K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3; Johan Månsson, Christian Stralström; 2012

K3 i praktiken : PwC:s handbok vid tillämpning av K3 Upplaga 1

av Johan Månsson, Christian Stralström
Ny upplaga är på gång och förväntas bli klar i mitten på november 2013. Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regel­verket IFRS. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. Tidigare normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) kommer att upphöra att gälla. K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning. Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3. För att läsaren ska få en komplett bild av redovisning enligt K3 bör boken läsas tillsammans med det allmänna rådet.  Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Första upplagan
Ny upplaga är på gång och förväntas bli klar i mitten på november 2013. Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regel­verket IFRS. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. Tidigare normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) kommer att upphöra att gälla. K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning. Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3. För att läsaren ska få en komplett bild av redovisning enligt K3 bör boken läsas tillsammans med det allmänna rådet.  Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Första upplagan
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789144069869
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 789 st
Ny upplaga är på gång och förväntas bli klar i mitten på november 2013. Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regel­verket IFRS. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. Tidigare normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) kommer att upphöra att gälla. K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning. Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3. För att läsaren ska få en komplett bild av redovisning enligt K3 bör boken läsas tillsammans med det allmänna rådet.  Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Första upplagan
Ny upplaga är på gång och förväntas bli klar i mitten på november 2013. Bokföringsnämndens allmänna råd K3 är det nya huvudregelverket för redovisning i Sverige. Från och med 2014 ska K3 tillämpas av alla större företag och koncerner som inte följer det internationella regel­verket IFRS. K3 ska tillämpas av alla större företag oavsett associationsform. Mindre företag kan välja att tillämpa det förenklade regelverket K2. Tidigare normgivning från Bokföringsnämnden (BFN) kommer att upphöra att gälla. K3 är principbaserat och kapitlen är relativt korta och innehåller begränsat med detaljregler och vägledning – betydligt mindre än tidigare normgivning. Syftet med boken är att ge kompletterande vägledning i den praktiska tolkningen och tillämpningen av K3s regler och principer. Detta sker bland annat med ett stort antal praktiska exempel. Strukturen i boken följer helt K3 vilket innebär att den är indelad i kapitel, rubriker och punkter som överensstämmer med K3. För att läsaren ska få en komplett bild av redovisning enligt K3 bör boken läsas tillsammans med det allmänna rådet.  Boken riktar sig till alla som upprättar årsredovisning enligt K3 och alla som ska tolka och bedöma sådana redovisningar. Första upplagan
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)