Kommunala avgifter; Alf Bohlin; 1984

Kommunala avgifter

av Alf Bohlin
Kommunerna har i ökad utsträckning kommit att aktivera avgiftsmakten. En fortsatt utveckling mot höjda avgifter liksom mot avgiftsbeläggning av tidigare skattefinansierad verksamhet kan förväntas. Valet mellan skatte- och avgiftsfinansiering är dock ej helt fritt, utan i vissa fall är den senare finansieringsformen utesluten. När kan en av kommun tillhandahållen prestation finansieras medelst avgifter? Kan kommunen - om avgiftsfinansiering är tillåten - fritt utöva sin avgiftsmakt, eller är den vid avgiftssättningen underkastad legala och andra begränsningar? Kommunala avgifter avser att belysa dessa och andra rättsliga problem i samband med utövningen av den kommunala avgiftsmakten. I boken behandlas tillämpningen av författningsregler och vid sidan härav gällande principer angående kommunernas möjligheter att uttaga avgifter. Alf Bohlin är universitetslektor i förvaltningsrätt vid universitetet i Lund.
Kommunerna har i ökad utsträckning kommit att aktivera avgiftsmakten. En fortsatt utveckling mot höjda avgifter liksom mot avgiftsbeläggning av tidigare skattefinansierad verksamhet kan förväntas. Valet mellan skatte- och avgiftsfinansiering är dock ej helt fritt, utan i vissa fall är den senare finansieringsformen utesluten. När kan en av kommun tillhandahållen prestation finansieras medelst avgifter? Kan kommunen - om avgiftsfinansiering är tillåten - fritt utöva sin avgiftsmakt, eller är den vid avgiftssättningen underkastad legala och andra begränsningar? Kommunala avgifter avser att belysa dessa och andra rättsliga problem i samband med utövningen av den kommunala avgiftsmakten. I boken behandlas tillämpningen av författningsregler och vid sidan härav gällande principer angående kommunernas möjligheter att uttaga avgifter. Alf Bohlin är universitetslektor i förvaltningsrätt vid universitetet i Lund.
Utgiven: 1984
ISBN: 9789154416417
Förlag: Juristförlaget i Lund
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 544 st
Kommunerna har i ökad utsträckning kommit att aktivera avgiftsmakten. En fortsatt utveckling mot höjda avgifter liksom mot avgiftsbeläggning av tidigare skattefinansierad verksamhet kan förväntas. Valet mellan skatte- och avgiftsfinansiering är dock ej helt fritt, utan i vissa fall är den senare finansieringsformen utesluten. När kan en av kommun tillhandahållen prestation finansieras medelst avgifter? Kan kommunen - om avgiftsfinansiering är tillåten - fritt utöva sin avgiftsmakt, eller är den vid avgiftssättningen underkastad legala och andra begränsningar? Kommunala avgifter avser att belysa dessa och andra rättsliga problem i samband med utövningen av den kommunala avgiftsmakten. I boken behandlas tillämpningen av författningsregler och vid sidan härav gällande principer angående kommunernas möjligheter att uttaga avgifter. Alf Bohlin är universitetslektor i förvaltningsrätt vid universitetet i Lund.
Kommunerna har i ökad utsträckning kommit att aktivera avgiftsmakten. En fortsatt utveckling mot höjda avgifter liksom mot avgiftsbeläggning av tidigare skattefinansierad verksamhet kan förväntas. Valet mellan skatte- och avgiftsfinansiering är dock ej helt fritt, utan i vissa fall är den senare finansieringsformen utesluten. När kan en av kommun tillhandahållen prestation finansieras medelst avgifter? Kan kommunen - om avgiftsfinansiering är tillåten - fritt utöva sin avgiftsmakt, eller är den vid avgiftssättningen underkastad legala och andra begränsningar? Kommunala avgifter avser att belysa dessa och andra rättsliga problem i samband med utövningen av den kommunala avgiftsmakten. I boken behandlas tillämpningen av författningsregler och vid sidan härav gällande principer angående kommunernas möjligheter att uttaga avgifter. Alf Bohlin är universitetslektor i förvaltningsrätt vid universitetet i Lund.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)