Kreditkalkyler; Stefan Yard; 1995
1 säljare

Kreditkalkyler Upplaga 2

av Stefan Yard
I boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mått som är användbara vid jämförelser av krediter. Ett centralt mått är därvid den effektiva räntan. Detta relativa mått jämförs med absoluta mått som ”överpris”, vilket ger bättre beslutsunderlag i vissa situationer. Vid kreditjämförelser är det dock inte bara kostnadsaspekten som är viktig utan man bör även beakta likviditets- och flexibilitetsaspekterna, d.v.s. olika alternativs exakta betalningskonsekvenser och möjligheterna att anpassa dessa vid ändrade förutsättningar för låntagaren. I boken presenteras också analyser av speciella kalkylproblem och av ovanliga kredittyper, t.ex. av ”räntefria” lån från JAK. Vid en noggrannare analys framstår dessa lån inte alls som räntefria utan blir i många fall dyrare än t.ex. banklån. I denna andra upplaga har tillkommit en utförlig analys av hur man gör korrekta beräkningar av ränteskillnadsersättning, RSE, vid förtida återbetalning av lån med bunden ränta. Här har det under senare år skett en rad olika regeländringar, vilket också givit upphov till en hel del diskussion och kontroverser om reglernas rimlighet och tolkning. Även om boken innehåller mycket av formell analys och härledningar är framställningen konkret med många detaljerade exempel. Där diskuteras såväl användbarheten av enkla tumregler, som arbetsgången vid beräkningar med hjälp av kalkylprogram för persondatorer, t.ex. Excel. Boken vänder sig till ekonomer och ekonomistudenter på högskolenivå. Den bör också vara av intresse för kreditansvariga banktjänstemän, för konsumentrådgivare och slutligen för andra med intresse av att fördjupa sina kunskaper om kreditkalkyler.
I boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mått som är användbara vid jämförelser av krediter. Ett centralt mått är därvid den effektiva räntan. Detta relativa mått jämförs med absoluta mått som ”överpris”, vilket ger bättre beslutsunderlag i vissa situationer. Vid kreditjämförelser är det dock inte bara kostnadsaspekten som är viktig utan man bör även beakta likviditets- och flexibilitetsaspekterna, d.v.s. olika alternativs exakta betalningskonsekvenser och möjligheterna att anpassa dessa vid ändrade förutsättningar för låntagaren. I boken presenteras också analyser av speciella kalkylproblem och av ovanliga kredittyper, t.ex. av ”räntefria” lån från JAK. Vid en noggrannare analys framstår dessa lån inte alls som räntefria utan blir i många fall dyrare än t.ex. banklån. I denna andra upplaga har tillkommit en utförlig analys av hur man gör korrekta beräkningar av ränteskillnadsersättning, RSE, vid förtida återbetalning av lån med bunden ränta. Här har det under senare år skett en rad olika regeländringar, vilket också givit upphov till en hel del diskussion och kontroverser om reglernas rimlighet och tolkning. Även om boken innehåller mycket av formell analys och härledningar är framställningen konkret med många detaljerade exempel. Där diskuteras såväl användbarheten av enkla tumregler, som arbetsgången vid beräkningar med hjälp av kalkylprogram för persondatorer, t.ex. Excel. Boken vänder sig till ekonomer och ekonomistudenter på högskolenivå. Den bör också vara av intresse för kreditansvariga banktjänstemän, för konsumentrådgivare och slutligen för andra med intresse av att fördjupa sina kunskaper om kreditkalkyler.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144393728
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 225 st
I boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mått som är användbara vid jämförelser av krediter. Ett centralt mått är därvid den effektiva räntan. Detta relativa mått jämförs med absoluta mått som ”överpris”, vilket ger bättre beslutsunderlag i vissa situationer. Vid kreditjämförelser är det dock inte bara kostnadsaspekten som är viktig utan man bör även beakta likviditets- och flexibilitetsaspekterna, d.v.s. olika alternativs exakta betalningskonsekvenser och möjligheterna att anpassa dessa vid ändrade förutsättningar för låntagaren. I boken presenteras också analyser av speciella kalkylproblem och av ovanliga kredittyper, t.ex. av ”räntefria” lån från JAK. Vid en noggrannare analys framstår dessa lån inte alls som räntefria utan blir i många fall dyrare än t.ex. banklån. I denna andra upplaga har tillkommit en utförlig analys av hur man gör korrekta beräkningar av ränteskillnadsersättning, RSE, vid förtida återbetalning av lån med bunden ränta. Här har det under senare år skett en rad olika regeländringar, vilket också givit upphov till en hel del diskussion och kontroverser om reglernas rimlighet och tolkning. Även om boken innehåller mycket av formell analys och härledningar är framställningen konkret med många detaljerade exempel. Där diskuteras såväl användbarheten av enkla tumregler, som arbetsgången vid beräkningar med hjälp av kalkylprogram för persondatorer, t.ex. Excel. Boken vänder sig till ekonomer och ekonomistudenter på högskolenivå. Den bör också vara av intresse för kreditansvariga banktjänstemän, för konsumentrådgivare och slutligen för andra med intresse av att fördjupa sina kunskaper om kreditkalkyler.
I boken behandlas egenskaper hos olika kredittyper och olika mått som är användbara vid jämförelser av krediter. Ett centralt mått är därvid den effektiva räntan. Detta relativa mått jämförs med absoluta mått som ”överpris”, vilket ger bättre beslutsunderlag i vissa situationer. Vid kreditjämförelser är det dock inte bara kostnadsaspekten som är viktig utan man bör även beakta likviditets- och flexibilitetsaspekterna, d.v.s. olika alternativs exakta betalningskonsekvenser och möjligheterna att anpassa dessa vid ändrade förutsättningar för låntagaren. I boken presenteras också analyser av speciella kalkylproblem och av ovanliga kredittyper, t.ex. av ”räntefria” lån från JAK. Vid en noggrannare analys framstår dessa lån inte alls som räntefria utan blir i många fall dyrare än t.ex. banklån. I denna andra upplaga har tillkommit en utförlig analys av hur man gör korrekta beräkningar av ränteskillnadsersättning, RSE, vid förtida återbetalning av lån med bunden ränta. Här har det under senare år skett en rad olika regeländringar, vilket också givit upphov till en hel del diskussion och kontroverser om reglernas rimlighet och tolkning. Även om boken innehåller mycket av formell analys och härledningar är framställningen konkret med många detaljerade exempel. Där diskuteras såväl användbarheten av enkla tumregler, som arbetsgången vid beräkningar med hjälp av kalkylprogram för persondatorer, t.ex. Excel. Boken vänder sig till ekonomer och ekonomistudenter på högskolenivå. Den bör också vara av intresse för kreditansvariga banktjänstemän, för konsumentrådgivare och slutligen för andra med intresse av att fördjupa sina kunskaper om kreditkalkyler.
Begagnad bok
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
159 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar