Introduktion och föräldrasamarbete; May-Britt Drugli, Ratib Lekhal, Elisabet Solheim Buøen; 2022
endast ny

Introduktion och föräldrasamarbete Upplaga 1

av May-Britt Drugli, Ratib Lekhal, Elisabet Solheim Buøen
Denna bok handlar om den viktiga övergången från hem till förskola och ingår i serien ”De yngsta i förskolan - från forskning till praktik”, som efterföljare till Att rusta barn för livet - förskolans arbete för barns positiva utveckling (Studentlitteratur, 2020). Målet med denna bok är att bidra till att de yngsta barnen får en ”sömlös” introduktion till förskolan. Detta fordrar ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger liksom goda rutiner som är anpassade till små barns behov. Barn har ett grundläggande behov av trygghet, tillhörighet och förutsägbarhet, samtidigt som de är nyfikna och lekande utforskare. En god introduktion till förskolan behöver ta tillvara alla dessa aspekter.

Introduktion och föräldrasamarbete består av fyra delar. I bokens första del presenteras teoretiska utgångspunkter, såsom systemteori, modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Den andra delen handlar om föräldrasamarbete, ett område som är centralt för en god övergång från hem till förskola. I bokens tredje del presenteras forskning om introduktion och i den fjärde delen beskrivs en rad praktiska tips för en bra verksamhet, samt reflektionsfrågor som kan användas i arbetet med att utvärdera och utveckla de egna rutinerna för introduktion.

Bokens målgrupp är personal i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, liksom alla andra som är intresserade av god kvalitet i förskolan för de yngsta barnen.
Denna bok handlar om den viktiga övergången från hem till förskola och ingår i serien ”De yngsta i förskolan - från forskning till praktik”, som efterföljare till Att rusta barn för livet - förskolans arbete för barns positiva utveckling (Studentlitteratur, 2020). Målet med denna bok är att bidra till att de yngsta barnen får en ”sömlös” introduktion till förskolan. Detta fordrar ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger liksom goda rutiner som är anpassade till små barns behov. Barn har ett grundläggande behov av trygghet, tillhörighet och förutsägbarhet, samtidigt som de är nyfikna och lekande utforskare. En god introduktion till förskolan behöver ta tillvara alla dessa aspekter.

Introduktion och föräldrasamarbete består av fyra delar. I bokens första del presenteras teoretiska utgångspunkter, såsom systemteori, modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Den andra delen handlar om föräldrasamarbete, ett område som är centralt för en god övergång från hem till förskola. I bokens tredje del presenteras forskning om introduktion och i den fjärde delen beskrivs en rad praktiska tips för en bra verksamhet, samt reflektionsfrågor som kan användas i arbetet med att utvärdera och utveckla de egna rutinerna för introduktion.

Bokens målgrupp är personal i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, liksom alla andra som är intresserade av god kvalitet i förskolan för de yngsta barnen.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789144156590
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 144 st
Denna bok handlar om den viktiga övergången från hem till förskola och ingår i serien ”De yngsta i förskolan - från forskning till praktik”, som efterföljare till Att rusta barn för livet - förskolans arbete för barns positiva utveckling (Studentlitteratur, 2020). Målet med denna bok är att bidra till att de yngsta barnen får en ”sömlös” introduktion till förskolan. Detta fordrar ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger liksom goda rutiner som är anpassade till små barns behov. Barn har ett grundläggande behov av trygghet, tillhörighet och förutsägbarhet, samtidigt som de är nyfikna och lekande utforskare. En god introduktion till förskolan behöver ta tillvara alla dessa aspekter.

Introduktion och föräldrasamarbete består av fyra delar. I bokens första del presenteras teoretiska utgångspunkter, såsom systemteori, modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Den andra delen handlar om föräldrasamarbete, ett område som är centralt för en god övergång från hem till förskola. I bokens tredje del presenteras forskning om introduktion och i den fjärde delen beskrivs en rad praktiska tips för en bra verksamhet, samt reflektionsfrågor som kan användas i arbetet med att utvärdera och utveckla de egna rutinerna för introduktion.

Bokens målgrupp är personal i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, liksom alla andra som är intresserade av god kvalitet i förskolan för de yngsta barnen.
Denna bok handlar om den viktiga övergången från hem till förskola och ingår i serien ”De yngsta i förskolan - från forskning till praktik”, som efterföljare till Att rusta barn för livet - förskolans arbete för barns positiva utveckling (Studentlitteratur, 2020). Målet med denna bok är att bidra till att de yngsta barnen får en ”sömlös” introduktion till förskolan. Detta fordrar ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger liksom goda rutiner som är anpassade till små barns behov. Barn har ett grundläggande behov av trygghet, tillhörighet och förutsägbarhet, samtidigt som de är nyfikna och lekande utforskare. En god introduktion till förskolan behöver ta tillvara alla dessa aspekter.

Introduktion och föräldrasamarbete består av fyra delar. I bokens första del presenteras teoretiska utgångspunkter, såsom systemteori, modern utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Den andra delen handlar om föräldrasamarbete, ett område som är centralt för en god övergång från hem till förskola. I bokens tredje del presenteras forskning om introduktion och i den fjärde delen beskrivs en rad praktiska tips för en bra verksamhet, samt reflektionsfrågor som kan användas i arbetet med att utvärdera och utveckla de egna rutinerna för introduktion.

Bokens målgrupp är personal i förskolan och studenter på förskollärarutbildningen, liksom alla andra som är intresserade av god kvalitet i förskolan för de yngsta barnen.
Ny bok
293 kr308 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
293 kr308 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)