KARNOV särtryck - Offentlighet och sekretess; Katrin Hollunger Wågnert, Elisabet Reimers, Ulrika Nydevik, Lars Lundgren, Helena Jäderblom, Nils-Olof Berggren; 2009

KARNOV särtryck - Offentlighet och sekretess

av Katrin Hollunger Wågnert, Elisabet Reimers, Ulrika Nydevik, Lars Lundgren, Helena Jäderblom
m.fl.
Karnov – Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Förutom Karnov - Offentlighet och sekretess, finns fem ytterligare särtryck; Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning Insolvensrätt Miljöbalken Rättegångsbalken Socialrätt
Karnov – Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Förutom Karnov - Offentlighet och sekretess, finns fem ytterligare särtryck; Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning Insolvensrätt Miljöbalken Rättegångsbalken Socialrätt
Utgiven: 2009
ISBN: 9789176103524
Förlag: Thomson Reuters Professional AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 109 st
Karnov – Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Förutom Karnov - Offentlighet och sekretess, finns fem ytterligare särtryck; Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning Insolvensrätt Miljöbalken Rättegångsbalken Socialrätt
Karnov – Offentlighet och sekretess innehåller kommentarer till den nya offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Dessutom finns två jämförelsetabeller mellan den nya offentlighets- och sekretesslagen och den upphävda sekretesslagen (1980:100). Författningarna återges i sin lydelse per den 1 juli 2009 och innehållet är hämtat från Karnov – Svensk lagsamling med kommentarer som också ges ut av Thomson Reuters Professional AB. Förutom Karnov - Offentlighet och sekretess, finns fem ytterligare särtryck; Arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning Insolvensrätt Miljöbalken Rättegångsbalken Socialrätt
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)