Hur moderna organisationer fungerar; Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik; 2008
5+ säljare

Hur moderna organisationer fungerar Upplaga 3

av Dag Ingvar Jacobsen, Jan Thorsvik
Boken ger en grundlig introduktion till organisationsteorins mest centrala teman och aspekter. Texten är rik på exempel och stimulerar läsaren till att i teorins ljus reflektera över egna erfarenheter. Här betonas ett kritiskt perspektiv, granskning av det empiriska stödet för olika teorier och vad som kännetecknar fackdebatten kring dem. Boken kan också genom sina rika litteraturhänvisningar fungera som en god inledning till fördjupning inom ämnesområdet. Genom sina båda tidigare upplagor har boken blivit Skandinaviens mest använda lärobok i organisationsteori. I denna reviderade tredje upplaga är ämnesinnehållet starkt uppdaterat, samtidigt som bokens uppskattade perspektiv har bevarats och den pedagogiska framställningen är ytterligare förbättrad. En grundläggande utgångspunkt är att betrakta organisationer som produktionssystem, eller som enheter som skall lösa olika uppgifter. Ämnespresentationen utgår från en helhetsmodell som ger en samlande översikt av vilka teman som tas upp och var de behandlas. Modellen fokuserar på organisationsmedlemmarnas beteende och de komplex av omständigheter som antas påverka detta beteende.
Boken ger en grundlig introduktion till organisationsteorins mest centrala teman och aspekter. Texten är rik på exempel och stimulerar läsaren till att i teorins ljus reflektera över egna erfarenheter. Här betonas ett kritiskt perspektiv, granskning av det empiriska stödet för olika teorier och vad som kännetecknar fackdebatten kring dem. Boken kan också genom sina rika litteraturhänvisningar fungera som en god inledning till fördjupning inom ämnesområdet. Genom sina båda tidigare upplagor har boken blivit Skandinaviens mest använda lärobok i organisationsteori. I denna reviderade tredje upplaga är ämnesinnehållet starkt uppdaterat, samtidigt som bokens uppskattade perspektiv har bevarats och den pedagogiska framställningen är ytterligare förbättrad. En grundläggande utgångspunkt är att betrakta organisationer som produktionssystem, eller som enheter som skall lösa olika uppgifter. Ämnespresentationen utgår från en helhetsmodell som ger en samlande översikt av vilka teman som tas upp och var de behandlas. Modellen fokuserar på organisationsmedlemmarnas beteende och de komplex av omständigheter som antas påverka detta beteende.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789144047805
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 575 st
Boken ger en grundlig introduktion till organisationsteorins mest centrala teman och aspekter. Texten är rik på exempel och stimulerar läsaren till att i teorins ljus reflektera över egna erfarenheter. Här betonas ett kritiskt perspektiv, granskning av det empiriska stödet för olika teorier och vad som kännetecknar fackdebatten kring dem. Boken kan också genom sina rika litteraturhänvisningar fungera som en god inledning till fördjupning inom ämnesområdet. Genom sina båda tidigare upplagor har boken blivit Skandinaviens mest använda lärobok i organisationsteori. I denna reviderade tredje upplaga är ämnesinnehållet starkt uppdaterat, samtidigt som bokens uppskattade perspektiv har bevarats och den pedagogiska framställningen är ytterligare förbättrad. En grundläggande utgångspunkt är att betrakta organisationer som produktionssystem, eller som enheter som skall lösa olika uppgifter. Ämnespresentationen utgår från en helhetsmodell som ger en samlande översikt av vilka teman som tas upp och var de behandlas. Modellen fokuserar på organisationsmedlemmarnas beteende och de komplex av omständigheter som antas påverka detta beteende.
Boken ger en grundlig introduktion till organisationsteorins mest centrala teman och aspekter. Texten är rik på exempel och stimulerar läsaren till att i teorins ljus reflektera över egna erfarenheter. Här betonas ett kritiskt perspektiv, granskning av det empiriska stödet för olika teorier och vad som kännetecknar fackdebatten kring dem. Boken kan också genom sina rika litteraturhänvisningar fungera som en god inledning till fördjupning inom ämnesområdet. Genom sina båda tidigare upplagor har boken blivit Skandinaviens mest använda lärobok i organisationsteori. I denna reviderade tredje upplaga är ämnesinnehållet starkt uppdaterat, samtidigt som bokens uppskattade perspektiv har bevarats och den pedagogiska framställningen är ytterligare förbättrad. En grundläggande utgångspunkt är att betrakta organisationer som produktionssystem, eller som enheter som skall lösa olika uppgifter. Ämnespresentationen utgår från en helhetsmodell som ger en samlande översikt av vilka teman som tas upp och var de behandlas. Modellen fokuserar på organisationsmedlemmarnas beteende och de komplex av omständigheter som antas påverka detta beteende.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar