Kvalitetssäkring i omvårdnad; Giggi Udén; 1994

Kvalitetssäkring i omvårdnad Upplaga 1

av Giggi Udén
Kvalitetssäkring är ett begrepp som används mycket flitigt inte bara inom hälso- och sjukvård, utan i många olika sammanhang. Författarna av Kvalitetssäkring i omvårdnad - olika perspektiv vill med denna bok redogöra för hur arbetet med kvalitetssäkring har utvecklats och påverkar omvårdnad/vård. Det är författarnas ambition att dela med sig av sina erfarenheter från kvalitetsutvecklingsarbete och speciellt betonas problemlösningsmodeller för kontinuerlig förbättring av omvårdnad/vård. Begreppet kvalitetssäkring skall tolkas som en strävan att utvecklas till det bättre.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Kvalitetssäkring är ett begrepp som används mycket flitigt inte bara inom hälso- och sjukvård, utan i många olika sammanhang. Författarna av Kvalitetssäkring i omvårdnad - olika perspektiv vill med denna bok redogöra för hur arbetet med kvalitetssäkring har utvecklats och påverkar omvårdnad/vård. Det är författarnas ambition att dela med sig av sina erfarenheter från kvalitetsutvecklingsarbete och speciellt betonas problemlösningsmodeller för kontinuerlig förbättring av omvårdnad/vård. Begreppet kvalitetssäkring skall tolkas som en strävan att utvecklas till det bättre.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1994
ISBN: 9789144399812
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 193 st
Kvalitetssäkring är ett begrepp som används mycket flitigt inte bara inom hälso- och sjukvård, utan i många olika sammanhang. Författarna av Kvalitetssäkring i omvårdnad - olika perspektiv vill med denna bok redogöra för hur arbetet med kvalitetssäkring har utvecklats och påverkar omvårdnad/vård. Det är författarnas ambition att dela med sig av sina erfarenheter från kvalitetsutvecklingsarbete och speciellt betonas problemlösningsmodeller för kontinuerlig förbättring av omvårdnad/vård. Begreppet kvalitetssäkring skall tolkas som en strävan att utvecklas till det bättre.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Kvalitetssäkring är ett begrepp som används mycket flitigt inte bara inom hälso- och sjukvård, utan i många olika sammanhang. Författarna av Kvalitetssäkring i omvårdnad - olika perspektiv vill med denna bok redogöra för hur arbetet med kvalitetssäkring har utvecklats och påverkar omvårdnad/vård. Det är författarnas ambition att dela med sig av sina erfarenheter från kvalitetsutvecklingsarbete och speciellt betonas problemlösningsmodeller för kontinuerlig förbättring av omvårdnad/vård. Begreppet kvalitetssäkring skall tolkas som en strävan att utvecklas till det bättre.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)