Kommunallagen "Lagtexthäftet"; Björn Hårdstedt, Helena Linde, Filip Rensfelt; 2010

Kommunallagen "Lagtexthäftet" Upplaga 12

av Björn Hårdstedt, Helena Linde, Filip Rensfelt
Detta är den tolfte upplagan av kommunallagen, i det som brukar kallas "Lagtexthäftet". Här återges 1991 års kommunallag (1991:900). Lagen trädde i kraft 1 januari 1992 och har sedan dess genomgått ett stort antal ändringar. Denna upplaga redovisar kommunallagen i dess lydelse 1 januari 2011. De förändringar i kommunallagen som följer av 2010 års riksdagsbeslut om en reformerad grundlag har därför beaktats. I lagtexthäftet ingår även lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Detta är den tolfte upplagan av kommunallagen, i det som brukar kallas "Lagtexthäftet". Här återges 1991 års kommunallag (1991:900). Lagen trädde i kraft 1 januari 1992 och har sedan dess genomgått ett stort antal ändringar. Denna upplaga redovisar kommunallagen i dess lydelse 1 januari 2011. De förändringar i kommunallagen som följer av 2010 års riksdagsbeslut om en reformerad grundlag har därför beaktats. I lagtexthäftet ingår även lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Upplaga: 12e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789173452458
Förlag: SKL Kommentus
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 76 st
Detta är den tolfte upplagan av kommunallagen, i det som brukar kallas "Lagtexthäftet". Här återges 1991 års kommunallag (1991:900). Lagen trädde i kraft 1 januari 1992 och har sedan dess genomgått ett stort antal ändringar. Denna upplaga redovisar kommunallagen i dess lydelse 1 januari 2011. De förändringar i kommunallagen som följer av 2010 års riksdagsbeslut om en reformerad grundlag har därför beaktats. I lagtexthäftet ingår även lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Detta är den tolfte upplagan av kommunallagen, i det som brukar kallas "Lagtexthäftet". Här återges 1991 års kommunallag (1991:900). Lagen trädde i kraft 1 januari 1992 och har sedan dess genomgått ett stort antal ändringar. Denna upplaga redovisar kommunallagen i dess lydelse 1 januari 2011. De förändringar i kommunallagen som följer av 2010 års riksdagsbeslut om en reformerad grundlag har därför beaktats. I lagtexthäftet ingår även lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)