Hälso- och sjukvård 2 Fakta och uppgifter; Nina Bodén, Christina Walldin; 2022
endast ny

Hälso- och sjukvård 2 Fakta och uppgifter Upplaga 1

av Nina Bodén, Christina Walldin
Hälso- och sjukvård 2 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 2. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar bland annat upp: Assisterande uppgifter Akuta och andra sjukdomar Energi, närings- och vätskebehov Pre- och postoperativ vård Dränage, stomi och urinkateter Smärta Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest Hjärt-lungräddning Vårdplanering Mobilisering Etiska frågeställningar och rätten till en värdig död Bemötande och stöd i krissituationer Läromedlets pedagogiska struktur

Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor Podd-, film- och litteraturtips Kapitelupplägg

Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer Genomgående patientfall med reflektionsfrågor Kapitlen avrundas med: ▪ Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
▪ Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
▪ Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
▪ Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.
Hälso- och sjukvård 2 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 2. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar bland annat upp: Assisterande uppgifter Akuta och andra sjukdomar Energi, närings- och vätskebehov Pre- och postoperativ vård Dränage, stomi och urinkateter Smärta Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest Hjärt-lungräddning Vårdplanering Mobilisering Etiska frågeställningar och rätten till en värdig död Bemötande och stöd i krissituationer Läromedlets pedagogiska struktur

Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor Podd-, film- och litteraturtips Kapitelupplägg

Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer Genomgående patientfall med reflektionsfrågor Kapitlen avrundas med: ▪ Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
▪ Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
▪ Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
▪ Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789147144907
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 316 st
Hälso- och sjukvård 2 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 2. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar bland annat upp: Assisterande uppgifter Akuta och andra sjukdomar Energi, närings- och vätskebehov Pre- och postoperativ vård Dränage, stomi och urinkateter Smärta Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest Hjärt-lungräddning Vårdplanering Mobilisering Etiska frågeställningar och rätten till en värdig död Bemötande och stöd i krissituationer Läromedlets pedagogiska struktur

Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor Podd-, film- och litteraturtips Kapitelupplägg

Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer Genomgående patientfall med reflektionsfrågor Kapitlen avrundas med: ▪ Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
▪ Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
▪ Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
▪ Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.
Hälso- och sjukvård 2 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskolan eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 2. Den förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar bland annat upp: Assisterande uppgifter Akuta och andra sjukdomar Energi, närings- och vätskebehov Pre- och postoperativ vård Dränage, stomi och urinkateter Smärta Symtomlindring vid illamående, kramper, andnöd, oro och ångest Hjärt-lungräddning Vårdplanering Mobilisering Etiska frågeställningar och rätten till en värdig död Bemötande och stöd i krissituationer Läromedlets pedagogiska struktur

Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor Podd-, film- och litteraturtips Kapitelupplägg

Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer Genomgående patientfall med reflektionsfrågor Kapitlen avrundas med: ▪ Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
▪ Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
▪ Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
▪ Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.
Ny bok
477 kr502 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
477 kr502 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)