Katedralen : tre texter om straffrätt; Petter Asp, Claes Lernestedt, Magnus Ulväng; 2009
spara 35%
1 säljare

Katedralen : tre texter om straffrätt Upplaga 1

av Petter Asp, Claes Lernestedt, Magnus Ulväng
Denna bok innehåller tre texter om straffrätt. Texterna har olika karaktär och de är olika långa. För den som läser boken bör det emellertid vara tydligt att det också finns flera gemensamma nämnare, bl.a. att texterna syftar till både diagnos och reflektion över straffrättens tillstånd och rörelseriktning samt att de alla berör olika typer av utmaningar som straffrätten står inför. På ett övergripande plan är texterna också avsedda som inlägg i den kriminalpolitiska debatt som alltför ofta skrivs med versaler. Bokens namn är Katedralen. Titeln anspelar på ett, inte minst i samband med strafflagstiftningsprojekt, inte sällan använt uttryck: De stora katedralbyggenas tid är förbi. Titeln kan ses som en antydan om en möjlig alternativ metafor, enligt vilken straffrätten kan ses som ett (redan existerande) byggnadsverk vars fortbestånd i längden förutsätter såväl ett ambitiöst men varsamt underhåll som en viss respekt för basala principer om hållfasthet. Titeln kan emellertid också, och lika gärna, ses som en metafor för straffrätten som ett ideologiskt system eller för det förhållandet att straffrätten är en byggnad bland flera – låt vara inte oviktig – i stads- eller samhällslivet.
Denna bok innehåller tre texter om straffrätt. Texterna har olika karaktär och de är olika långa. För den som läser boken bör det emellertid vara tydligt att det också finns flera gemensamma nämnare, bl.a. att texterna syftar till både diagnos och reflektion över straffrättens tillstånd och rörelseriktning samt att de alla berör olika typer av utmaningar som straffrätten står inför. På ett övergripande plan är texterna också avsedda som inlägg i den kriminalpolitiska debatt som alltför ofta skrivs med versaler. Bokens namn är Katedralen. Titeln anspelar på ett, inte minst i samband med strafflagstiftningsprojekt, inte sällan använt uttryck: De stora katedralbyggenas tid är förbi. Titeln kan ses som en antydan om en möjlig alternativ metafor, enligt vilken straffrätten kan ses som ett (redan existerande) byggnadsverk vars fortbestånd i längden förutsätter såväl ett ambitiöst men varsamt underhåll som en viss respekt för basala principer om hållfasthet. Titeln kan emellertid också, och lika gärna, ses som en metafor för straffrätten som ett ideologiskt system eller för det förhållandet att straffrätten är en byggnad bland flera – låt vara inte oviktig – i stads- eller samhällslivet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789176787236
Förlag: Iustus
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 274 st
Denna bok innehåller tre texter om straffrätt. Texterna har olika karaktär och de är olika långa. För den som läser boken bör det emellertid vara tydligt att det också finns flera gemensamma nämnare, bl.a. att texterna syftar till både diagnos och reflektion över straffrättens tillstånd och rörelseriktning samt att de alla berör olika typer av utmaningar som straffrätten står inför. På ett övergripande plan är texterna också avsedda som inlägg i den kriminalpolitiska debatt som alltför ofta skrivs med versaler. Bokens namn är Katedralen. Titeln anspelar på ett, inte minst i samband med strafflagstiftningsprojekt, inte sällan använt uttryck: De stora katedralbyggenas tid är förbi. Titeln kan ses som en antydan om en möjlig alternativ metafor, enligt vilken straffrätten kan ses som ett (redan existerande) byggnadsverk vars fortbestånd i längden förutsätter såväl ett ambitiöst men varsamt underhåll som en viss respekt för basala principer om hållfasthet. Titeln kan emellertid också, och lika gärna, ses som en metafor för straffrätten som ett ideologiskt system eller för det förhållandet att straffrätten är en byggnad bland flera – låt vara inte oviktig – i stads- eller samhällslivet.
Denna bok innehåller tre texter om straffrätt. Texterna har olika karaktär och de är olika långa. För den som läser boken bör det emellertid vara tydligt att det också finns flera gemensamma nämnare, bl.a. att texterna syftar till både diagnos och reflektion över straffrättens tillstånd och rörelseriktning samt att de alla berör olika typer av utmaningar som straffrätten står inför. På ett övergripande plan är texterna också avsedda som inlägg i den kriminalpolitiska debatt som alltför ofta skrivs med versaler. Bokens namn är Katedralen. Titeln anspelar på ett, inte minst i samband med strafflagstiftningsprojekt, inte sällan använt uttryck: De stora katedralbyggenas tid är förbi. Titeln kan ses som en antydan om en möjlig alternativ metafor, enligt vilken straffrätten kan ses som ett (redan existerande) byggnadsverk vars fortbestånd i längden förutsätter såväl ett ambitiöst men varsamt underhåll som en viss respekt för basala principer om hållfasthet. Titeln kan emellertid också, och lika gärna, ses som en metafor för straffrätten som ett ideologiskt system eller för det förhållandet att straffrätten är en byggnad bland flera – låt vara inte oviktig – i stads- eller samhällslivet.
Begagnad bok
229 kr352 krSpara 123 kr (35%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
229 kr352 krSpara 123 kr (35%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar