Individ och miljö; B Angelöw, T Jonsson; 1993

Individ och miljö Upplaga 1

av B Angelöw, T Jonsson
Denna bok handlar om hur ett miljöengagemang utvecklas och hur människor kan stimuleras till att övergå till ett miljöanpassat levnadssätt. I bokens första del redovisar författarna ett antal allvarliga miljöproblem och gör en jämförelse mellan olika kulturers syn på naturen. I den andra och tredje delen redogörs för olika faktorer som underlättar respektive försvårar ett miljöengagemang. I detta sammanhang förs en diskussion kring hur insikt, handlingsutrymme, ansvar, självförtroende och kunskap kan stimulera intresset för miljön.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok handlar om hur ett miljöengagemang utvecklas och hur människor kan stimuleras till att övergå till ett miljöanpassat levnadssätt. I bokens första del redovisar författarna ett antal allvarliga miljöproblem och gör en jämförelse mellan olika kulturers syn på naturen. I den andra och tredje delen redogörs för olika faktorer som underlättar respektive försvårar ett miljöengagemang. I detta sammanhang förs en diskussion kring hur insikt, handlingsutrymme, ansvar, självförtroende och kunskap kan stimulera intresset för miljön.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144386911
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 210 st
Denna bok handlar om hur ett miljöengagemang utvecklas och hur människor kan stimuleras till att övergå till ett miljöanpassat levnadssätt. I bokens första del redovisar författarna ett antal allvarliga miljöproblem och gör en jämförelse mellan olika kulturers syn på naturen. I den andra och tredje delen redogörs för olika faktorer som underlättar respektive försvårar ett miljöengagemang. I detta sammanhang förs en diskussion kring hur insikt, handlingsutrymme, ansvar, självförtroende och kunskap kan stimulera intresset för miljön.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok handlar om hur ett miljöengagemang utvecklas och hur människor kan stimuleras till att övergå till ett miljöanpassat levnadssätt. I bokens första del redovisar författarna ett antal allvarliga miljöproblem och gör en jämförelse mellan olika kulturers syn på naturen. I den andra och tredje delen redogörs för olika faktorer som underlättar respektive försvårar ett miljöengagemang. I detta sammanhang förs en diskussion kring hur insikt, handlingsutrymme, ansvar, självförtroende och kunskap kan stimulera intresset för miljön.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)