Identitet och politik : nationellt, övernationellt, semi-nationellt; Kjell Goldmann; 2008

Identitet och politik : nationellt, övernationellt, semi-nationellt Upplaga 1

av Kjell Goldmann
Nationell identitet kan få förklara varför ett land för en viss politik. Många ser bristen på europeisk identitet som orsak till EU:s demokratiska underskott. En återkommande fråga är hur ett mångkulturellt liberalt samhälle ska förhålla sig till avvikande identiteter.

I Identitet och politik diskuterar Kjell Goldmann professor i statsvetenskap vad man kan säga om hållbarheten i sådana idéer. Han preciserar begreppet identitet, granskar metodfrågor i identitetsstudier och undersöker tre konkreta identiteter, en nationell (den svenska), en övernationell (den europeiska) och en semi-nationell (den judiska).

Författaren avslutar med en skarp och intresseväckande analys av nationella identiteters förklaringsvärde, demokratins förutsättningar och mångkulturalismens problem.

Kjell Goldmann är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst gällt fred och säkerhet, europeisk integration samt nationer och internationalisering. Hans senaste böcker är Transforming the European Nation-State (2001), Övernationella idéer: EU som ideologiskt projekt (2003) och Statsvetenskap som yrke (2005).

Ingår i serien SNS essäer.
Nationell identitet kan få förklara varför ett land för en viss politik. Många ser bristen på europeisk identitet som orsak till EU:s demokratiska underskott. En återkommande fråga är hur ett mångkulturellt liberalt samhälle ska förhålla sig till avvikande identiteter.

I Identitet och politik diskuterar Kjell Goldmann professor i statsvetenskap vad man kan säga om hållbarheten i sådana idéer. Han preciserar begreppet identitet, granskar metodfrågor i identitetsstudier och undersöker tre konkreta identiteter, en nationell (den svenska), en övernationell (den europeiska) och en semi-nationell (den judiska).

Författaren avslutar med en skarp och intresseväckande analys av nationella identiteters förklaringsvärde, demokratins förutsättningar och mångkulturalismens problem.

Kjell Goldmann är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst gällt fred och säkerhet, europeisk integration samt nationer och internationalisering. Hans senaste böcker är Transforming the European Nation-State (2001), Övernationella idéer: EU som ideologiskt projekt (2003) och Statsvetenskap som yrke (2005).

Ingår i serien SNS essäer.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789185695539
Förlag: SNS Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 220 st
Nationell identitet kan få förklara varför ett land för en viss politik. Många ser bristen på europeisk identitet som orsak till EU:s demokratiska underskott. En återkommande fråga är hur ett mångkulturellt liberalt samhälle ska förhålla sig till avvikande identiteter.

I Identitet och politik diskuterar Kjell Goldmann professor i statsvetenskap vad man kan säga om hållbarheten i sådana idéer. Han preciserar begreppet identitet, granskar metodfrågor i identitetsstudier och undersöker tre konkreta identiteter, en nationell (den svenska), en övernationell (den europeiska) och en semi-nationell (den judiska).

Författaren avslutar med en skarp och intresseväckande analys av nationella identiteters förklaringsvärde, demokratins förutsättningar och mångkulturalismens problem.

Kjell Goldmann är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst gällt fred och säkerhet, europeisk integration samt nationer och internationalisering. Hans senaste böcker är Transforming the European Nation-State (2001), Övernationella idéer: EU som ideologiskt projekt (2003) och Statsvetenskap som yrke (2005).

Ingår i serien SNS essäer.
Nationell identitet kan få förklara varför ett land för en viss politik. Många ser bristen på europeisk identitet som orsak till EU:s demokratiska underskott. En återkommande fråga är hur ett mångkulturellt liberalt samhälle ska förhålla sig till avvikande identiteter.

I Identitet och politik diskuterar Kjell Goldmann professor i statsvetenskap vad man kan säga om hållbarheten i sådana idéer. Han preciserar begreppet identitet, granskar metodfrågor i identitetsstudier och undersöker tre konkreta identiteter, en nationell (den svenska), en övernationell (den europeiska) och en semi-nationell (den judiska).

Författaren avslutar med en skarp och intresseväckande analys av nationella identiteters förklaringsvärde, demokratins förutsättningar och mångkulturalismens problem.

Kjell Goldmann är professor emeritus i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Hans forskning har främst gällt fred och säkerhet, europeisk integration samt nationer och internationalisering. Hans senaste böcker är Transforming the European Nation-State (2001), Övernationella idéer: EU som ideologiskt projekt (2003) och Statsvetenskap som yrke (2005).

Ingår i serien SNS essäer.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)