Historia 1A1; Michael Engström, Lars Hammarén, Julia Lindholm; 2021
5 säljare

Historia 1A1 Upplaga 2

av Michael Engström, Lars Hammarén, Julia Lindholm
Boken "Historia 1A1" syftar till att strukturerat behandla det väsentliga innehåll som ingår i kursen och underlättar för eleverna att utveckla sin förståelse av ämnet historia enligt kursens mål.

Denna bok har författats enligt Capensis tre principer för läromedelsproduktion:

Konkretisering av det centrala innehållet: En primär aspekt av historieundervisning är att behandla kursplanens väsentliga innehåll. Författarnas ansträngningar har inriktats på att göra detta innehåll mer konkret. Det centrala innehållet och kunskapskraven skiljer sig något mellan Historia 1a1 och Historia 1a2. Därför är det en delikat uppgift för lärare och läromedelsförfattare att välja ämnesinnehåll för dessa två kurser. Vi har valt att täcka Sveriges historia upp till 1700-talet i Historia 1a1, medan Sveriges historia under 1800- och 1900-talet behandlas i Historia 1a2, eftersom det är ett uttryckligt centralt innehåll i den kursen.

Tydlig struktur: Kursplanens centrala innehåll är uppdelat i fem delar. Boken följer denna indelning, med varje del motsvarande en del av boken. Rubrikerna för de 22 kapitlen i boken är i stort sett direkt hämtade från det centrala innehållet.

Lättförståelighet: Alla grundläggande begrepp definieras första gången de används i texten. Dessa begrepp återkommer ofta i illustrationer och bildtexter. Bokens slut innehåller en samling av ytterligare ord och begrepp samt studiefrågor, vilket kan hjälpa eleverna att lättare assimilera ämnesinnehållet."
Boken "Historia 1A1" syftar till att strukturerat behandla det väsentliga innehåll som ingår i kursen och underlättar för eleverna att utveckla sin förståelse av ämnet historia enligt kursens mål.

Denna bok har författats enligt Capensis tre principer för läromedelsproduktion:

Konkretisering av det centrala innehållet: En primär aspekt av historieundervisning är att behandla kursplanens väsentliga innehåll. Författarnas ansträngningar har inriktats på att göra detta innehåll mer konkret. Det centrala innehållet och kunskapskraven skiljer sig något mellan Historia 1a1 och Historia 1a2. Därför är det en delikat uppgift för lärare och läromedelsförfattare att välja ämnesinnehåll för dessa två kurser. Vi har valt att täcka Sveriges historia upp till 1700-talet i Historia 1a1, medan Sveriges historia under 1800- och 1900-talet behandlas i Historia 1a2, eftersom det är ett uttryckligt centralt innehåll i den kursen.

Tydlig struktur: Kursplanens centrala innehåll är uppdelat i fem delar. Boken följer denna indelning, med varje del motsvarande en del av boken. Rubrikerna för de 22 kapitlen i boken är i stort sett direkt hämtade från det centrala innehållet.

Lättförståelighet: Alla grundläggande begrepp definieras första gången de används i texten. Dessa begrepp återkommer ofta i illustrationer och bildtexter. Bokens slut innehåller en samling av ytterligare ord och begrepp samt studiefrågor, vilket kan hjälpa eleverna att lättare assimilera ämnesinnehållet."
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789185887651
Förlag: Capensis Förlag AB
Språk: Svenska
Sidor: 198 st
Boken "Historia 1A1" syftar till att strukturerat behandla det väsentliga innehåll som ingår i kursen och underlättar för eleverna att utveckla sin förståelse av ämnet historia enligt kursens mål.

Denna bok har författats enligt Capensis tre principer för läromedelsproduktion:

Konkretisering av det centrala innehållet: En primär aspekt av historieundervisning är att behandla kursplanens väsentliga innehåll. Författarnas ansträngningar har inriktats på att göra detta innehåll mer konkret. Det centrala innehållet och kunskapskraven skiljer sig något mellan Historia 1a1 och Historia 1a2. Därför är det en delikat uppgift för lärare och läromedelsförfattare att välja ämnesinnehåll för dessa två kurser. Vi har valt att täcka Sveriges historia upp till 1700-talet i Historia 1a1, medan Sveriges historia under 1800- och 1900-talet behandlas i Historia 1a2, eftersom det är ett uttryckligt centralt innehåll i den kursen.

Tydlig struktur: Kursplanens centrala innehåll är uppdelat i fem delar. Boken följer denna indelning, med varje del motsvarande en del av boken. Rubrikerna för de 22 kapitlen i boken är i stort sett direkt hämtade från det centrala innehållet.

Lättförståelighet: Alla grundläggande begrepp definieras första gången de används i texten. Dessa begrepp återkommer ofta i illustrationer och bildtexter. Bokens slut innehåller en samling av ytterligare ord och begrepp samt studiefrågor, vilket kan hjälpa eleverna att lättare assimilera ämnesinnehållet."
Boken "Historia 1A1" syftar till att strukturerat behandla det väsentliga innehåll som ingår i kursen och underlättar för eleverna att utveckla sin förståelse av ämnet historia enligt kursens mål.

Denna bok har författats enligt Capensis tre principer för läromedelsproduktion:

Konkretisering av det centrala innehållet: En primär aspekt av historieundervisning är att behandla kursplanens väsentliga innehåll. Författarnas ansträngningar har inriktats på att göra detta innehåll mer konkret. Det centrala innehållet och kunskapskraven skiljer sig något mellan Historia 1a1 och Historia 1a2. Därför är det en delikat uppgift för lärare och läromedelsförfattare att välja ämnesinnehåll för dessa två kurser. Vi har valt att täcka Sveriges historia upp till 1700-talet i Historia 1a1, medan Sveriges historia under 1800- och 1900-talet behandlas i Historia 1a2, eftersom det är ett uttryckligt centralt innehåll i den kursen.

Tydlig struktur: Kursplanens centrala innehåll är uppdelat i fem delar. Boken följer denna indelning, med varje del motsvarande en del av boken. Rubrikerna för de 22 kapitlen i boken är i stort sett direkt hämtade från det centrala innehållet.

Lättförståelighet: Alla grundläggande begrepp definieras första gången de används i texten. Dessa begrepp återkommer ofta i illustrationer och bildtexter. Bokens slut innehåller en samling av ytterligare ord och begrepp samt studiefrågor, vilket kan hjälpa eleverna att lättare assimilera ämnesinnehållet."
Begagnad bok
325 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
325 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar