Handledning i lärarutbildning; P Emsheimer, I Göhl; 1996

Handledning i lärarutbildning Upplaga 1

av P Emsheimer, I Göhl
Hur kan handledning bidra till att utveckla den handleddes förmåga att reflektera över och utforska sin undervisningssituation? I vilken utsträckning och hur bör handledaren dela med sig av sina erfarenheter? Är det handledarens uppgift att hjälpa den blivande läraren att upptäcka växelspelet mellan sig själv och eleverna?
Denna bok behandlar praktikhandledning i lärarutbildning, ur den handleddes perspektiv såväl som ur handledarens. Boken tar också upp frågor förbundna med synen på inlärning och hur man kan skapa sig en förståelse av inlärningsprocesser. Författarna redovisar metoder för handledning och visar hur man kan analysera olika undervisningssituationer.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare samt för utbildning av handledare.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Hur kan handledning bidra till att utveckla den handleddes förmåga att reflektera över och utforska sin undervisningssituation? I vilken utsträckning och hur bör handledaren dela med sig av sina erfarenheter? Är det handledarens uppgift att hjälpa den blivande läraren att upptäcka växelspelet mellan sig själv och eleverna?
Denna bok behandlar praktikhandledning i lärarutbildning, ur den handleddes perspektiv såväl som ur handledarens. Boken tar också upp frågor förbundna med synen på inlärning och hur man kan skapa sig en förståelse av inlärningsprocesser. Författarna redovisar metoder för handledning och visar hur man kan analysera olika undervisningssituationer.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare samt för utbildning av handledare.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144604619
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 172 st
Hur kan handledning bidra till att utveckla den handleddes förmåga att reflektera över och utforska sin undervisningssituation? I vilken utsträckning och hur bör handledaren dela med sig av sina erfarenheter? Är det handledarens uppgift att hjälpa den blivande läraren att upptäcka växelspelet mellan sig själv och eleverna?
Denna bok behandlar praktikhandledning i lärarutbildning, ur den handleddes perspektiv såväl som ur handledarens. Boken tar också upp frågor förbundna med synen på inlärning och hur man kan skapa sig en förståelse av inlärningsprocesser. Författarna redovisar metoder för handledning och visar hur man kan analysera olika undervisningssituationer.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare samt för utbildning av handledare.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Hur kan handledning bidra till att utveckla den handleddes förmåga att reflektera över och utforska sin undervisningssituation? I vilken utsträckning och hur bör handledaren dela med sig av sina erfarenheter? Är det handledarens uppgift att hjälpa den blivande läraren att upptäcka växelspelet mellan sig själv och eleverna?
Denna bok behandlar praktikhandledning i lärarutbildning, ur den handleddes perspektiv såväl som ur handledarens. Boken tar också upp frågor förbundna med synen på inlärning och hur man kan skapa sig en förståelse av inlärningsprocesser. Författarna redovisar metoder för handledning och visar hur man kan analysera olika undervisningssituationer.
Boken är avsedd för grundutbildning och fortbildning av lärare samt för utbildning av handledare.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)