Sjuksköterskans historia - Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor; Barbro Holmdahl; 1997

Sjuksköterskans historia - Från siukwakterska till omvårdnadsdoktor Upplaga 2

av Barbro Holmdahl
Läs mer
Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia. Boken redogör för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt utvecklingen från nunna, vakmadam och sjukhuspiga till dagens omvårdnadsspecialist.
Denna upplaga är utökad med ett kapitel som behandlar aktuell omvårdnad och omvårdnadsforskning.
Boken är intressant för vårdstuderande och för alla yrkesgrupper i sjukvården.

Om författarna
Barbro Holmdahl, leg sjuksköterska, psykolog och fil dr h c.
Läs mer
Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia. Boken redogör för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt utvecklingen från nunna, vakmadam och sjukhuspiga till dagens omvårdnadsspecialist.
Denna upplaga är utökad med ett kapitel som behandlar aktuell omvårdnad och omvårdnadsforskning.
Boken är intressant för vårdstuderande och för alla yrkesgrupper i sjukvården.

Om författarna
Barbro Holmdahl, leg sjuksköterska, psykolog och fil dr h c.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789147048878
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 272 st
Läs mer
Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia. Boken redogör för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt utvecklingen från nunna, vakmadam och sjukhuspiga till dagens omvårdnadsspecialist.
Denna upplaga är utökad med ett kapitel som behandlar aktuell omvårdnad och omvårdnadsforskning.
Boken är intressant för vårdstuderande och för alla yrkesgrupper i sjukvården.

Om författarna
Barbro Holmdahl, leg sjuksköterska, psykolog och fil dr h c.
Läs mer
Omvårdnaden om den enskilde patienten står i fokus för sjuksköterskans historia. Boken redogör för hur den medicinska vetenskapens utveckling, socialhistoria, politiska och ekonomiska förhållanden, idéhistoria och kvinnorörelsen har styrt utvecklingen från nunna, vakmadam och sjukhuspiga till dagens omvårdnadsspecialist.
Denna upplaga är utökad med ett kapitel som behandlar aktuell omvårdnad och omvårdnadsforskning.
Boken är intressant för vårdstuderande och för alla yrkesgrupper i sjukvården.

Om författarna
Barbro Holmdahl, leg sjuksköterska, psykolog och fil dr h c.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)