Kloka regler? - Kunskapen i regelsamhället; Karin Fernler, Claes-Fredrik Helgesson, Ebba B:dotter Sjögren, Torbjörn Bildtgård, Magnus Boström, Kerstin Jacobsson, Mikael Klintman, Anna-Maria Lagrelius, Niklas Noaksson, Linda Soneryd, Karin Svedberg Helgesson, Renita Thedvall; 2006

Kloka regler? - Kunskapen i regelsamhället Upplaga 1

av Karin Fernler, Claes-Fredrik Helgesson, Ebba B:dotter Sjögren, Torbjörn Bildtgård, Magnus Boström
m.fl.
Samhället är fyllt av regler i form av lagar och frivilliga regler som miljömärken, kvalitetsstandarder, arbetsmarknadspolicies eller riktlinjer för hur sjukdomar skall behandlas. Boken handlar om hur regelproducenter tar fram den kunskapsbas som reglerna baseras på. I fallstudier får vi möta detta arbete och en teoretisk referensram presenteras som analyserar sådana processer. Boken vänder sig till forskare, studenter, samhällsdebattörer och till dem som skapar eller följer regler.
E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Samhället är fyllt av regler i form av lagar och frivilliga regler som miljömärken, kvalitetsstandarder, arbetsmarknadspolicies eller riktlinjer för hur sjukdomar skall behandlas. Boken handlar om hur regelproducenter tar fram den kunskapsbas som reglerna baseras på. I fallstudier får vi möta detta arbete och en teoretisk referensram presenteras som analyserar sådana processer. Boken vänder sig till forskare, studenter, samhällsdebattörer och till dem som skapar eller följer regler.
E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789144064307
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 348 st
Samhället är fyllt av regler i form av lagar och frivilliga regler som miljömärken, kvalitetsstandarder, arbetsmarknadspolicies eller riktlinjer för hur sjukdomar skall behandlas. Boken handlar om hur regelproducenter tar fram den kunskapsbas som reglerna baseras på. I fallstudier får vi möta detta arbete och en teoretisk referensram presenteras som analyserar sådana processer. Boken vänder sig till forskare, studenter, samhällsdebattörer och till dem som skapar eller följer regler.
E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Samhället är fyllt av regler i form av lagar och frivilliga regler som miljömärken, kvalitetsstandarder, arbetsmarknadspolicies eller riktlinjer för hur sjukdomar skall behandlas. Boken handlar om hur regelproducenter tar fram den kunskapsbas som reglerna baseras på. I fallstudier får vi möta detta arbete och en teoretisk referensram presenteras som analyserar sådana processer. Boken vänder sig till forskare, studenter, samhällsdebattörer och till dem som skapar eller följer regler.
E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2006.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)