Information och layout B - ADM1206; Pernilla Attnäs; 2003

Information och layout B - ADM1206

av Pernilla Attnäs
Denna bok är utformad efter Skolverkets kursplan för gymnasiets kurs Information och layout B – ADM 1206, 100 poäng. Oavsett vilken version av programmen nedan som du använder kommer du att känna igen dig och kunna göra övningarna. Bilderna och övningsinstruktionerna bygger på Office 2000. Du kommer i boken att få kunskap om följande områden. ­Säkerhetsaspekter av datorsäkerhet och källgrasnkning, etiska regler i samband med publicering, bild- och dokumenthantering samt tryck. Affärsdokument utformade med Word enligt svensk standard, samt kännedom om nationella och internationella överenskommelser för handelsdokument. ­ Word som verktyg för dokumentutformning för dig med administrativt arbete. · Enkäter · Brev · Formulär · Prislistor · Scheman · Handelsdokument; fakturor och offerter · Rapportskrivning · Diagram, layout och bildbehandling ­ Excel – ett kalkylprogram i Office-paketet med möjlighet till avancerad kalkylering, bearbetning av data och omarbetning till diagram och tabeller, samt informationsutbyte med Word och PowerPoint. ­ PowerPoint – verktyget för att utforma interaktiva bildspel och presentationer med ljud- och video-slingor.
Denna bok är utformad efter Skolverkets kursplan för gymnasiets kurs Information och layout B – ADM 1206, 100 poäng. Oavsett vilken version av programmen nedan som du använder kommer du att känna igen dig och kunna göra övningarna. Bilderna och övningsinstruktionerna bygger på Office 2000. Du kommer i boken att få kunskap om följande områden. ­Säkerhetsaspekter av datorsäkerhet och källgrasnkning, etiska regler i samband med publicering, bild- och dokumenthantering samt tryck. Affärsdokument utformade med Word enligt svensk standard, samt kännedom om nationella och internationella överenskommelser för handelsdokument. ­ Word som verktyg för dokumentutformning för dig med administrativt arbete. · Enkäter · Brev · Formulär · Prislistor · Scheman · Handelsdokument; fakturor och offerter · Rapportskrivning · Diagram, layout och bildbehandling ­ Excel – ett kalkylprogram i Office-paketet med möjlighet till avancerad kalkylering, bearbetning av data och omarbetning till diagram och tabeller, samt informationsutbyte med Word och PowerPoint. ­ PowerPoint – verktyget för att utforma interaktiva bildspel och presentationer med ljud- och video-slingor.
Utgiven: 2003
ISBN: 9789189493674
Förlag: Skandinaviska databöcker
Format: Spiralbunden
Språk: Svenska
Sidor: 226 st
Denna bok är utformad efter Skolverkets kursplan för gymnasiets kurs Information och layout B – ADM 1206, 100 poäng. Oavsett vilken version av programmen nedan som du använder kommer du att känna igen dig och kunna göra övningarna. Bilderna och övningsinstruktionerna bygger på Office 2000. Du kommer i boken att få kunskap om följande områden. ­Säkerhetsaspekter av datorsäkerhet och källgrasnkning, etiska regler i samband med publicering, bild- och dokumenthantering samt tryck. Affärsdokument utformade med Word enligt svensk standard, samt kännedom om nationella och internationella överenskommelser för handelsdokument. ­ Word som verktyg för dokumentutformning för dig med administrativt arbete. · Enkäter · Brev · Formulär · Prislistor · Scheman · Handelsdokument; fakturor och offerter · Rapportskrivning · Diagram, layout och bildbehandling ­ Excel – ett kalkylprogram i Office-paketet med möjlighet till avancerad kalkylering, bearbetning av data och omarbetning till diagram och tabeller, samt informationsutbyte med Word och PowerPoint. ­ PowerPoint – verktyget för att utforma interaktiva bildspel och presentationer med ljud- och video-slingor.
Denna bok är utformad efter Skolverkets kursplan för gymnasiets kurs Information och layout B – ADM 1206, 100 poäng. Oavsett vilken version av programmen nedan som du använder kommer du att känna igen dig och kunna göra övningarna. Bilderna och övningsinstruktionerna bygger på Office 2000. Du kommer i boken att få kunskap om följande områden. ­Säkerhetsaspekter av datorsäkerhet och källgrasnkning, etiska regler i samband med publicering, bild- och dokumenthantering samt tryck. Affärsdokument utformade med Word enligt svensk standard, samt kännedom om nationella och internationella överenskommelser för handelsdokument. ­ Word som verktyg för dokumentutformning för dig med administrativt arbete. · Enkäter · Brev · Formulär · Prislistor · Scheman · Handelsdokument; fakturor och offerter · Rapportskrivning · Diagram, layout och bildbehandling ­ Excel – ett kalkylprogram i Office-paketet med möjlighet till avancerad kalkylering, bearbetning av data och omarbetning till diagram och tabeller, samt informationsutbyte med Word och PowerPoint. ­ PowerPoint – verktyget för att utforma interaktiva bildspel och presentationer med ljud- och video-slingor.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)