Perspektiv på sociala problem; Anna Meeuwisse, Hans Swärd; 2002
5+ säljare

Perspektiv på sociala problem Upplaga 1

av Anna Meeuwisse, Hans Swärd
Vad är egentligen sociala problem? Hur kan de förstås och förklaras utifrån olika teoretiska perspektiv? Hur ska vi t ex förstå fattigdom, missbruk, prostitution, våldshandlingar med rasistiska förtecken, kvinnomisshandel och stökiga barn? Vilka mekanismer är det som ligger bakom problemens uppkomst och utveckling? Hur ser relationen ut mellan samhälleliga strukturer och individuella handlingar? Mellan arv och miljö?

Det har länge saknats en kursbok som med nordisk utgångspunkt och i en flervetenskaplig synvinkel behandlar dessa centrala frågor. Denna antologi vill fylla detta tomrum. Ambitionen är att visa ett brett spektrum av teorier om sociala problem där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och den enskilda individen uppmärksammas. Författarna ger en översikt över grunderna i olika teoretiska perspektiv, visar vad dessa kan bidra med när det gäller förståelsen av sociala problem och resonerar kring deras praktiska tillämpning. Kopplingen mellan sociala problem och frågor om makt, kön och etnicitet får särskilt utrymme.

Boken riktar sig till studerande i socialt arbete, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola men också till yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och inom andra sektorer av det samhällspolitiska området som journalister, politiker och tjänstemän i offentlig administration.
Vad är egentligen sociala problem? Hur kan de förstås och förklaras utifrån olika teoretiska perspektiv? Hur ska vi t ex förstå fattigdom, missbruk, prostitution, våldshandlingar med rasistiska förtecken, kvinnomisshandel och stökiga barn? Vilka mekanismer är det som ligger bakom problemens uppkomst och utveckling? Hur ser relationen ut mellan samhälleliga strukturer och individuella handlingar? Mellan arv och miljö?

Det har länge saknats en kursbok som med nordisk utgångspunkt och i en flervetenskaplig synvinkel behandlar dessa centrala frågor. Denna antologi vill fylla detta tomrum. Ambitionen är att visa ett brett spektrum av teorier om sociala problem där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och den enskilda individen uppmärksammas. Författarna ger en översikt över grunderna i olika teoretiska perspektiv, visar vad dessa kan bidra med när det gäller förståelsen av sociala problem och resonerar kring deras praktiska tillämpning. Kopplingen mellan sociala problem och frågor om makt, kön och etnicitet får särskilt utrymme.

Boken riktar sig till studerande i socialt arbete, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola men också till yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och inom andra sektorer av det samhällspolitiska området som journalister, politiker och tjänstemän i offentlig administration.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2002
ISBN: 9789127084094
Förlag: Natur & Kultur
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 368 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2013)
från 345 kr
Upplaga 1 (2002)
från 119 kr
Vad är egentligen sociala problem? Hur kan de förstås och förklaras utifrån olika teoretiska perspektiv? Hur ska vi t ex förstå fattigdom, missbruk, prostitution, våldshandlingar med rasistiska förtecken, kvinnomisshandel och stökiga barn? Vilka mekanismer är det som ligger bakom problemens uppkomst och utveckling? Hur ser relationen ut mellan samhälleliga strukturer och individuella handlingar? Mellan arv och miljö?

Det har länge saknats en kursbok som med nordisk utgångspunkt och i en flervetenskaplig synvinkel behandlar dessa centrala frågor. Denna antologi vill fylla detta tomrum. Ambitionen är att visa ett brett spektrum av teorier om sociala problem där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och den enskilda individen uppmärksammas. Författarna ger en översikt över grunderna i olika teoretiska perspektiv, visar vad dessa kan bidra med när det gäller förståelsen av sociala problem och resonerar kring deras praktiska tillämpning. Kopplingen mellan sociala problem och frågor om makt, kön och etnicitet får särskilt utrymme.

Boken riktar sig till studerande i socialt arbete, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola men också till yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och inom andra sektorer av det samhällspolitiska området som journalister, politiker och tjänstemän i offentlig administration.
Vad är egentligen sociala problem? Hur kan de förstås och förklaras utifrån olika teoretiska perspektiv? Hur ska vi t ex förstå fattigdom, missbruk, prostitution, våldshandlingar med rasistiska förtecken, kvinnomisshandel och stökiga barn? Vilka mekanismer är det som ligger bakom problemens uppkomst och utveckling? Hur ser relationen ut mellan samhälleliga strukturer och individuella handlingar? Mellan arv och miljö?

Det har länge saknats en kursbok som med nordisk utgångspunkt och i en flervetenskaplig synvinkel behandlar dessa centrala frågor. Denna antologi vill fylla detta tomrum. Ambitionen är att visa ett brett spektrum av teorier om sociala problem där såväl samhälleliga strukturer som grupper, organisationer och den enskilda individen uppmärksammas. Författarna ger en översikt över grunderna i olika teoretiska perspektiv, visar vad dessa kan bidra med när det gäller förståelsen av sociala problem och resonerar kring deras praktiska tillämpning. Kopplingen mellan sociala problem och frågor om makt, kön och etnicitet får särskilt utrymme.

Boken riktar sig till studerande i socialt arbete, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen på universitet och högskola men också till yrkesverksamma inom socialt arbete, vård och inom andra sektorer av det samhällspolitiska området som journalister, politiker och tjänstemän i offentlig administration.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar