Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning; Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.); 2016
5+ säljare

Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning Upplaga 2

av Christofer Edling, Fredrik Liljeros (red.)
Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. Inför den tredje upplagan, som utkommer i november 2022, har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om regionala och geografiska skillnader för att ge ökad förståelse av ojämlikhet och förändring mellan stad och land och inom storstadsregionerna.Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se samhället.I boken diskuterar några av Sveriges främsta sociologer på ett lättillgängligt sätt de viktigaste sociala skiktningsprinciperna:- Stefan Svallfors och Arvid Lindh: Klass- Jani Turunen: Geografi (nytt kapitel i upplaga 3)- Marie Evertsson: Kön- Ove Sernhede: Etnicitet- Alexandra Bogren: Sexualitet- Magnus Karlsson: Ålder- Rafael Lindqvist: Funktionshinder- Göran Ahrne: Intersektionalitet "Ett delat samhälle är en mycket uppskattad bok av studenterna och det är därför extra roligt att ge ut den i en tredje upplaga," säger Helena Ekholm, förläggare. Upplaga 3 planeras utkomma i november 2022 och tills dess finns upplaga 2 tillgänglig. Om författarna Bokens redaktörer och författare till inledningskapitlet är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Fredrik är också associerad till Karolinska institutet, Institutionen för global folkhälsa, forskargruppen Global and Sexual Health (GloSH).Bokens övriga författare är Göran Ahrne, Alexandra Bogren, Marie Evertsson, Magnus Karlsson, Arvid Lindh, Rafael Lindqvist, Ove Sernhede, Stefan Svallfors och Jani Turunen. Recension Om andra upplagan: "Hur kan vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Det är en grundläggande frågeställning inom sociologin, vars kärna är att försöka förklara och förstå social ojämlikhet. Några av landets främsta sociologer beskriver social skiktning utifrån grunder som till exempel kön, klass och etnicitet. Bokens redaktörer är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. De nio forskarna, verksamma vid olika svenska universitet och högskolor, ger oss en lättfattlig inblick i disciplinen sociologins bredd. Den här andra upplagan har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder. Makt, jämlikhet och social mobilitet är viktiga begrepp som diskuteras på ett mycket överskådligt sätt. För den som vill förkovra sig ytterligare på området finns en omfattande referenslista. Antologin är viktig för att ge oss ökad kunskap om det samhälle vi lever i." Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Maria Fridstjerna.
Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. Inför den tredje upplagan, som utkommer i november 2022, har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om regionala och geografiska skillnader för att ge ökad förståelse av ojämlikhet och förändring mellan stad och land och inom storstadsregionerna.Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se samhället.I boken diskuterar några av Sveriges främsta sociologer på ett lättillgängligt sätt de viktigaste sociala skiktningsprinciperna:- Stefan Svallfors och Arvid Lindh: Klass- Jani Turunen: Geografi (nytt kapitel i upplaga 3)- Marie Evertsson: Kön- Ove Sernhede: Etnicitet- Alexandra Bogren: Sexualitet- Magnus Karlsson: Ålder- Rafael Lindqvist: Funktionshinder- Göran Ahrne: Intersektionalitet "Ett delat samhälle är en mycket uppskattad bok av studenterna och det är därför extra roligt att ge ut den i en tredje upplaga," säger Helena Ekholm, förläggare. Upplaga 3 planeras utkomma i november 2022 och tills dess finns upplaga 2 tillgänglig. Om författarna Bokens redaktörer och författare till inledningskapitlet är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Fredrik är också associerad till Karolinska institutet, Institutionen för global folkhälsa, forskargruppen Global and Sexual Health (GloSH).Bokens övriga författare är Göran Ahrne, Alexandra Bogren, Marie Evertsson, Magnus Karlsson, Arvid Lindh, Rafael Lindqvist, Ove Sernhede, Stefan Svallfors och Jani Turunen. Recension Om andra upplagan: "Hur kan vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Det är en grundläggande frågeställning inom sociologin, vars kärna är att försöka förklara och förstå social ojämlikhet. Några av landets främsta sociologer beskriver social skiktning utifrån grunder som till exempel kön, klass och etnicitet. Bokens redaktörer är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. De nio forskarna, verksamma vid olika svenska universitet och högskolor, ger oss en lättfattlig inblick i disciplinen sociologins bredd. Den här andra upplagan har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder. Makt, jämlikhet och social mobilitet är viktiga begrepp som diskuteras på ett mycket överskådligt sätt. För den som vill förkovra sig ytterligare på området finns en omfattande referenslista. Antologin är viktig för att ge oss ökad kunskap om det samhälle vi lever i." Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Maria Fridstjerna.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147112821
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 219 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2022)
från 375 kr
Upplaga 1 (2010)
från 85 kr
Upplaga 2 (2016)
från 139 kr
Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. Inför den tredje upplagan, som utkommer i november 2022, har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om regionala och geografiska skillnader för att ge ökad förståelse av ojämlikhet och förändring mellan stad och land och inom storstadsregionerna.Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se samhället.I boken diskuterar några av Sveriges främsta sociologer på ett lättillgängligt sätt de viktigaste sociala skiktningsprinciperna:- Stefan Svallfors och Arvid Lindh: Klass- Jani Turunen: Geografi (nytt kapitel i upplaga 3)- Marie Evertsson: Kön- Ove Sernhede: Etnicitet- Alexandra Bogren: Sexualitet- Magnus Karlsson: Ålder- Rafael Lindqvist: Funktionshinder- Göran Ahrne: Intersektionalitet "Ett delat samhälle är en mycket uppskattad bok av studenterna och det är därför extra roligt att ge ut den i en tredje upplaga," säger Helena Ekholm, förläggare. Upplaga 3 planeras utkomma i november 2022 och tills dess finns upplaga 2 tillgänglig. Om författarna Bokens redaktörer och författare till inledningskapitlet är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Fredrik är också associerad till Karolinska institutet, Institutionen för global folkhälsa, forskargruppen Global and Sexual Health (GloSH).Bokens övriga författare är Göran Ahrne, Alexandra Bogren, Marie Evertsson, Magnus Karlsson, Arvid Lindh, Rafael Lindqvist, Ove Sernhede, Stefan Svallfors och Jani Turunen. Recension Om andra upplagan: "Hur kan vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Det är en grundläggande frågeställning inom sociologin, vars kärna är att försöka förklara och förstå social ojämlikhet. Några av landets främsta sociologer beskriver social skiktning utifrån grunder som till exempel kön, klass och etnicitet. Bokens redaktörer är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. De nio forskarna, verksamma vid olika svenska universitet och högskolor, ger oss en lättfattlig inblick i disciplinen sociologins bredd. Den här andra upplagan har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder. Makt, jämlikhet och social mobilitet är viktiga begrepp som diskuteras på ett mycket överskådligt sätt. För den som vill förkovra sig ytterligare på området finns en omfattande referenslista. Antologin är viktig för att ge oss ökad kunskap om det samhälle vi lever i." Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Maria Fridstjerna.
Boken ger en inblick i sociologins djup och bredd genom att inspirera till fortsatt tänkande om det delade samhället. Inför den tredje upplagan, som utkommer i november 2022, har flera kapitel reviderats och boken har utökats med ett nyskrivet kapitel om regionala och geografiska skillnader för att ge ökad förståelse av ojämlikhet och förändring mellan stad och land och inom storstadsregionerna.Sedan sociologin grundades har ämnet sysslat med samma problemställning: Hur ska vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Utifrån denna gemensamma kärna har sociologin utvecklat en mångfald av teoretiska perspektiv och metodologiska ansatser för att se samhället.I boken diskuterar några av Sveriges främsta sociologer på ett lättillgängligt sätt de viktigaste sociala skiktningsprinciperna:- Stefan Svallfors och Arvid Lindh: Klass- Jani Turunen: Geografi (nytt kapitel i upplaga 3)- Marie Evertsson: Kön- Ove Sernhede: Etnicitet- Alexandra Bogren: Sexualitet- Magnus Karlsson: Ålder- Rafael Lindqvist: Funktionshinder- Göran Ahrne: Intersektionalitet "Ett delat samhälle är en mycket uppskattad bok av studenterna och det är därför extra roligt att ge ut den i en tredje upplaga," säger Helena Ekholm, förläggare. Upplaga 3 planeras utkomma i november 2022 och tills dess finns upplaga 2 tillgänglig. Om författarna Bokens redaktörer och författare till inledningskapitlet är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet, och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. Fredrik är också associerad till Karolinska institutet, Institutionen för global folkhälsa, forskargruppen Global and Sexual Health (GloSH).Bokens övriga författare är Göran Ahrne, Alexandra Bogren, Marie Evertsson, Magnus Karlsson, Arvid Lindh, Rafael Lindqvist, Ove Sernhede, Stefan Svallfors och Jani Turunen. Recension Om andra upplagan: "Hur kan vi förstå samhällets sociala ojämlikhet och hur påverkar den människors livschanser? Det är en grundläggande frågeställning inom sociologin, vars kärna är att försöka förklara och förstå social ojämlikhet. Några av landets främsta sociologer beskriver social skiktning utifrån grunder som till exempel kön, klass och etnicitet. Bokens redaktörer är Christofer Edling, professor i sociologi vid Lunds universitet och Fredrik Liljeros, professor i sociologi vid Stockholms universitet. De nio forskarna, verksamma vid olika svenska universitet och högskolor, ger oss en lättfattlig inblick i disciplinen sociologins bredd. Den här andra upplagan har utökats med ett nyskrivet kapitel om funktionshinder. Makt, jämlikhet och social mobilitet är viktiga begrepp som diskuteras på ett mycket överskådligt sätt. För den som vill förkovra sig ytterligare på området finns en omfattande referenslista. Antologin är viktig för att ge oss ökad kunskap om det samhälle vi lever i." Publiceras i BTJ-häftet nr 24, 2016. Lektör Maria Fridstjerna.
Begagnad bok
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
139 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar