Gymnasiekemi 2; Artur Sonesson, Aina Tullberg, Lars Rydén, Ulf Ellervik, Ola Svahn; 2013
spara 42%
5+ säljare

Gymnasiekemi 2 Upplaga 6

av Artur Sonesson, Aina Tullberg, Lars Rydén, Ulf Ellervik, Ola Svahn
Serien Gymnasiekemi är anpassad till GY 2011 och omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar på cd till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin. Ytterligare stöd för inlärningen är Pluswebben till A-kursen. Serien bäddar väl för fortsatta studier på universitet och högskola.

Läs mer
Utmärkande drag
- Heltäckande kemi med djup och bredd
- Lösta exempel som tar eleven ända fram
- Utblickar med koppling till samhälle, forskning och vetenskapshistoria
- Marginaltexter som sammanfattar
- Heltäckande övningsuppgifter med utförligt facit
Gymnasiekemi 1
Gymnasiekemi 1 är anpassad till det centrala innehållet i kursen kemi 1 och fokus ligger därför på grundläggande oorganisk kemi. I stökiometrin, som har en central plats, tränar eleven med hjälp av den s.k. femstegsmetoden och de många övningsuppgifter som finns i slutet av varje kapitel. För att de som bara läser kemi 1 ska få en fullständig grund i kemi ingår ett översiktligt kapitel om organisk kemi, trots att den egentligen hör hemma i kurs 2. Exempel på naturvetenskapliga frågeställningar, arbetsmetoder och kemiteoriernas utveckling är invävda i den löpande texten, men tas också upp i olika s.k. Utblickar. Grundläggande kemisk analys ingår, som gravimetri, titrering, kromatografi och spektrofotometri, men mer avancerad analys hör till kurs 2 och tas därför upp i Gymnasiekemi 2. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Gymnasiekemi 2
Gymnasiekemi inleds med ett kapitel om gasformiga system följt av ett om reaktionshastigheter. Därefter fördjupas momenten kemisk jämvikt, syra-bas, metaller och metallföreningar samt elektrokemi. Här görs många kopplingar till båda vardagsliv och industriella processer. I den organiska kemin, som är omfattande, tas de viktigaste ämnesgrupperna upp samt några av reaktionsmekanismerna. Olika metoder för kvalitativ och kvantitativ analys beskrivs i ett eget kapitel, men metoder tas också upp i de avsnitt där de hör hemma, exempelvis i kapitlen om livets molekyler, cellernas ämnesomsättning och arvets biokemi. Biokemikapitlen är omfattande, och ger goda möjligheter till urval och fördjupning. Miljökemikapitlet handlar om några av de miljöproblem vi har att handskas med, medan bokens avslutande kapitel föreslår hur vi med kemin som redskap ska kunna uppnå ett hållbart samhälle. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Lärarhandledningar i Kemi
De två lärarhandledningarna kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i respektive kurs. Lärarhandledningarna finns på cd och innehåller:
- didaktiska kommentarer
- laborationer med riskbedömning
- demonstrationer med riskbedömning
- övningsuppgifter
Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 350 sidor (lärarhandledning 1) respektive 700 sidor (lärarhandledning 2).
Gymnasiekemi Pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb är ett interaktivt träningsverktyg med resultatrapportering. Den omfattar alla de moment som ingår i kursen Kemi 1. Läs mer på www.liber.se/pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb innehåller:
- Målbeskrivningar
- Sammanfattningar
- Interaktiva övningar med återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar
- Animeringar av kemiska förlopp med tillhörande kontrollfrågor
- Länkar till aktuella och relevanta hemsidor för myndigheter och organisationer inom kemiområdet
- Labbdemonstrationer
- Studieguide som stöd för elevernas arbete
- Självtest
Eleven "tränar" sig igenom avsnitt för avsnitt av kemikursen och får omedelbar respons och dessutom feedback on demand om han/hon behöver detta. Resultaten sparas så att både eleven själv och du som lärare kan följa hans/hennes utveckling.

Om författarna
De aktiva författarna har mycket bred kompetens. Utöver lärarbanan har Aina Tullberg disputerat i kemiämnets didaktik och Artur Sonesson i fysikalisk kemi. Artur Sonesson har fått Gunnar Starck-medaljen för framstående pedagogisk verksamhet inom kemins område. Lars Rydén är professor emeritus i biokemi.
I och med Gymnasiekemi 2 har författarteamet fått ett nytillskott i form av Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Han har bearbetat de kapitel som handlar om kolföreningarnas kemi. Ulf Ellervik fick pi-priset 2011 för sin bok Ond kemi.
Serien Gymnasiekemi är anpassad till GY 2011 och omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar på cd till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin. Ytterligare stöd för inlärningen är Pluswebben till A-kursen. Serien bäddar väl för fortsatta studier på universitet och högskola.

Läs mer
Utmärkande drag
- Heltäckande kemi med djup och bredd
- Lösta exempel som tar eleven ända fram
- Utblickar med koppling till samhälle, forskning och vetenskapshistoria
- Marginaltexter som sammanfattar
- Heltäckande övningsuppgifter med utförligt facit
Gymnasiekemi 1
Gymnasiekemi 1 är anpassad till det centrala innehållet i kursen kemi 1 och fokus ligger därför på grundläggande oorganisk kemi. I stökiometrin, som har en central plats, tränar eleven med hjälp av den s.k. femstegsmetoden och de många övningsuppgifter som finns i slutet av varje kapitel. För att de som bara läser kemi 1 ska få en fullständig grund i kemi ingår ett översiktligt kapitel om organisk kemi, trots att den egentligen hör hemma i kurs 2. Exempel på naturvetenskapliga frågeställningar, arbetsmetoder och kemiteoriernas utveckling är invävda i den löpande texten, men tas också upp i olika s.k. Utblickar. Grundläggande kemisk analys ingår, som gravimetri, titrering, kromatografi och spektrofotometri, men mer avancerad analys hör till kurs 2 och tas därför upp i Gymnasiekemi 2. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Gymnasiekemi 2
Gymnasiekemi inleds med ett kapitel om gasformiga system följt av ett om reaktionshastigheter. Därefter fördjupas momenten kemisk jämvikt, syra-bas, metaller och metallföreningar samt elektrokemi. Här görs många kopplingar till båda vardagsliv och industriella processer. I den organiska kemin, som är omfattande, tas de viktigaste ämnesgrupperna upp samt några av reaktionsmekanismerna. Olika metoder för kvalitativ och kvantitativ analys beskrivs i ett eget kapitel, men metoder tas också upp i de avsnitt där de hör hemma, exempelvis i kapitlen om livets molekyler, cellernas ämnesomsättning och arvets biokemi. Biokemikapitlen är omfattande, och ger goda möjligheter till urval och fördjupning. Miljökemikapitlet handlar om några av de miljöproblem vi har att handskas med, medan bokens avslutande kapitel föreslår hur vi med kemin som redskap ska kunna uppnå ett hållbart samhälle. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Lärarhandledningar i Kemi
De två lärarhandledningarna kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i respektive kurs. Lärarhandledningarna finns på cd och innehåller:
- didaktiska kommentarer
- laborationer med riskbedömning
- demonstrationer med riskbedömning
- övningsuppgifter
Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 350 sidor (lärarhandledning 1) respektive 700 sidor (lärarhandledning 2).
Gymnasiekemi Pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb är ett interaktivt träningsverktyg med resultatrapportering. Den omfattar alla de moment som ingår i kursen Kemi 1. Läs mer på www.liber.se/pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb innehåller:
- Målbeskrivningar
- Sammanfattningar
- Interaktiva övningar med återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar
- Animeringar av kemiska förlopp med tillhörande kontrollfrågor
- Länkar till aktuella och relevanta hemsidor för myndigheter och organisationer inom kemiområdet
- Labbdemonstrationer
- Studieguide som stöd för elevernas arbete
- Självtest
Eleven "tränar" sig igenom avsnitt för avsnitt av kemikursen och får omedelbar respons och dessutom feedback on demand om han/hon behöver detta. Resultaten sparas så att både eleven själv och du som lärare kan följa hans/hennes utveckling.

Om författarna
De aktiva författarna har mycket bred kompetens. Utöver lärarbanan har Aina Tullberg disputerat i kemiämnets didaktik och Artur Sonesson i fysikalisk kemi. Artur Sonesson har fått Gunnar Starck-medaljen för framstående pedagogisk verksamhet inom kemins område. Lars Rydén är professor emeritus i biokemi.
I och med Gymnasiekemi 2 har författarteamet fått ett nytillskott i form av Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Han har bearbetat de kapitel som handlar om kolföreningarnas kemi. Ulf Ellervik fick pi-priset 2011 för sin bok Ond kemi.
Upplaga: 6e upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789147107308
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 392 st
Serien Gymnasiekemi är anpassad till GY 2011 och omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar på cd till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin. Ytterligare stöd för inlärningen är Pluswebben till A-kursen. Serien bäddar väl för fortsatta studier på universitet och högskola.

Läs mer
Utmärkande drag
- Heltäckande kemi med djup och bredd
- Lösta exempel som tar eleven ända fram
- Utblickar med koppling till samhälle, forskning och vetenskapshistoria
- Marginaltexter som sammanfattar
- Heltäckande övningsuppgifter med utförligt facit
Gymnasiekemi 1
Gymnasiekemi 1 är anpassad till det centrala innehållet i kursen kemi 1 och fokus ligger därför på grundläggande oorganisk kemi. I stökiometrin, som har en central plats, tränar eleven med hjälp av den s.k. femstegsmetoden och de många övningsuppgifter som finns i slutet av varje kapitel. För att de som bara läser kemi 1 ska få en fullständig grund i kemi ingår ett översiktligt kapitel om organisk kemi, trots att den egentligen hör hemma i kurs 2. Exempel på naturvetenskapliga frågeställningar, arbetsmetoder och kemiteoriernas utveckling är invävda i den löpande texten, men tas också upp i olika s.k. Utblickar. Grundläggande kemisk analys ingår, som gravimetri, titrering, kromatografi och spektrofotometri, men mer avancerad analys hör till kurs 2 och tas därför upp i Gymnasiekemi 2. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Gymnasiekemi 2
Gymnasiekemi inleds med ett kapitel om gasformiga system följt av ett om reaktionshastigheter. Därefter fördjupas momenten kemisk jämvikt, syra-bas, metaller och metallföreningar samt elektrokemi. Här görs många kopplingar till båda vardagsliv och industriella processer. I den organiska kemin, som är omfattande, tas de viktigaste ämnesgrupperna upp samt några av reaktionsmekanismerna. Olika metoder för kvalitativ och kvantitativ analys beskrivs i ett eget kapitel, men metoder tas också upp i de avsnitt där de hör hemma, exempelvis i kapitlen om livets molekyler, cellernas ämnesomsättning och arvets biokemi. Biokemikapitlen är omfattande, och ger goda möjligheter till urval och fördjupning. Miljökemikapitlet handlar om några av de miljöproblem vi har att handskas med, medan bokens avslutande kapitel föreslår hur vi med kemin som redskap ska kunna uppnå ett hållbart samhälle. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Lärarhandledningar i Kemi
De två lärarhandledningarna kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i respektive kurs. Lärarhandledningarna finns på cd och innehåller:
- didaktiska kommentarer
- laborationer med riskbedömning
- demonstrationer med riskbedömning
- övningsuppgifter
Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 350 sidor (lärarhandledning 1) respektive 700 sidor (lärarhandledning 2).
Gymnasiekemi Pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb är ett interaktivt träningsverktyg med resultatrapportering. Den omfattar alla de moment som ingår i kursen Kemi 1. Läs mer på www.liber.se/pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb innehåller:
- Målbeskrivningar
- Sammanfattningar
- Interaktiva övningar med återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar
- Animeringar av kemiska förlopp med tillhörande kontrollfrågor
- Länkar till aktuella och relevanta hemsidor för myndigheter och organisationer inom kemiområdet
- Labbdemonstrationer
- Studieguide som stöd för elevernas arbete
- Självtest
Eleven "tränar" sig igenom avsnitt för avsnitt av kemikursen och får omedelbar respons och dessutom feedback on demand om han/hon behöver detta. Resultaten sparas så att både eleven själv och du som lärare kan följa hans/hennes utveckling.

Om författarna
De aktiva författarna har mycket bred kompetens. Utöver lärarbanan har Aina Tullberg disputerat i kemiämnets didaktik och Artur Sonesson i fysikalisk kemi. Artur Sonesson har fått Gunnar Starck-medaljen för framstående pedagogisk verksamhet inom kemins område. Lars Rydén är professor emeritus i biokemi.
I och med Gymnasiekemi 2 har författarteamet fått ett nytillskott i form av Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Han har bearbetat de kapitel som handlar om kolföreningarnas kemi. Ulf Ellervik fick pi-priset 2011 för sin bok Ond kemi.
Serien Gymnasiekemi är anpassad till GY 2011 och omfattar läroböcker för kurs 1 respektive 2 (finns också som Onlineböcker) samt lärarhandledningar på cd till båda kurserna. Texterna i böckerna är väl genomarbetade och systematiskt uppbyggda vilket, tillsammans med de många exemplen och övningsuppgifterna, hjälper eleverna att steg för steg ta till sig kemin. Ytterligare stöd för inlärningen är Pluswebben till A-kursen. Serien bäddar väl för fortsatta studier på universitet och högskola.

Läs mer
Utmärkande drag
- Heltäckande kemi med djup och bredd
- Lösta exempel som tar eleven ända fram
- Utblickar med koppling till samhälle, forskning och vetenskapshistoria
- Marginaltexter som sammanfattar
- Heltäckande övningsuppgifter med utförligt facit
Gymnasiekemi 1
Gymnasiekemi 1 är anpassad till det centrala innehållet i kursen kemi 1 och fokus ligger därför på grundläggande oorganisk kemi. I stökiometrin, som har en central plats, tränar eleven med hjälp av den s.k. femstegsmetoden och de många övningsuppgifter som finns i slutet av varje kapitel. För att de som bara läser kemi 1 ska få en fullständig grund i kemi ingår ett översiktligt kapitel om organisk kemi, trots att den egentligen hör hemma i kurs 2. Exempel på naturvetenskapliga frågeställningar, arbetsmetoder och kemiteoriernas utveckling är invävda i den löpande texten, men tas också upp i olika s.k. Utblickar. Grundläggande kemisk analys ingår, som gravimetri, titrering, kromatografi och spektrofotometri, men mer avancerad analys hör till kurs 2 och tas därför upp i Gymnasiekemi 2. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Gymnasiekemi 2
Gymnasiekemi inleds med ett kapitel om gasformiga system följt av ett om reaktionshastigheter. Därefter fördjupas momenten kemisk jämvikt, syra-bas, metaller och metallföreningar samt elektrokemi. Här görs många kopplingar till båda vardagsliv och industriella processer. I den organiska kemin, som är omfattande, tas de viktigaste ämnesgrupperna upp samt några av reaktionsmekanismerna. Olika metoder för kvalitativ och kvantitativ analys beskrivs i ett eget kapitel, men metoder tas också upp i de avsnitt där de hör hemma, exempelvis i kapitlen om livets molekyler, cellernas ämnesomsättning och arvets biokemi. Biokemikapitlen är omfattande, och ger goda möjligheter till urval och fördjupning. Miljökemikapitlet handlar om några av de miljöproblem vi har att handskas med, medan bokens avslutande kapitel föreslår hur vi med kemin som redskap ska kunna uppnå ett hållbart samhälle. Finns också som Onlinebok. Läs mer på www.liber.se/onlinebok
Lärarhandledningar i Kemi
De två lärarhandledningarna kan användas oavsett vilken kemibok eleverna har, eftersom materialet är indelat efter områden i respektive kurs. Lärarhandledningarna finns på cd och innehåller:
- didaktiska kommentarer
- laborationer med riskbedömning
- demonstrationer med riskbedömning
- övningsuppgifter
Materialet är heltäckande och mycket omfattande, motsvarande ca 350 sidor (lärarhandledning 1) respektive 700 sidor (lärarhandledning 2).
Gymnasiekemi Pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb är ett interaktivt träningsverktyg med resultatrapportering. Den omfattar alla de moment som ingår i kursen Kemi 1. Läs mer på www.liber.se/pluswebb
Gymnasiekemi A Pluswebb innehåller:
- Målbeskrivningar
- Sammanfattningar
- Interaktiva övningar med återkoppling i form av utredande och noggrant förklarande svar
- Animeringar av kemiska förlopp med tillhörande kontrollfrågor
- Länkar till aktuella och relevanta hemsidor för myndigheter och organisationer inom kemiområdet
- Labbdemonstrationer
- Studieguide som stöd för elevernas arbete
- Självtest
Eleven "tränar" sig igenom avsnitt för avsnitt av kemikursen och får omedelbar respons och dessutom feedback on demand om han/hon behöver detta. Resultaten sparas så att både eleven själv och du som lärare kan följa hans/hennes utveckling.

Om författarna
De aktiva författarna har mycket bred kompetens. Utöver lärarbanan har Aina Tullberg disputerat i kemiämnets didaktik och Artur Sonesson i fysikalisk kemi. Artur Sonesson har fått Gunnar Starck-medaljen för framstående pedagogisk verksamhet inom kemins område. Lars Rydén är professor emeritus i biokemi.
I och med Gymnasiekemi 2 har författarteamet fått ett nytillskott i form av Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Han har bearbetat de kapitel som handlar om kolföreningarnas kemi. Ulf Ellervik fick pi-priset 2011 för sin bok Ond kemi.
Begagnad bok
489 kr829 krSpara 340 kr (42%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
489 kr829 krSpara 340 kr (42%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar