Kreditsäkerhet i fakturafordringar; Claes Martinson; 2002

Kreditsäkerhet i fakturafordringar

av Claes Martinson
Bokpresentation Under de senaste decennierna har man i den externa finansieringen av företag kommit att utnyttja en rad konstruktioner med kreditsäkerhet i fakturafordringar. Den mest välkända termen i sammanhanget är factoring. På senare tid har också konstruktioner som inbegriper s. k. värdepapperisering kommit att användas. De olika vari-anter som används involverar en mängd skilda intressen. I denna bok görs en analys av möjliga avvägningar mellan olika intressen. Analysen har ett innovativt teoretiskt anslag där varje rättsfråga angrips från de tre perspektiven norm, fakta och värde. Med denna metod uppmärksammas den mängd av aspekter som tillmäts betydelse i den krediträttsliga argumentationen. Utifrån detta påvisas en övergripande slutsats om att den krediträttsliga argumentationen bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan de olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter.
Bokpresentation Under de senaste decennierna har man i den externa finansieringen av företag kommit att utnyttja en rad konstruktioner med kreditsäkerhet i fakturafordringar. Den mest välkända termen i sammanhanget är factoring. På senare tid har också konstruktioner som inbegriper s. k. värdepapperisering kommit att användas. De olika vari-anter som används involverar en mängd skilda intressen. I denna bok görs en analys av möjliga avvägningar mellan olika intressen. Analysen har ett innovativt teoretiskt anslag där varje rättsfråga angrips från de tre perspektiven norm, fakta och värde. Med denna metod uppmärksammas den mängd av aspekter som tillmäts betydelse i den krediträttsliga argumentationen. Utifrån detta påvisas en övergripande slutsats om att den krediträttsliga argumentationen bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan de olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter.
Utgiven: 2002
ISBN: 9789176785096
Förlag: Iustus
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 680 st
Bokpresentation Under de senaste decennierna har man i den externa finansieringen av företag kommit att utnyttja en rad konstruktioner med kreditsäkerhet i fakturafordringar. Den mest välkända termen i sammanhanget är factoring. På senare tid har också konstruktioner som inbegriper s. k. värdepapperisering kommit att användas. De olika vari-anter som används involverar en mängd skilda intressen. I denna bok görs en analys av möjliga avvägningar mellan olika intressen. Analysen har ett innovativt teoretiskt anslag där varje rättsfråga angrips från de tre perspektiven norm, fakta och värde. Med denna metod uppmärksammas den mängd av aspekter som tillmäts betydelse i den krediträttsliga argumentationen. Utifrån detta påvisas en övergripande slutsats om att den krediträttsliga argumentationen bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan de olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter.
Bokpresentation Under de senaste decennierna har man i den externa finansieringen av företag kommit att utnyttja en rad konstruktioner med kreditsäkerhet i fakturafordringar. Den mest välkända termen i sammanhanget är factoring. På senare tid har också konstruktioner som inbegriper s. k. värdepapperisering kommit att användas. De olika vari-anter som används involverar en mängd skilda intressen. I denna bok görs en analys av möjliga avvägningar mellan olika intressen. Analysen har ett innovativt teoretiskt anslag där varje rättsfråga angrips från de tre perspektiven norm, fakta och värde. Med denna metod uppmärksammas den mängd av aspekter som tillmäts betydelse i den krediträttsliga argumentationen. Utifrån detta påvisas en övergripande slutsats om att den krediträttsliga argumentationen bör berikas med en öppen analys och explicit avvägning mellan de olika värden som skall tillgodoses inom ramen för krediträttens grundläggande funktioner och uppgifter.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)