Grundläggande vetenskapsteori; Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson; 2010
5+ säljare

Grundläggande vetenskapsteori Upplaga 1

av Carl Martin Allwood, Martin G. Erikson
Vad är vetenskap? Vilka begränsningar, om några, finns det för människans möjlighet att nå en korrekt förståelse av verkligheten?

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper har ett brett integrerat perspektiv och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap, med tyngdpunkt på psykologi. Inledningsvis behandlas det vetenskapliga sammanhang som forskare inom beteendevetenskaperna arbetar i och hur deras vardag ser ut. Detta ger en nödvändig bakgrund till en djupare förståelse av de olika vetenskapsfilosofiska traditioner och perspektiv på vetenskap som därefter tas upp för granskning: positivism, pragmatism, hermeneutik, fenomenologi, social konstruktivism, kunskapssociologi, feminism, m.fl. Boken belyser dess-utom hur validitetsfrågor inom forskningsmetod kan relateras till vetenskapsfilosofiska frågeställningar, och hjälper läsaren att förstå olika vetenskapliga förhållningssätt, traditioner och perspektiv på vetenskap.

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper kan användas på grundutbildningsnivå inom olika beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, pedagogik, och sociologi, men passar också som introduktion i vetenskapligt tänkesätt i många andra discipliner.
Vad är vetenskap? Vilka begränsningar, om några, finns det för människans möjlighet att nå en korrekt förståelse av verkligheten?

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper har ett brett integrerat perspektiv och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap, med tyngdpunkt på psykologi. Inledningsvis behandlas det vetenskapliga sammanhang som forskare inom beteendevetenskaperna arbetar i och hur deras vardag ser ut. Detta ger en nödvändig bakgrund till en djupare förståelse av de olika vetenskapsfilosofiska traditioner och perspektiv på vetenskap som därefter tas upp för granskning: positivism, pragmatism, hermeneutik, fenomenologi, social konstruktivism, kunskapssociologi, feminism, m.fl. Boken belyser dess-utom hur validitetsfrågor inom forskningsmetod kan relateras till vetenskapsfilosofiska frågeställningar, och hjälper läsaren att förstå olika vetenskapliga förhållningssätt, traditioner och perspektiv på vetenskap.

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper kan användas på grundutbildningsnivå inom olika beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, pedagogik, och sociologi, men passar också som introduktion i vetenskapligt tänkesätt i många andra discipliner.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144047980
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 180 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2021)
från 309 kr
Upplaga 2 (2017)
från 155 kr
Upplaga 1 (2010)
från 95 kr
Vad är vetenskap? Vilka begränsningar, om några, finns det för människans möjlighet att nå en korrekt förståelse av verkligheten?

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper har ett brett integrerat perspektiv och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap, med tyngdpunkt på psykologi. Inledningsvis behandlas det vetenskapliga sammanhang som forskare inom beteendevetenskaperna arbetar i och hur deras vardag ser ut. Detta ger en nödvändig bakgrund till en djupare förståelse av de olika vetenskapsfilosofiska traditioner och perspektiv på vetenskap som därefter tas upp för granskning: positivism, pragmatism, hermeneutik, fenomenologi, social konstruktivism, kunskapssociologi, feminism, m.fl. Boken belyser dess-utom hur validitetsfrågor inom forskningsmetod kan relateras till vetenskapsfilosofiska frågeställningar, och hjälper läsaren att förstå olika vetenskapliga förhållningssätt, traditioner och perspektiv på vetenskap.

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper kan användas på grundutbildningsnivå inom olika beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, pedagogik, och sociologi, men passar också som introduktion i vetenskapligt tänkesätt i många andra discipliner.
Vad är vetenskap? Vilka begränsningar, om några, finns det för människans möjlighet att nå en korrekt förståelse av verkligheten?

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper har ett brett integrerat perspektiv och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap, med tyngdpunkt på psykologi. Inledningsvis behandlas det vetenskapliga sammanhang som forskare inom beteendevetenskaperna arbetar i och hur deras vardag ser ut. Detta ger en nödvändig bakgrund till en djupare förståelse av de olika vetenskapsfilosofiska traditioner och perspektiv på vetenskap som därefter tas upp för granskning: positivism, pragmatism, hermeneutik, fenomenologi, social konstruktivism, kunskapssociologi, feminism, m.fl. Boken belyser dess-utom hur validitetsfrågor inom forskningsmetod kan relateras till vetenskapsfilosofiska frågeställningar, och hjälper läsaren att förstå olika vetenskapliga förhållningssätt, traditioner och perspektiv på vetenskap.

Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper kan användas på grundutbildningsnivå inom olika beteendevetenskapliga ämnen så som psykologi, pedagogik, och sociologi, men passar också som introduktion i vetenskapligt tänkesätt i många andra discipliner.
Begagnad bok
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar