Hundra år av marknadsföring; Ingmar Tufvesson; 2005
5+ säljare

Hundra år av marknadsföring Upplaga 1

av Ingmar Tufvesson
Boken ger en sammanfattning av marknadsföringsämnets utveckling under de senaste hundra åren. Här ges förklaringar till olika begrepp och teorier, vilka också sätts in i ett kronologiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid orsaker till att ämnet uppstod samt ursprunget till de viktigare begrepp och ansatser vi har i dag. Författaren ger svar på grundläggande frågor som: Varför tänker vi på det här viset inom marknadsföring? Hur har ämnet utvecklats och varför har det utvecklats på det här sättet? Den svenska utvecklingen av marknadsföringsämnet sätts i relation till den internationella och såväl likheter som skillnader behandlas.

Under de hundra år som gått har det uppstått flera olika skolbildningar inom ämnet. En viktig fråga för forskare var under flera årtionden: "Is marketing an art or a science?" Författaren visar att den forskning som bedrivits även återspeglas i de läroböcker som givits ut. Han menar att utvecklingen sammanfattas genom de dominerande logiker som återfinns i våra läroböcker under olika utvecklingsstadier

Marknadsföringens utveckling har också medfört att tyngdpunkten förskjutits inom ämnet. Den viktiga frågan just nu är om vi nått en brytpunkt i vårt marknadsföringstänkande. Olika aspekter av denna frågeställning tas upp för att du som läsare själv ska reflektera över frågan.

Boken vänder sig främst till ekonomistuderande vid universitet och högskolor, men den övergripande karaktären gör den även lämplig för andra intresserade av marknadsföringsämnets utveckling.
Boken ger en sammanfattning av marknadsföringsämnets utveckling under de senaste hundra åren. Här ges förklaringar till olika begrepp och teorier, vilka också sätts in i ett kronologiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid orsaker till att ämnet uppstod samt ursprunget till de viktigare begrepp och ansatser vi har i dag. Författaren ger svar på grundläggande frågor som: Varför tänker vi på det här viset inom marknadsföring? Hur har ämnet utvecklats och varför har det utvecklats på det här sättet? Den svenska utvecklingen av marknadsföringsämnet sätts i relation till den internationella och såväl likheter som skillnader behandlas.

Under de hundra år som gått har det uppstått flera olika skolbildningar inom ämnet. En viktig fråga för forskare var under flera årtionden: "Is marketing an art or a science?" Författaren visar att den forskning som bedrivits även återspeglas i de läroböcker som givits ut. Han menar att utvecklingen sammanfattas genom de dominerande logiker som återfinns i våra läroböcker under olika utvecklingsstadier

Marknadsföringens utveckling har också medfört att tyngdpunkten förskjutits inom ämnet. Den viktiga frågan just nu är om vi nått en brytpunkt i vårt marknadsföringstänkande. Olika aspekter av denna frågeställning tas upp för att du som läsare själv ska reflektera över frågan.

Boken vänder sig främst till ekonomistuderande vid universitet och högskolor, men den övergripande karaktären gör den även lämplig för andra intresserade av marknadsföringsämnets utveckling.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2005
ISBN: 9789144028217
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 219 st
Boken ger en sammanfattning av marknadsföringsämnets utveckling under de senaste hundra åren. Här ges förklaringar till olika begrepp och teorier, vilka också sätts in i ett kronologiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid orsaker till att ämnet uppstod samt ursprunget till de viktigare begrepp och ansatser vi har i dag. Författaren ger svar på grundläggande frågor som: Varför tänker vi på det här viset inom marknadsföring? Hur har ämnet utvecklats och varför har det utvecklats på det här sättet? Den svenska utvecklingen av marknadsföringsämnet sätts i relation till den internationella och såväl likheter som skillnader behandlas.

Under de hundra år som gått har det uppstått flera olika skolbildningar inom ämnet. En viktig fråga för forskare var under flera årtionden: "Is marketing an art or a science?" Författaren visar att den forskning som bedrivits även återspeglas i de läroböcker som givits ut. Han menar att utvecklingen sammanfattas genom de dominerande logiker som återfinns i våra läroböcker under olika utvecklingsstadier

Marknadsföringens utveckling har också medfört att tyngdpunkten förskjutits inom ämnet. Den viktiga frågan just nu är om vi nått en brytpunkt i vårt marknadsföringstänkande. Olika aspekter av denna frågeställning tas upp för att du som läsare själv ska reflektera över frågan.

Boken vänder sig främst till ekonomistuderande vid universitet och högskolor, men den övergripande karaktären gör den även lämplig för andra intresserade av marknadsföringsämnets utveckling.
Boken ger en sammanfattning av marknadsföringsämnets utveckling under de senaste hundra åren. Här ges förklaringar till olika begrepp och teorier, vilka också sätts in i ett kronologiskt sammanhang. Särskild vikt läggs vid orsaker till att ämnet uppstod samt ursprunget till de viktigare begrepp och ansatser vi har i dag. Författaren ger svar på grundläggande frågor som: Varför tänker vi på det här viset inom marknadsföring? Hur har ämnet utvecklats och varför har det utvecklats på det här sättet? Den svenska utvecklingen av marknadsföringsämnet sätts i relation till den internationella och såväl likheter som skillnader behandlas.

Under de hundra år som gått har det uppstått flera olika skolbildningar inom ämnet. En viktig fråga för forskare var under flera årtionden: "Is marketing an art or a science?" Författaren visar att den forskning som bedrivits även återspeglas i de läroböcker som givits ut. Han menar att utvecklingen sammanfattas genom de dominerande logiker som återfinns i våra läroböcker under olika utvecklingsstadier

Marknadsföringens utveckling har också medfört att tyngdpunkten förskjutits inom ämnet. Den viktiga frågan just nu är om vi nått en brytpunkt i vårt marknadsföringstänkande. Olika aspekter av denna frågeställning tas upp för att du som läsare själv ska reflektera över frågan.

Boken vänder sig främst till ekonomistuderande vid universitet och högskolor, men den övergripande karaktären gör den även lämplig för andra intresserade av marknadsföringsämnets utveckling.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar