Juridik för socialt arbete; Elisabeth Eneroth (red.), Åsa Alfvengren, Therese Bäckman, Therése Fridström Montoya, Pernilla Leviner, Anna-Sara Lind, Ann-Christine Petersson Hjelm; 2012
5+ säljare

Juridik för socialt arbete Upplaga 1

av Elisabeth Eneroth (red.), Åsa Alfvengren, Therese Bäckman, Therése Fridström Montoya, Pernilla Leviner
m.fl.
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.
 
Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare i socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.
 
Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Redaktör är Elisabeth Eneroth, jur. lic. i socialrätt och verksam som forskarstuderande vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Övriga författare är Åsa Alfvengren, Umeå universitet; Therese Bäckman, Göteborgs universitet; Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet; Pernilla Leviner, Stockholms universitet; Anna-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.
 
Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare i socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.
 
Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Redaktör är Elisabeth Eneroth, jur. lic. i socialrätt och verksam som forskarstuderande vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Övriga författare är Åsa Alfvengren, Umeå universitet; Therese Bäckman, Göteborgs universitet; Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet; Pernilla Leviner, Stockholms universitet; Anna-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789140679413
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 240 st
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.
 
Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare i socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.
 
Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Redaktör är Elisabeth Eneroth, jur. lic. i socialrätt och verksam som forskarstuderande vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Övriga författare är Åsa Alfvengren, Umeå universitet; Therese Bäckman, Göteborgs universitet; Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet; Pernilla Leviner, Stockholms universitet; Anna-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.
Socialtjänstens uppdrag är att främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. Som socialarbetare är det viktigt att man är förtrogen med de lagar som reglerar socialtjänsten, och kan använda juridiska kunskaper som verktyg i sitt arbete. Detta gäller både för de handläggare som ska pröva enskildas rätt till hjälp i sin roll som rättstillämpare och för de socialarbetare som av annan anledning kan behöva hjälpa enskilda att tillvarata sin rätt i kontakt med socialtjänsten.
 
Den här boken är en introduktion till juridik i socialt arbete för blivande socionomer. Utgångspunkten är socionomen som rättstillämpare i socialtjänstlagen (SoL), socialtjänstförordningen (SoF), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Boken fokuserar på socialtjänstens allmänna och särskilda ansvar för vissa grupper. Syftet är att bidra med kunskap om de formella och materiella rättssäkerhetskrav som lagarna ställer vid beslutsfattande.
 
Författarna är jurister med gedigen erfarenhet av forskning och undervisning i socialrätt och offentlig rätt. Redaktör är Elisabeth Eneroth, jur. lic. i socialrätt och verksam som forskarstuderande vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet. Övriga författare är Åsa Alfvengren, Umeå universitet; Therese Bäckman, Göteborgs universitet; Therése Fridström Montoya, Uppsala universitet; Pernilla Leviner, Stockholms universitet; Anna-Sara Lind, Uppsala universitet och Ann-Christine Petersson Hjelm, Linköpings universitet.
Begagnad bok
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar