GrUS : grammatisk undersökning av svenska som andraspråk; Eva-Kristina Salameh; 2021
endast ny

GrUS : grammatisk undersökning av svenska som andraspråk Upplaga 2

av Eva-Kristina Salameh
GrUS är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med det här materialet kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan även användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning.

GrUS riktar sig främst till logopeder och specialpedagoger, men också till intresserade pedagoger, som förskollärare, andraspråkslärare och klasslärare med flerspråkiga elever.

Materialet består av manual, bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) och bilder med instruktioner för bedömaren.

GrUS ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller smärre förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
GrUS är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med det här materialet kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan även användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning.

GrUS riktar sig främst till logopeder och specialpedagoger, men också till intresserade pedagoger, som förskollärare, andraspråkslärare och klasslärare med flerspråkiga elever.

Materialet består av manual, bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) och bilder med instruktioner för bedömaren.

GrUS ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller smärre förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789144155883
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 136 st
GrUS är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med det här materialet kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan även användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning.

GrUS riktar sig främst till logopeder och specialpedagoger, men också till intresserade pedagoger, som förskollärare, andraspråkslärare och klasslärare med flerspråkiga elever.

Materialet består av manual, bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) och bilder med instruktioner för bedömaren.

GrUS ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller smärre förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
GrUS är ett bedömningsmaterial som gör det möjligt att följa den grammatiska andraspråksutvecklingen hos förskolebarn, skolbarn och andra som möter svenska som andraspråk. Med det här materialet kan man tidigt uppmärksamma individer som visar tecken på en alltför långsam språklig utveckling av sitt andraspråk. Det kan även användas för att identifiera enspråkiga svensktalande barn med en grammatisk språkstörning.

GrUS riktar sig främst till logopeder och specialpedagoger, men också till intresserade pedagoger, som förskollärare, andraspråkslärare och klasslärare med flerspråkiga elever.

Materialet består av manual, bedömningsblanketter (kopieringsunderlag) och bilder med instruktioner för bedömaren.

GrUS ges numera ut av Studentlitteratur AB. Denna andra upplaga innehåller smärre förändringar av innehållet jämfört med den första upplagan.
Ny bok
836 kr880 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
836 kr880 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)