Individ och grupp - En introduktion till gruppsykologi; Björn Nilsson; 1993
5+ säljare

Individ och grupp - En introduktion till gruppsykologi Upplaga 1

av Björn Nilsson
Det blir allt vanligare att människor arbetar i grupp. Olikheter i personlighet, arbetsroller och arbetssätt leder emellertid till att många arbetsgrupper präglas av samarbetssvårigheter och konflikter. Följden kan bli bristande effektivitet och att de enskilda medlemmarna i gruppen blir osäkra och drar sig undan. Ett genomgående tema i denna introduktionsbok i gruppsykologi är att det går att åstadkomma goda relationer och ett bra arbetsklimat. För att kunna påverka hur väl gruppen fungerar, krävs dock kunskap och vilja att förändra. Denna bok skapar förståelse för de processer som uppträder i arbetsgrupper och hur man får gruppen att fungera. De olika kapitlen behandlar bl.a.: - mål och motivation - roller och relationer - makt och inflytande - kommunikation - ledarskap - prestationer, problemlösning, beslut och konflikter Boken är avsedd för alla som arbetar med människor, t.ex. inom undervisning och utbildning, vård och omsorg, service och information.
Det blir allt vanligare att människor arbetar i grupp. Olikheter i personlighet, arbetsroller och arbetssätt leder emellertid till att många arbetsgrupper präglas av samarbetssvårigheter och konflikter. Följden kan bli bristande effektivitet och att de enskilda medlemmarna i gruppen blir osäkra och drar sig undan. Ett genomgående tema i denna introduktionsbok i gruppsykologi är att det går att åstadkomma goda relationer och ett bra arbetsklimat. För att kunna påverka hur väl gruppen fungerar, krävs dock kunskap och vilja att förändra. Denna bok skapar förståelse för de processer som uppträder i arbetsgrupper och hur man får gruppen att fungera. De olika kapitlen behandlar bl.a.: - mål och motivation - roller och relationer - makt och inflytande - kommunikation - ledarskap - prestationer, problemlösning, beslut och konflikter Boken är avsedd för alla som arbetar med människor, t.ex. inom undervisning och utbildning, vård och omsorg, service och information.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144374611
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 160 st
Det blir allt vanligare att människor arbetar i grupp. Olikheter i personlighet, arbetsroller och arbetssätt leder emellertid till att många arbetsgrupper präglas av samarbetssvårigheter och konflikter. Följden kan bli bristande effektivitet och att de enskilda medlemmarna i gruppen blir osäkra och drar sig undan. Ett genomgående tema i denna introduktionsbok i gruppsykologi är att det går att åstadkomma goda relationer och ett bra arbetsklimat. För att kunna påverka hur väl gruppen fungerar, krävs dock kunskap och vilja att förändra. Denna bok skapar förståelse för de processer som uppträder i arbetsgrupper och hur man får gruppen att fungera. De olika kapitlen behandlar bl.a.: - mål och motivation - roller och relationer - makt och inflytande - kommunikation - ledarskap - prestationer, problemlösning, beslut och konflikter Boken är avsedd för alla som arbetar med människor, t.ex. inom undervisning och utbildning, vård och omsorg, service och information.
Det blir allt vanligare att människor arbetar i grupp. Olikheter i personlighet, arbetsroller och arbetssätt leder emellertid till att många arbetsgrupper präglas av samarbetssvårigheter och konflikter. Följden kan bli bristande effektivitet och att de enskilda medlemmarna i gruppen blir osäkra och drar sig undan. Ett genomgående tema i denna introduktionsbok i gruppsykologi är att det går att åstadkomma goda relationer och ett bra arbetsklimat. För att kunna påverka hur väl gruppen fungerar, krävs dock kunskap och vilja att förändra. Denna bok skapar förståelse för de processer som uppträder i arbetsgrupper och hur man får gruppen att fungera. De olika kapitlen behandlar bl.a.: - mål och motivation - roller och relationer - makt och inflytande - kommunikation - ledarskap - prestationer, problemlösning, beslut och konflikter Boken är avsedd för alla som arbetar med människor, t.ex. inom undervisning och utbildning, vård och omsorg, service och information.
Begagnad bok
104 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
104 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar