Hälsa och psykologi; Sven Ingmar Andersson; 2009
5+ säljare

Hälsa och psykologi Upplaga 1

av Sven Ingmar Andersson
Vad betyder livsstilen för hälsan? Vad är stress? Medverkar psykosociala faktorer till uppkomst av sjukdom? Har det betydelse för sjukdomens förlopp? Vilka mekanismer rör det sig i så fall om? Hur kommer det sig att så många människor fortsätter att röka trots att de vet att det ökar risken att dö i cancer eller hjärt-kärlsjukdom? Vad är livskvalitet? Vilka är psykologins uppgifter i arbetet med hälsa och sjukdom?

Dessa och andra frågor om hälsa, sjukdom och psykologi avhandlas inom hälsopsykologin, som är ett ungt och dynamiskt forsknings-, utbildnings- och tillämpningsområde.

Hälsopsykologin är relevant för praktiskt taget allt som har med hälsa och sjukdom att göra. I flera ämnesområden, som medicin, rehabiliterings- och vårdvetenskap, kan hälsopsykologiska teorier integreras och praktiseras.

Komplexiteten i förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom uppmärksammas, liksom risken att ensidigt fokusera på endimensionella verklighetsbeskrivningar. Boken tar upp följande moment:

Hälsa och sjukdom Vad är hälsopsykologi? Modeller för hälsa och hälsobeteende Stress, coping och hälsa Livskvalitet och hälsa Livsstil och hälsa Hälsa och samhälle Boken vänder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, vård och socialtjänst samt angränsande områden och till en intresserad allmänhet.
Vad betyder livsstilen för hälsan? Vad är stress? Medverkar psykosociala faktorer till uppkomst av sjukdom? Har det betydelse för sjukdomens förlopp? Vilka mekanismer rör det sig i så fall om? Hur kommer det sig att så många människor fortsätter att röka trots att de vet att det ökar risken att dö i cancer eller hjärt-kärlsjukdom? Vad är livskvalitet? Vilka är psykologins uppgifter i arbetet med hälsa och sjukdom?

Dessa och andra frågor om hälsa, sjukdom och psykologi avhandlas inom hälsopsykologin, som är ett ungt och dynamiskt forsknings-, utbildnings- och tillämpningsområde.

Hälsopsykologin är relevant för praktiskt taget allt som har med hälsa och sjukdom att göra. I flera ämnesområden, som medicin, rehabiliterings- och vårdvetenskap, kan hälsopsykologiska teorier integreras och praktiseras.

Komplexiteten i förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom uppmärksammas, liksom risken att ensidigt fokusera på endimensionella verklighetsbeskrivningar. Boken tar upp följande moment:

Hälsa och sjukdom Vad är hälsopsykologi? Modeller för hälsa och hälsobeteende Stress, coping och hälsa Livskvalitet och hälsa Livsstil och hälsa Hälsa och samhälle Boken vänder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, vård och socialtjänst samt angränsande områden och till en intresserad allmänhet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789144056197
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 248 st
Vad betyder livsstilen för hälsan? Vad är stress? Medverkar psykosociala faktorer till uppkomst av sjukdom? Har det betydelse för sjukdomens förlopp? Vilka mekanismer rör det sig i så fall om? Hur kommer det sig att så många människor fortsätter att röka trots att de vet att det ökar risken att dö i cancer eller hjärt-kärlsjukdom? Vad är livskvalitet? Vilka är psykologins uppgifter i arbetet med hälsa och sjukdom?

Dessa och andra frågor om hälsa, sjukdom och psykologi avhandlas inom hälsopsykologin, som är ett ungt och dynamiskt forsknings-, utbildnings- och tillämpningsområde.

Hälsopsykologin är relevant för praktiskt taget allt som har med hälsa och sjukdom att göra. I flera ämnesområden, som medicin, rehabiliterings- och vårdvetenskap, kan hälsopsykologiska teorier integreras och praktiseras.

Komplexiteten i förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom uppmärksammas, liksom risken att ensidigt fokusera på endimensionella verklighetsbeskrivningar. Boken tar upp följande moment:

Hälsa och sjukdom Vad är hälsopsykologi? Modeller för hälsa och hälsobeteende Stress, coping och hälsa Livskvalitet och hälsa Livsstil och hälsa Hälsa och samhälle Boken vänder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, vård och socialtjänst samt angränsande områden och till en intresserad allmänhet.
Vad betyder livsstilen för hälsan? Vad är stress? Medverkar psykosociala faktorer till uppkomst av sjukdom? Har det betydelse för sjukdomens förlopp? Vilka mekanismer rör det sig i så fall om? Hur kommer det sig att så många människor fortsätter att röka trots att de vet att det ökar risken att dö i cancer eller hjärt-kärlsjukdom? Vad är livskvalitet? Vilka är psykologins uppgifter i arbetet med hälsa och sjukdom?

Dessa och andra frågor om hälsa, sjukdom och psykologi avhandlas inom hälsopsykologin, som är ett ungt och dynamiskt forsknings-, utbildnings- och tillämpningsområde.

Hälsopsykologin är relevant för praktiskt taget allt som har med hälsa och sjukdom att göra. I flera ämnesområden, som medicin, rehabiliterings- och vårdvetenskap, kan hälsopsykologiska teorier integreras och praktiseras.

Komplexiteten i förklaringsmodeller för hälsa och sjukdom uppmärksammas, liksom risken att ensidigt fokusera på endimensionella verklighetsbeskrivningar. Boken tar upp följande moment:

Hälsa och sjukdom Vad är hälsopsykologi? Modeller för hälsa och hälsobeteende Stress, coping och hälsa Livskvalitet och hälsa Livsstil och hälsa Hälsa och samhälle Boken vänder sig till studerande, forskarstuderande och yrkesverksamma inom psykologi och medicin, vård och socialtjänst samt angränsande områden och till en intresserad allmänhet.
Begagnad bok
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar