Kvinnor på gränsen till medborgarskap : genus, politik och offentlighet 1800-1950; Lars Christensen, Jan Florin, Christina o Kvarnström; 2001

Kvinnor på gränsen till medborgarskap : genus, politik och offentlighet 1800-1950 Upplaga 1

av Lars Christensen, Jan Florin, Christina o Kvarnström
Vad är en medborgare? Vem är en medborgare?
Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle.
I Kvinnor till gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen.
Kvinnors väg till medborgarskap har varit lång. Kvinnor var länge utestängda från teoretisk utbildning, från statusfyllda yrken, från parlament, fackföreningar och kulturella institutioner.
I Kvinnor på gränsen till medborgarskap kan du läsa om kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Boken rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor.
Kvinnor till gränsen till medborgarskap är en spännande läsning för alla som är intresserade av eller nyfikna på kvinnohistoria eller genusforskning.
Vad är en medborgare? Vem är en medborgare?
Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle.
I Kvinnor till gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen.
Kvinnors väg till medborgarskap har varit lång. Kvinnor var länge utestängda från teoretisk utbildning, från statusfyllda yrken, från parlament, fackföreningar och kulturella institutioner.
I Kvinnor på gränsen till medborgarskap kan du läsa om kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Boken rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor.
Kvinnor till gränsen till medborgarskap är en spännande läsning för alla som är intresserade av eller nyfikna på kvinnohistoria eller genusforskning.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789189044760
Förlag: Bokförlaget Atlas
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 309 st
Vad är en medborgare? Vem är en medborgare?
Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle.
I Kvinnor till gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen.
Kvinnors väg till medborgarskap har varit lång. Kvinnor var länge utestängda från teoretisk utbildning, från statusfyllda yrken, från parlament, fackföreningar och kulturella institutioner.
I Kvinnor på gränsen till medborgarskap kan du läsa om kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Boken rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor.
Kvinnor till gränsen till medborgarskap är en spännande läsning för alla som är intresserade av eller nyfikna på kvinnohistoria eller genusforskning.
Vad är en medborgare? Vem är en medborgare?
Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle.
I Kvinnor till gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen.
Kvinnors väg till medborgarskap har varit lång. Kvinnor var länge utestängda från teoretisk utbildning, från statusfyllda yrken, från parlament, fackföreningar och kulturella institutioner.
I Kvinnor på gränsen till medborgarskap kan du läsa om kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Boken rymmer också exempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor.
Kvinnor till gränsen till medborgarskap är en spännande läsning för alla som är intresserade av eller nyfikna på kvinnohistoria eller genusforskning.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)