Handledning i vårdarbete; E Severinsson, J Lindström; 1992

Handledning i vårdarbete Upplaga 1

av E Severinsson, J Lindström
Boken har som mål att öka förståelsen för handledningens betydelse inom vårdområdet. Den presenterar en vårdteoretisk handledningsmodell, som har till syfte att integrera teori med praktik och utveckla förståelse för människan som är i behov av vård.
Med systematiserad handledning ges möjlighet att preventivt arbeta med de hinder som finns i en vårdande funktion. Det behövs tillfälle att artikulera och möjlighet till att nå fram till en internaliserad värdegrund i vårdarprofessionen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Boken har som mål att öka förståelsen för handledningens betydelse inom vårdområdet. Den presenterar en vårdteoretisk handledningsmodell, som har till syfte att integrera teori med praktik och utveckla förståelse för människan som är i behov av vård.
Med systematiserad handledning ges möjlighet att preventivt arbeta med de hinder som finns i en vårdande funktion. Det behövs tillfälle att artikulera och möjlighet till att nå fram till en internaliserad värdegrund i vårdarprofessionen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1992
ISBN: 9789144368818
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 175 st
Boken har som mål att öka förståelsen för handledningens betydelse inom vårdområdet. Den presenterar en vårdteoretisk handledningsmodell, som har till syfte att integrera teori med praktik och utveckla förståelse för människan som är i behov av vård.
Med systematiserad handledning ges möjlighet att preventivt arbeta med de hinder som finns i en vårdande funktion. Det behövs tillfälle att artikulera och möjlighet till att nå fram till en internaliserad värdegrund i vårdarprofessionen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Boken har som mål att öka förståelsen för handledningens betydelse inom vårdområdet. Den presenterar en vårdteoretisk handledningsmodell, som har till syfte att integrera teori med praktik och utveckla förståelse för människan som är i behov av vård.
Med systematiserad handledning ges möjlighet att preventivt arbeta med de hinder som finns i en vårdande funktion. Det behövs tillfälle att artikulera och möjlighet till att nå fram till en internaliserad värdegrund i vårdarprofessionen.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)