Kommunallagen med kommentarer och praxis; Lena Dalman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson, Håkan Torngren, Staffan Wikell; 2011

Kommunallagen med kommentarer och praxis

av Lena Dalman, Helena Linde, Leif Petersén, Magnus Ljung, Irene Reuterfors Mattson
m.fl.
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av kommunallagens förhållande till annan lagstiftning som berör kommuner, landsting och regioner. Praktiska tolkningsproblem som författarna haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten redovisas också. Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting och regioner, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt och till den kommunalt intresserade allmänheten.
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av kommunallagens förhållande till annan lagstiftning som berör kommuner, landsting och regioner. Praktiska tolkningsproblem som författarna haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten redovisas också. Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting och regioner, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt och till den kommunalt intresserade allmänheten.
Utgiven: 2011
ISBN: 9789173452243
Förlag: SKL Kommentus Media
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 623 st
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av kommunallagens förhållande till annan lagstiftning som berör kommuner, landsting och regioner. Praktiska tolkningsproblem som författarna haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten redovisas också. Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting och regioner, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt och till den kommunalt intresserade allmänheten.
I denna femte utgåva av Kommunallagen med kommentarer och praxis redovisas lagändringar som trätt i kraft den 1 januari 2011, och praxis fram till och med november 2010. Syftet med den nya utgåvan är liksom med de tidigare att redovisa innehållet i förarbeten och i rättspraxis, men även att ge en översiktlig bild av kommunallagens förhållande till annan lagstiftning som berör kommuner, landsting och regioner. Praktiska tolkningsproblem som författarna haft att ta ställning till i det dagliga juridiska arbetet inom kommunalrätten redovisas också. Denna bok riktar sig till förtroendevalda och anställda i kommuner, landsting och regioner, till förvaltningsdomstolar och statliga myndigheter, till utbildningen i förvaltningsrätt och till den kommunalt intresserade allmänheten.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)