Intervju som metod; Monica Dalen; 2008
5+ säljare

Intervju som metod Upplaga 1

av Monica Dalen
I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. Författarens syfte är att göra läsaren medveten om alla de utmaningar man kan möta vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna, problemformuleringarna och etiska övervägandena fram till bearbetning och analys av materialet. Författaren ger även utförliga exempel på hur resultaten kan presenteras. Boken är relevant för alla som önskar använda intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning. Monica Dalen är professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Hon har i många år föreläst om intervju som forskningsmetod. Dalen har dessutom lång erfarenhet av intervju som kvalitativ metod genom sin egen forskning. "Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom olika vetenskapliga discipliner. Samtidigt är det en svår uppgift att planera och genomföra bra intervjuer. Styrkan med Intervju som metod är att författaren tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid intervjuer med speciellt sårbara grupper och de forskningsetiska problem man då ställs inför. För alla dem som genomför den här typen av studier är boken ett måste."- Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet Översättning: Bo och Ethel KärnekullFackgranskning: Åsa Lundqvist, Lunds universitet
I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. Författarens syfte är att göra läsaren medveten om alla de utmaningar man kan möta vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna, problemformuleringarna och etiska övervägandena fram till bearbetning och analys av materialet. Författaren ger även utförliga exempel på hur resultaten kan presenteras. Boken är relevant för alla som önskar använda intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning. Monica Dalen är professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Hon har i många år föreläst om intervju som forskningsmetod. Dalen har dessutom lång erfarenhet av intervju som kvalitativ metod genom sin egen forskning. "Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom olika vetenskapliga discipliner. Samtidigt är det en svår uppgift att planera och genomföra bra intervjuer. Styrkan med Intervju som metod är att författaren tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid intervjuer med speciellt sårbara grupper och de forskningsetiska problem man då ställs inför. För alla dem som genomför den här typen av studier är boken ett måste."- Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet Översättning: Bo och Ethel KärnekullFackgranskning: Åsa Lundqvist, Lunds universitet
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789140652478
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 144 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2015)
från 205 kr
Upplaga 1 (2008)
från 89 kr
I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. Författarens syfte är att göra läsaren medveten om alla de utmaningar man kan möta vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna, problemformuleringarna och etiska övervägandena fram till bearbetning och analys av materialet. Författaren ger även utförliga exempel på hur resultaten kan presenteras. Boken är relevant för alla som önskar använda intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning. Monica Dalen är professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Hon har i många år föreläst om intervju som forskningsmetod. Dalen har dessutom lång erfarenhet av intervju som kvalitativ metod genom sin egen forskning. "Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom olika vetenskapliga discipliner. Samtidigt är det en svår uppgift att planera och genomföra bra intervjuer. Styrkan med Intervju som metod är att författaren tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid intervjuer med speciellt sårbara grupper och de forskningsetiska problem man då ställs inför. För alla dem som genomför den här typen av studier är boken ett måste."- Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet Översättning: Bo och Ethel KärnekullFackgranskning: Åsa Lundqvist, Lunds universitet
I Intervju som metod ges en fyllig introduktion till intervju som metod. Författarens syfte är att göra läsaren medveten om alla de utmaningar man kan möta vid genomförandet av kvalitativa intervjuer. I boken beskrivs forskningsprocessen på ett konkret sätt, från de första trevande metoddiskussionerna, problemformuleringarna och etiska övervägandena fram till bearbetning och analys av materialet. Författaren ger även utförliga exempel på hur resultaten kan presenteras. Boken är relevant för alla som önskar använda intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning. Monica Dalen är professor vid Institutet för specialpedagogik vid Universitetet i Oslo. Hon har i många år föreläst om intervju som forskningsmetod. Dalen har dessutom lång erfarenhet av intervju som kvalitativ metod genom sin egen forskning. "Intervjuer är en av de vanligaste metoderna inom olika vetenskapliga discipliner. Samtidigt är det en svår uppgift att planera och genomföra bra intervjuer. Styrkan med Intervju som metod är att författaren tar upp de särskilda problem som kan uppstå vid intervjuer med speciellt sårbara grupper och de forskningsetiska problem man då ställs inför. För alla dem som genomför den här typen av studier är boken ett måste."- Hans Swärd, professor i socialt arbete, Lunds universitet Översättning: Bo och Ethel KärnekullFackgranskning: Åsa Lundqvist, Lunds universitet
Begagnad bok
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
89 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar