Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning; Bengt Brülde, Per-Anders Tengland; 2003
5+ säljare

Hälsa och sjukdom - en begreppslig utredning Upplaga 1

av Bengt Brülde, Per-Anders Tengland
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är avsedd som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar, kanske i synnerhet på magister- och forskarnivå, men är också tänkt som ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom.
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är avsedd som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar, kanske i synnerhet på magister- och forskarnivå, men är också tänkt som ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789144042084
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 324 st
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är avsedd som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar, kanske i synnerhet på magister- och forskarnivå, men är också tänkt som ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom.
Vad är sjukdom? Vari består en persons hälsa? Boken besvarar dessa frågor och den bärande tanken är att det är viktigt, i första hand av praktiska skäl, att ägna sig åt dessa frågor. De vanligaste teorierna om hälsa och sjukdom presenteras, men boken tar också upp sjukdomsklassifikation och mätning av hälsa. Boken är avsedd som kurslitteratur på olika universitets- och högskoleutbildningar, kanske i synnerhet på magister- och forskarnivå, men är också tänkt som ett inlägg i den fortgående debatten om hälsa och sjukdom.
Begagnad bok
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
239 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar