Kardiovaskulär medicin, bok med eLabb; Ulf Dahlström, Fredrik Nyström, Lena Jonasson; 2010

Kardiovaskulär medicin, bok med eLabb Upplaga 1

av Ulf Dahlström, Fredrik Nyström, Lena Jonasson
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial, och författarna presenterar vidare kliniska aspekter, diagnostik, behandling och förebyggande insatser.

Studera mer tidseffektivt med eLabbet – ditt studieverktyg på webben. Med boken följer ett 12-månaders abonnemang av eLabbet. Där kan du öva på instuderingsfrågor och fallstudier, göra kunskapstester och ta del av bonusmaterial och testa dina kunskaper inför en tentamen.

Med eLabbet studerar du snabbare och effektivare! Du kan även köpa eLabbet separat med Kardiovaskulär medicin eLabb, abonnemang 6 eller 12 månader. eLabbet finns då tillgängligt på Internet under 6 eller 12 månader från valfri dator. Inloggningskod skickas ut med post. För mer information om eLabbet samt inloggning, gå till www.liber.se/elabbet.

Läs mer
Boken är avsedd att vara en praktisk hjälp för verksamma läkare och en kurs- och faktabok för läkare under utbildning samt för medicinstudenter och andra vårdstuderande som behöver kunskaper inom området.
Till boken finns också eLabbet – ett webbaserat interaktivt självstudiematerial med många autentiska instuderingsfrågor, patientfall och kunskapstester.
Som författare medverkar ett stort antal experter inom de olika delområdena. Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Universitetssjukhuset i Linköping.

För dig som undervisar:
Nyhet! eLabbet har nu kompletterats med en lärarresurs med material som underlättar och effektiviserar din undervisning! I lärarresursen hittar du information om hur eLabbet kan användas i undervisningen samt lärarmaterial som kan användas för gruppundervisning.

Om författarna
Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Linköpings universitetssjukhus.

Recensioner
"Detta är en bok som försöker greppa över hela det kardiovaskulära området. Trots att det är ett omfattande tema har huvudredaktörerna, tillsammans med övriga experter som bidragit med texter, på ett bra sätt, sammanfattat i stort sett hela sjukdomspanoramat. " /.../ "Boken är den enda med denna bredd, skriven på svenska. Den är väl utformad för högskolestuderande inom medicin och vissa vårdutbildningar, samt yrkesverksamma läkare och specialistsjuksköterskor." BTJ, häfte 10116281, lektör Ulf Nilsson
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial, och författarna presenterar vidare kliniska aspekter, diagnostik, behandling och förebyggande insatser.

Studera mer tidseffektivt med eLabbet – ditt studieverktyg på webben. Med boken följer ett 12-månaders abonnemang av eLabbet. Där kan du öva på instuderingsfrågor och fallstudier, göra kunskapstester och ta del av bonusmaterial och testa dina kunskaper inför en tentamen.

Med eLabbet studerar du snabbare och effektivare! Du kan även köpa eLabbet separat med Kardiovaskulär medicin eLabb, abonnemang 6 eller 12 månader. eLabbet finns då tillgängligt på Internet under 6 eller 12 månader från valfri dator. Inloggningskod skickas ut med post. För mer information om eLabbet samt inloggning, gå till www.liber.se/elabbet.

Läs mer
Boken är avsedd att vara en praktisk hjälp för verksamma läkare och en kurs- och faktabok för läkare under utbildning samt för medicinstudenter och andra vårdstuderande som behöver kunskaper inom området.
Till boken finns också eLabbet – ett webbaserat interaktivt självstudiematerial med många autentiska instuderingsfrågor, patientfall och kunskapstester.
Som författare medverkar ett stort antal experter inom de olika delområdena. Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Universitetssjukhuset i Linköping.

För dig som undervisar:
Nyhet! eLabbet har nu kompletterats med en lärarresurs med material som underlättar och effektiviserar din undervisning! I lärarresursen hittar du information om hur eLabbet kan användas i undervisningen samt lärarmaterial som kan användas för gruppundervisning.

Om författarna
Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Linköpings universitetssjukhus.

Recensioner
"Detta är en bok som försöker greppa över hela det kardiovaskulära området. Trots att det är ett omfattande tema har huvudredaktörerna, tillsammans med övriga experter som bidragit med texter, på ett bra sätt, sammanfattat i stort sett hela sjukdomspanoramat. " /.../ "Boken är den enda med denna bredd, skriven på svenska. Den är väl utformad för högskolestuderande inom medicin och vissa vårdutbildningar, samt yrkesverksamma läkare och specialistsjuksköterskor." BTJ, häfte 10116281, lektör Ulf Nilsson
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789147093182
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 528 st
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial, och författarna presenterar vidare kliniska aspekter, diagnostik, behandling och förebyggande insatser.

Studera mer tidseffektivt med eLabbet – ditt studieverktyg på webben. Med boken följer ett 12-månaders abonnemang av eLabbet. Där kan du öva på instuderingsfrågor och fallstudier, göra kunskapstester och ta del av bonusmaterial och testa dina kunskaper inför en tentamen.

Med eLabbet studerar du snabbare och effektivare! Du kan även köpa eLabbet separat med Kardiovaskulär medicin eLabb, abonnemang 6 eller 12 månader. eLabbet finns då tillgängligt på Internet under 6 eller 12 månader från valfri dator. Inloggningskod skickas ut med post. För mer information om eLabbet samt inloggning, gå till www.liber.se/elabbet.

Läs mer
Boken är avsedd att vara en praktisk hjälp för verksamma läkare och en kurs- och faktabok för läkare under utbildning samt för medicinstudenter och andra vårdstuderande som behöver kunskaper inom området.
Till boken finns också eLabbet – ett webbaserat interaktivt självstudiematerial med många autentiska instuderingsfrågor, patientfall och kunskapstester.
Som författare medverkar ett stort antal experter inom de olika delområdena. Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Universitetssjukhuset i Linköping.

För dig som undervisar:
Nyhet! eLabbet har nu kompletterats med en lärarresurs med material som underlättar och effektiviserar din undervisning! I lärarresursen hittar du information om hur eLabbet kan användas i undervisningen samt lärarmaterial som kan användas för gruppundervisning.

Om författarna
Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Linköpings universitetssjukhus.

Recensioner
"Detta är en bok som försöker greppa över hela det kardiovaskulära området. Trots att det är ett omfattande tema har huvudredaktörerna, tillsammans med övriga experter som bidragit med texter, på ett bra sätt, sammanfattat i stort sett hela sjukdomspanoramat. " /.../ "Boken är den enda med denna bredd, skriven på svenska. Den är väl utformad för högskolestuderande inom medicin och vissa vårdutbildningar, samt yrkesverksamma läkare och specialistsjuksköterskor." BTJ, häfte 10116281, lektör Ulf Nilsson
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial, och författarna presenterar vidare kliniska aspekter, diagnostik, behandling och förebyggande insatser.

Studera mer tidseffektivt med eLabbet – ditt studieverktyg på webben. Med boken följer ett 12-månaders abonnemang av eLabbet. Där kan du öva på instuderingsfrågor och fallstudier, göra kunskapstester och ta del av bonusmaterial och testa dina kunskaper inför en tentamen.

Med eLabbet studerar du snabbare och effektivare! Du kan även köpa eLabbet separat med Kardiovaskulär medicin eLabb, abonnemang 6 eller 12 månader. eLabbet finns då tillgängligt på Internet under 6 eller 12 månader från valfri dator. Inloggningskod skickas ut med post. För mer information om eLabbet samt inloggning, gå till www.liber.se/elabbet.

Läs mer
Boken är avsedd att vara en praktisk hjälp för verksamma läkare och en kurs- och faktabok för läkare under utbildning samt för medicinstudenter och andra vårdstuderande som behöver kunskaper inom området.
Till boken finns också eLabbet – ett webbaserat interaktivt självstudiematerial med många autentiska instuderingsfrågor, patientfall och kunskapstester.
Som författare medverkar ett stort antal experter inom de olika delområdena. Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Universitetssjukhuset i Linköping.

För dig som undervisar:
Nyhet! eLabbet har nu kompletterats med en lärarresurs med material som underlättar och effektiviserar din undervisning! I lärarresursen hittar du information om hur eLabbet kan användas i undervisningen samt lärarmaterial som kan användas för gruppundervisning.

Om författarna
Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Linköpings universitetssjukhus.

Recensioner
"Detta är en bok som försöker greppa över hela det kardiovaskulära området. Trots att det är ett omfattande tema har huvudredaktörerna, tillsammans med övriga experter som bidragit med texter, på ett bra sätt, sammanfattat i stort sett hela sjukdomspanoramat. " /.../ "Boken är den enda med denna bredd, skriven på svenska. Den är väl utformad för högskolestuderande inom medicin och vissa vårdutbildningar, samt yrkesverksamma läkare och specialistsjuksköterskor." BTJ, häfte 10116281, lektör Ulf Nilsson
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)