Åldrandets socialpsykologi; Lars Tornstam; 2005
5 säljare

Åldrandets socialpsykologi Upplaga 7

av Lars Tornstam
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk för bl.a. socionomutbildningar, psykologutbildningar och utbildningar för vård- och omsorgsyrken.

Boken har ett brett perspektiv på åldrandet. Här beskrivs inte enbart teorier och forskningsrön inom traditionell socialpsykologi, utan även om åldrandet såväl på samhällsnivå som på individnivå.
I denna sjunde reviderade utgåva har en rad nya avsnitt kommit till, bland annat om genusperspektivet på livsloppet, religionernas roll i åldrandets socialpsykologi, och den så kallade SOC-modellen inom copingteorin. Alla tidsberoende tabeller och digram har uppdaterats och boken avslutas med ett uppdaterat kapitel om gerotranscendensteorin – en internationellt känd teori som utarbetats av Lars Tornstam.

Lars Tornstam är professor i sociologi vid Uppsala universitet, och innehar Sveriges första professur med särskild inriktning mot socialgerontologi. Han är en förgrundsgestalt inom nordisk samhällsvetenskaplig åldrandeforskning, och har varit banbrytande genom bl.a. sina arbeten inom det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Äldre i samhället – förr, nu och i framtiden.
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk för bl.a. socionomutbildningar, psykologutbildningar och utbildningar för vård- och omsorgsyrken.

Boken har ett brett perspektiv på åldrandet. Här beskrivs inte enbart teorier och forskningsrön inom traditionell socialpsykologi, utan även om åldrandet såväl på samhällsnivå som på individnivå.
I denna sjunde reviderade utgåva har en rad nya avsnitt kommit till, bland annat om genusperspektivet på livsloppet, religionernas roll i åldrandets socialpsykologi, och den så kallade SOC-modellen inom copingteorin. Alla tidsberoende tabeller och digram har uppdaterats och boken avslutas med ett uppdaterat kapitel om gerotranscendensteorin – en internationellt känd teori som utarbetats av Lars Tornstam.

Lars Tornstam är professor i sociologi vid Uppsala universitet, och innehar Sveriges första professur med särskild inriktning mot socialgerontologi. Han är en förgrundsgestalt inom nordisk samhällsvetenskaplig åldrandeforskning, och har varit banbrytande genom bl.a. sina arbeten inom det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Äldre i samhället – förr, nu och i framtiden.
Upplaga: 7e upplagan
Utgiven: 2005
ISBN: 9789172274143
Förlag: Norstedts Akademiska Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 335 st
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk för bl.a. socionomutbildningar, psykologutbildningar och utbildningar för vård- och omsorgsyrken.

Boken har ett brett perspektiv på åldrandet. Här beskrivs inte enbart teorier och forskningsrön inom traditionell socialpsykologi, utan även om åldrandet såväl på samhällsnivå som på individnivå.
I denna sjunde reviderade utgåva har en rad nya avsnitt kommit till, bland annat om genusperspektivet på livsloppet, religionernas roll i åldrandets socialpsykologi, och den så kallade SOC-modellen inom copingteorin. Alla tidsberoende tabeller och digram har uppdaterats och boken avslutas med ett uppdaterat kapitel om gerotranscendensteorin – en internationellt känd teori som utarbetats av Lars Tornstam.

Lars Tornstam är professor i sociologi vid Uppsala universitet, och innehar Sveriges första professur med särskild inriktning mot socialgerontologi. Han är en förgrundsgestalt inom nordisk samhällsvetenskaplig åldrandeforskning, och har varit banbrytande genom bl.a. sina arbeten inom det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Äldre i samhället – förr, nu och i framtiden.
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Åldrandets socialpsykologi är ett standardverk för bl.a. socionomutbildningar, psykologutbildningar och utbildningar för vård- och omsorgsyrken.

Boken har ett brett perspektiv på åldrandet. Här beskrivs inte enbart teorier och forskningsrön inom traditionell socialpsykologi, utan även om åldrandet såväl på samhällsnivå som på individnivå.
I denna sjunde reviderade utgåva har en rad nya avsnitt kommit till, bland annat om genusperspektivet på livsloppet, religionernas roll i åldrandets socialpsykologi, och den så kallade SOC-modellen inom copingteorin. Alla tidsberoende tabeller och digram har uppdaterats och boken avslutas med ett uppdaterat kapitel om gerotranscendensteorin – en internationellt känd teori som utarbetats av Lars Tornstam.

Lars Tornstam är professor i sociologi vid Uppsala universitet, och innehar Sveriges första professur med särskild inriktning mot socialgerontologi. Han är en förgrundsgestalt inom nordisk samhällsvetenskaplig åldrandeforskning, och har varit banbrytande genom bl.a. sina arbeten inom det stora tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Äldre i samhället – förr, nu och i framtiden.
Begagnad bok
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar