Kön och ohälsa; Piroska Östlin; 1996

Kön och ohälsa Upplaga 1

av Piroska Östlin
Kvinnor förefaller i många avseenden vara sjukare än män men kan ändå förvänta sig ett längre liv. För att tolka denna könsparadox är biologiska förklaringsmodeller otillräckliga. Kulturella, sociala och psykologiska faktorer måste föras in i diskussionen om orsakerna bakom de uppenbara skillnaderna i ohälsa och dödlighet mellan kvinnor och män.
I denna bok beskriver framstående experter inom epidemiologi, psykologi, sociologi, historia och medicinska specialiteter olikheterna i kvinnors och mäns hälsa och deras orsaker.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Kvinnor förefaller i många avseenden vara sjukare än män men kan ändå förvänta sig ett längre liv. För att tolka denna könsparadox är biologiska förklaringsmodeller otillräckliga. Kulturella, sociala och psykologiska faktorer måste föras in i diskussionen om orsakerna bakom de uppenbara skillnaderna i ohälsa och dödlighet mellan kvinnor och män.
I denna bok beskriver framstående experter inom epidemiologi, psykologi, sociologi, historia och medicinska specialiteter olikheterna i kvinnors och mäns hälsa och deras orsaker.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144491110
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 323 st
Kvinnor förefaller i många avseenden vara sjukare än män men kan ändå förvänta sig ett längre liv. För att tolka denna könsparadox är biologiska förklaringsmodeller otillräckliga. Kulturella, sociala och psykologiska faktorer måste föras in i diskussionen om orsakerna bakom de uppenbara skillnaderna i ohälsa och dödlighet mellan kvinnor och män.
I denna bok beskriver framstående experter inom epidemiologi, psykologi, sociologi, historia och medicinska specialiteter olikheterna i kvinnors och mäns hälsa och deras orsaker.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Kvinnor förefaller i många avseenden vara sjukare än män men kan ändå förvänta sig ett längre liv. För att tolka denna könsparadox är biologiska förklaringsmodeller otillräckliga. Kulturella, sociala och psykologiska faktorer måste föras in i diskussionen om orsakerna bakom de uppenbara skillnaderna i ohälsa och dödlighet mellan kvinnor och män.
I denna bok beskriver framstående experter inom epidemiologi, psykologi, sociologi, historia och medicinska specialiteter olikheterna i kvinnors och mäns hälsa och deras orsaker.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)