande av gränser under 1700-talet och idag. Titeln ”Gränslöst” syftar på att gränserna mellan nuet och 1700-tal här överskrids, men också på att 1700-talet i vissa avseenden uppfattas som gränslöst utifrån en nutida horisont. En rad gränser, som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet, drogs upp först i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Inte minst på det konstnärliga området kommer denna gränslöshet, begynnande gränsdragning eller nya förståelse av gränser till uttryck. Många av dessa gränser överskrids idag på nytt på olika sätt. Normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, konstnärsrollen utvidgas och närmar sig andra områden, globalisering utmanar den nationella identiteten och klimathot har på nytt förändrat vår relation till naturen. Därigenom uppstår beröringspunkter mellan 1700-talet och vår egen tid. Båda är tider av normförskjutning och omvälvande samhällsförändringar. Dagens konstdiskussion präglas i hög grad fortfarande av efterdyningarna av de förändringar som skedde på estetikens område under 1700-talet. Men även stilistiska element ur 1700-talets visuella kultur dyker allt oftare upp i dagens konstnärliga produktion. Vi ville undersöka vad som framträder när man ställer nutid och 1700-tal bredvid varandra. Det gör det möjligt att se något nytt i båda. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet.
Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I det nya numret av Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Boken fungerar som katalog till utställningen ”Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet” vid Göteborgs konstmuseum med utmanande möten mellan konstformer och epoker. Forskningsprojektet fokuserar på det gränslösa, på upprättande och överskridande av gränser under 1700-talet och idag. Titeln ”Gränslöst” syftar på att gränserna mellan nuet och 1700-tal här överskrids, men också på att 1700-talet i vissa avseenden uppfattas som gränslöst utifrån en nutida horisont. En rad gränser, som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet, drogs upp först i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Inte minst på det konstnärliga området kommer denna gränslöshet, begynnande gränsdragning eller nya förståelse av gränser till uttryck. Många av dessa gränser överskrids idag på nytt på olika sätt. Normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, konstnärsrollen utvidgas och närmar sig andra områden, globalisering utmanar den nationella identiteten och klimathot har på nytt förändrat vår relation till naturen. Därigenom uppstår beröringspunkter mellan 1700-talet och vår egen tid. Båda är tider av normförskjutning och omvälvande samhällsförändringar. Dagens konstdiskussion präglas i hög grad fortfarande av efterdyningarna av de förändringar som skedde på estetikens område under 1700-talet. Men även stilistiska element ur 1700-talets visuella kultur dyker allt oftare upp i dagens konstnärliga produktion. Vi ville undersöka vad som framträder när man ställer nutid och 1700-tal bredvid varandra. Det gör det möjligt att se något nytt i båda. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet.
Utgiven: 2016
ISBN: 9789187968969
Förlag: Göteborgs konstmuseum
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 376 st
Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I det nya numret av Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Boken fungerar som katalog till utställningen ”Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet” vid Göteborgs konstmuseum med utmanande möten mellan konstformer och epoker. Forskningsprojektet fokuserar på det gränslösa, på upprättande och överskridande av gränser under 1700-talet och idag. Titeln ”Gränslöst” syftar på att gränserna mellan nuet och 1700-tal här överskrids, men också på att 1700-talet i vissa avseenden uppfattas som gränslöst utifrån en nutida horisont. En rad gränser, som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet, drogs upp först i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Inte minst på det konstnärliga området kommer denna gränslöshet, begynnande gränsdragning eller nya förståelse av gränser till uttryck. Många av dessa gränser överskrids idag på nytt på olika sätt. Normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, konstnärsrollen utvidgas och närmar sig andra områden, globalisering utmanar den nationella identiteten och klimathot har på nytt förändrat vår relation till naturen. Därigenom uppstår beröringspunkter mellan 1700-talet och vår egen tid. Båda är tider av normförskjutning och omvälvande samhällsförändringar. Dagens konstdiskussion präglas i hög grad fortfarande av efterdyningarna av de förändringar som skedde på estetikens område under 1700-talet. Men även stilistiska element ur 1700-talets visuella kultur dyker allt oftare upp i dagens konstnärliga produktion. Vi ville undersöka vad som framträder när man ställer nutid och 1700-tal bredvid varandra. Det gör det möjligt att se något nytt i båda. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet.
Vad har Alexander Roslins societetsporträtt och Tobias Bernstrups fotografiska själviscensättningar i lack och pumps gemensamt? I det nya numret av Skiascope undersöks förbindelser mellan visuella uttryck från 1700-tal och nutid. Boken fungerar som katalog till utställningen ”Gränslöst. 1700-tal speglat i nuet” vid Göteborgs konstmuseum med utmanande möten mellan konstformer och epoker. Forskningsprojektet fokuserar på det gränslösa, på upprättande och överskridande av gränser under 1700-talet och idag. Titeln ”Gränslöst” syftar på att gränserna mellan nuet och 1700-tal här överskrids, men också på att 1700-talet i vissa avseenden uppfattas som gränslöst utifrån en nutida horisont. En rad gränser, som etablerades i det borgerliga samhället under 1800-talet, drogs upp först i slutet av 1700-talet. Det gäller exempelvis nya normer kring kön och hur könsidentitet uttrycks i mode och porträtt. Även konstnärsrollen och konstverkets gränser, människans relation till naturen och västerlandets förhållande till Kina omförhandlades. Inte minst på det konstnärliga området kommer denna gränslöshet, begynnande gränsdragning eller nya förståelse av gränser till uttryck. Många av dessa gränser överskrids idag på nytt på olika sätt. Normer kring kön och sexualitet ifrågasätts, konstnärsrollen utvidgas och närmar sig andra områden, globalisering utmanar den nationella identiteten och klimathot har på nytt förändrat vår relation till naturen. Därigenom uppstår beröringspunkter mellan 1700-talet och vår egen tid. Båda är tider av normförskjutning och omvälvande samhällsförändringar. Dagens konstdiskussion präglas i hög grad fortfarande av efterdyningarna av de förändringar som skedde på estetikens område under 1700-talet. Men även stilistiska element ur 1700-talets visuella kultur dyker allt oftare upp i dagens konstnärliga produktion. Vi ville undersöka vad som framträder när man ställer nutid och 1700-tal bredvid varandra. Det gör det möjligt att se något nytt i båda. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Göteborgs konstmuseum, Röhsska museet och Göteborgs universitet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)